- Reklama -

Zarząd Action podpisał aneks do umowy z bankiem

Zobacz

- Reklama -

Zarząd Action S.A. w restrukturyzacji podpisał aneks do umowy z bankiem Pekao S.A. Wsparcie banku będzie polegało na otwarciu linii na gwarancje i akredytywy.

W komunikacie spółki czytamy, że „Bank zobowiązał się do otwierania na rzecz Spółki odnawialnej linii na wystawianie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw dokumentowych w obrocie krajowym i zagranicznym”. Bank będzie udzielał gwarancji zabezpieczających zapłatę za zakupione od dostawców Action towary lub usługi, gwarancji na rzecz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie („CERN”) oraz akredytacji dotyczących zapłaty za zakupione od dostawców Action towary lub usługi.

Action do 31 stycznia 2019 roku może zlecać bankowi udzielanie gwarancji i akredytyw, z zastrzeżeniem, że kwota limitu linii nie może przekroczyć 21 mln zł, może również zostać obniżona do 1 mln zł na wniosek spółki.

Okresy gwarancji i akredytyw wynoszą: dla dostawców maksymalnie do 12 miesięcy, dla CERN maksymalnie do 36 miesięcy, dla akredytyw maksymalnie 3 miesiące.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -