Dołącz już teraz do uczestników Plebiscytu 

BITy 2022

Zmiany upraszczające rozliczenie VAT

Udostępnij

Na stronie internetowej RCL opublikowano projekt zmieniający ustawę o VAT, zwany SLIM VAT 3. Jest to kolejny pakiet zmian upraszczających rozliczenia VAT, który zasadniczo należy ocenić pozytywnie.

Wśród zmian ocenianych pozytywnie należy wymienić m.in.:

*podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro;

*modyfikację przepisów dotyczących przeliczania waluty obcej z faktur korygujących, w tym ze zbiorczych faktur korygujących;

*zwiększenie kwoty podatku naliczonego w ramach odliczenia z uwzględnieniem proporcji i prewspółczynnika;

*rezygnację z obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego (w formie protokołu) proporcji do odliczenia podatku naliczonego w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotów, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł, a także podatników obowiązanych do stosowania tzw. prewspółczynnika, którzy rozpoczynają w danym roku wykonywanie działalności.

– Niepokojące natomiast jest niewyciągnięcie wniosków z błędów popełnionych podczas reformy KAS  – mówi dr Jacek Matarewicz, adwokat, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.Tym razem chodzi o zabranie uprawnień do wydawania wiążących informacji akcyzowych organowi mającemu w tym obszarze największe doświadczenie, tj. DIAS we Wrocławiu, i przekazanie tych kompetencji do DKIS. Podobnym błędem było zabranie spraw akcyzowych celnikom mającym doświadczenie akcyzowe i przekazanie ich do urzędów skarbowych.

Źródło:MarketNews24

Zobacz

Kiedy rząd zajmie się łagodzeniem skutków wzrostu cen energii dla firm? Jest wykaz prac rządu

Umożliwienie Radzie Ministrów przyjmowanie programów pomocowych dla firm, które ponoszą dodatkowe koszty w związku z nagłymi wzrostami cen energii elektrycznej i gazu zakłada projekt, który ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

Dołącz do najważniejszego wydarzenia branży ITSM

Już 27 rozpoczyna się konferencja Digitalize and Automate -...

Baltic Pipe: 30 lat prób sięgnięcia po norweski gaz

Koncepcja importu gazu z norweskich złóż pojawiła się już w 1991 r., a w czasach rządu Jerzego Buzka podpisano kontrakty, które później zostały anulowane. Pomysł powracał kilkakrotnie na przestrzeni lat, prace nad dzisiejszym kształtem Baltic Pipe ruszyły w 2016 r.

Buda: nawet 75 proc. gospodarstw domowych mogą nie objąć podwyżki cen energii

Nawet 70-75 proc. gospodarstw domowych w Polsce może zmieścić się w proponowanych przez rząd limitach zużycia energii, co oznacza, że nie obejmą ich nowe taryfy za prąd w 2023 r. - powiedział w piątek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Czy inflacja ma wpływ na rynek pracy? Analitycy mają odpowiedź

Rynek pracy pozostaje stabilny - ocenił Sebastian Sajnóg z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w komentarzu do wtorkowych danych GUS. Według analityka spowolnienie gospodarcze powinno mieć "małe przełożenie na bezrobocie", a jego skutkiem będzie m.in. słabszy wzrost wynagrodzeń.

8 najbardziej znienawidzonych tech produktów

Serwis Electronics Hub dokonał analizy wpisów na serwisie Twitter...
- Reklama -

REKLAMA