[the_ad_group id="105318"]

Zmienią się zasady wynagradzania kierowców. Sprawdź jaki jest kierunek proponowanych przez rząd regulacji i co niepokoi przedsiębiorców w branży TLS

[the_ad_group id="105318"]

Zmienią się zasady wynagradzania kierowców. Sprawdź jaki jest kierunek proponowanych przez rząd regulacji i co niepokoi przedsiębiorców w branży TLS

Wraz z początkiem lutego 2022 roku firmy transportowe czeka kolejna rewolucja, tym razem związana z nowymi regułami naliczania wynagrodzenia dla kierowców. W tle cały czas pozostaje słynny pakiet mobilności. Czego można się spodziewać?

Nowe zasady wynagradzania kierowców

Zmianom będą podlegać najważniejsze kwestie rozliczania czasu pracy zawodowych kierowców. Polski rząd przygotował już stosowne rozwiązania prawne, które mają dostosowywać polskie prawo do europejskiego pakietu mobilności, który ma obowiązywać we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Zmianie mają ulec ustawy: o czasie pracy kierowców, o transporcie drogowym, przewozie towarów niebezpiecznych oraz o tachografach.

W zakresie wynagrodzeń kierowców będzie wprowadzonych wiele zmian. Chodzi przede wszystkim o likwidację podróży służbowych, obowiązek sporządzania harmonogramów także na potrzeby przewozu rzeczy, brak możliwości zaliczenia dyżurów do płacy minimalnej, brak zwolnienia z obowiązku sporządzania ewidencji czasu pracy dla kierowców pracujących w ramach systemu zadaniowego bądź otrzymujących ryczałty za nadgodziny lub pracę w nocy a także usunięcie indywidualnego rozkładu czasu pracy z ustawy o czasie pracy i kierowców.

wynagradzania kierowców, tys

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Do tej pory polski ustawodawca nie określił dokładnego terminu wejścia w życie przepisów, jednak należy spodziewać się, że zdecydowana większość zmian zostanie wprowadzona w lutym 2022 roku. Jest to związane z tym, iż od tego dnia zaczną obowiązywać kolejne zapisy pakietu mobilności w zakresie kabotażu, delegowania oraz wymagań dotyczących wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Oznacza to, że zmiany prawne będą procedowane w Sejmie i Senacie w najbliższym czasie w dość szybkim tempie.

Jak pakiet mobilności wpłynie na rentowność przedsiębiorstw spedycyjnych

Zbyt późne rozpoczęcie procedowania przez polskiego ustawodawcę przepisów implementujących zapisy europejskiego pakietu mobilności spowodowało ogromną krytykę ze strony stowarzyszeń zrzeszających polskich przewoźników.

Przedstawiciele trzech największych organizacji we wspólnym stanowisku wytykają polskim politykom „brak współpracy z organizacjami reprezentującymi przewoźników, brak konsultacji założeń i projektu ustawy w Radzie Dialogu Społecznego, mocne opóźnienie rozpoczęcia prac nad zmianami w przepisach, brak rozwiązań mających załagodzić drastyczny wzrost kosztów pracy”. Dodają także, że wprowadzone zmiany negatywnie odbiją się nie tylko na przewoźnikach, ale również na kierowcach oraz całej polskiej gospodarce.

wynagradzania kierowców, tys

OCRK i rozliczanie czasu pracy kierowców

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK) jest nowoczesną firmą outsourcingową świadczącą profesjonalne wsparcie firm transportowych w branży TLS. To, co wyróżnia OCRK od konkurencji, to profesjonalne, indywidualne podejście do każdego klienta oraz kompleksowe spojrzenie na problemy całej branży transportowej.

Dzięki merytorycznemu wsparciu ze strony OCRK podmioty z branży transportowej mimo nowych, rygorystycznych przepisów, będą mogły utrzymać rentowność swoich firm na odpowiednio wysokim poziomie a także konkurować z innymi firmami z państw Europy Zachodniej.

[the_ad_group id="105326"]

Popularne

Trend 24h

[the_ad_group id="105327"]

więcej publikacji

od naszych partnerów