Zmienność w inwestowaniu – co to znaczy?

5 min

W kontekście inwestowania na rynkach finansowych wiele mówi się o zmienności. Traderzy, którzy działają krótkoterminowo, uważają to zjawisko za korzystne, ponieważ pozwala im wykonywać szybkie operacje. Wiąże się jednak z wysokim ryzykiem. Czym tak naprawdę jest zmienność i co warto o niej wiedzieć?

Czym jest zmienność rynku?

Ceny poszczególnych instrumentów finansowych nie są stałe. Miarą tych nierówności jest właśnie zmienność na rynku. Można określić ją za pomocą skomplikowanych obliczeń, jednak w większości przypadków nie ma takiej potrzeby.

Inwestorowi wystarczy informacja, jak szybko i jak mocno waha się cena danego aktywa. Zmienność rośnie, kiedy rynek porusza się dynamiczniej, a spada, gdy ceny się uspokajają i trend spowalnia.

Znaczenie zmienności

Dlaczego zmienność jest tak istotna? Ponieważ zależą od niej nastroje traderów. Często jest tak, że im bardziej ceny się wahają, tym trudniej zachować spokój i na chłodno oceniać sytuację. Niedoświadczeni inwestorzy w takiej sytuacji kierują się strachem, szczególnie, gdy ceny podążają w kierunku dla nich niekorzystnym. Wówczas pojawia się pokusa zamknięcia pozycji na niekorzystnych warunkach i zaksięgowania istniejącej straty, nawet jeśli nie jest to uzasadnione.

Zmienność wpływa również na to, jak duże pozycje otwierają i zamykają najwięksi uczestnicy rynku. Jeśli jest ona duża, zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że traderzy będą wyprzedawać swoje aktywa, co może jeszcze bardziej wpłynąć na wahania cen. Najczęściej dochodzi do tego w przypadku dużych spadków. W takiej sytuacji wiele osób panikuje i zaczyna sprzedawać swoje instrumenty, co nakręca trend zniżkowy. Jest to zatem swego rodzaju błędne koło.

Wysoki poziom wahań na rynkach przyciąga spekulantów i traderów krótkoterminowych. Grają oni na spadki i na wzrosty, obstawiając, w którą stronę podąży cena. Zdarza się, że otwierają i zamykają wiele pozycji, nawet w ciągu kilku minut, co powoduje wzrost obrotów na rynku.

Wyższa zmienność najczęściej towarzyszy spadkom, co potencjalnie może tworzyć okazje inwestycyjne. Trzeba jednak pamiętać o ryzyku towarzyszącym tego rodzaju inwestycjom. Jest ono tym większe, im bardziej ceny aktywów się wahają i na im większym kapitale operuje inwestor, w tym zależnie od dźwigni finansowej.

Nie bez przyczyny najpopularniejszą miarą zmienności jest indeks VIX, który potocznie nazywa się indeksem strachu. Rosnąca zmienność wywołuje stres u początkujących traderów, z kolei doświadczeni inwestorzy dostrzegają szansę wejścia w rynek po atrakcyjnej cenie. Bez względu na to, na którym jesteś etapie, pamiętaj że inwestowanie w takich warunkach wiąże się z niemałym ryzkiem.

Zmienność w inwestycjach

Zmienność wprowadza niepokój. Sprawia, że inwestorzy kwestionują obrane strategie i nierzadko ulegają emocjom. Strach i niepewność rosną szczególnie przy dużych spadkach.

Dla wielu osób naturalną reakcją wydaje się być wycofanie wszystkich bądź części aktywów z rynku, jednak w dłuższej perspektywie właśnie takie postępowanie może narazić inwestora na straty. Tym niemniej warto pamiętać, że dogmatyczne utrzymywanie pozycji mimo rosnących strat również może nie być optymalne i prowadzić do ich kumulacji. Każdą sytuację należy oceniać indywidualnie.

Jak więc radzić sobie ze zmiennością?

  • Strategia – określa cele inwestycyjne i poziom akceptacji ryzyka, a także horyzont czasowy. Warto się jej trzymać bez względu na okoliczności. Dobrze opracowany plan ułatwia podejmowanie przemyślanych decyzji, które nie bazują wyłącznie na emocjach.
  • Dywersyfikacja – mimo prób ograniczenia ryzyka nie da się go wyeliminować. Dlatego warto wdrożyć dywersyfikację, a więc podzielić kapitał na określone klasy aktywów. Może to nieco ograniczyć straty w przypadku niepowodzenia jednej z inwestycji.
  • Regularne inwestycje – takie podejście daje szansę na skorzystanie ze zmienności i minimalizuje potrzebę ryzykownego „wstrzelenia się” w rynek w poszukiwaniu najlepszego momentu na otwarcie pozycji.

Podsumowanie

Zmienność jest wpisana w funkcjonowanie każdego rynku. Niesie za sobą ryzyko, ale można je nieco zmniejszyć (jednak nie wyeliminować całkowicie), działając rozsądnie i w zgodzie z raz obraną strategią. Warto także pamiętać o tym, by nie podejmować decyzji pod wpływem impulsu, ponieważ jest to jedna z najczęstszych przyczyn strat. Istotne jest także znalezienie profesjonalnego brokera, który udostępnia narzędzia umożliwiające wykonanie rzetelnej analizy technicznej. Tego rodzaju możliwości oferuje m.in. AvaTrade.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz