Zmienność w inwestowaniu – co to znaczy?

Zmienność w inwestowaniu – co to znaczy?

W kontekście inwestowania na rynkach finansowych wiele mówi się o zmienności. Traderzy, którzy działają krótkoterminowo, uważają to zjawisko za korzystne, ponieważ pozwala im wykonywać szybkie operacje. Wiąże się jednak z wysokim ryzykiem. Czym tak naprawdę jest zmienność i co warto o niej wiedzieć?

Czym jest zmienność rynku?

Ceny poszczególnych instrumentów finansowych nie są stałe. Miarą tych nierówności jest właśnie zmienność na rynku. Można określić ją za pomocą skomplikowanych obliczeń, jednak w większości przypadków nie ma takiej potrzeby.

Inwestorowi wystarczy informacja, jak szybko i jak mocno waha się cena danego aktywa. Zmienność rośnie, kiedy rynek porusza się dynamiczniej, a spada, gdy ceny się uspokajają i trend spowalnia.

Znaczenie zmienności

Dlaczego zmienność jest tak istotna? Ponieważ zależą od niej nastroje traderów. Często jest tak, że im bardziej ceny się wahają, tym trudniej zachować spokój i na chłodno oceniać sytuację. Niedoświadczeni inwestorzy w takiej sytuacji kierują się strachem, szczególnie, gdy ceny podążają w kierunku dla nich niekorzystnym. Wówczas pojawia się pokusa zamknięcia pozycji na niekorzystnych warunkach i zaksięgowania istniejącej straty, nawet jeśli nie jest to uzasadnione.

Zmienność wpływa również na to, jak duże pozycje otwierają i zamykają najwięksi uczestnicy rynku. Jeśli jest ona duża, zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że traderzy będą wyprzedawać swoje aktywa, co może jeszcze bardziej wpłynąć na wahania cen. Najczęściej dochodzi do tego w przypadku dużych spadków. W takiej sytuacji wiele osób panikuje i zaczyna sprzedawać swoje instrumenty, co nakręca trend zniżkowy. Jest to zatem swego rodzaju błędne koło.

Wysoki poziom wahań na rynkach przyciąga spekulantów i traderów krótkoterminowych. Grają oni na spadki i na wzrosty, obstawiając, w którą stronę podąży cena. Zdarza się, że otwierają i zamykają wiele pozycji, nawet w ciągu kilku minut, co powoduje wzrost obrotów na rynku.

Wyższa zmienność najczęściej towarzyszy spadkom, co potencjalnie może tworzyć okazje inwestycyjne. Trzeba jednak pamiętać o ryzyku towarzyszącym tego rodzaju inwestycjom. Jest ono tym większe, im bardziej ceny aktywów się wahają i na im większym kapitale operuje inwestor, w tym zależnie od dźwigni finansowej.

Nie bez przyczyny najpopularniejszą miarą zmienności jest indeks VIX, który potocznie nazywa się indeksem strachu. Rosnąca zmienność wywołuje stres u początkujących traderów, z kolei doświadczeni inwestorzy dostrzegają szansę wejścia w rynek po atrakcyjnej cenie. Bez względu na to, na którym jesteś etapie, pamiętaj że inwestowanie w takich warunkach wiąże się z niemałym ryzkiem.

Zmienność w inwestycjach

Zmienność wprowadza niepokój. Sprawia, że inwestorzy kwestionują obrane strategie i nierzadko ulegają emocjom. Strach i niepewność rosną szczególnie przy dużych spadkach.

Dla wielu osób naturalną reakcją wydaje się być wycofanie wszystkich bądź części aktywów z rynku, jednak w dłuższej perspektywie właśnie takie postępowanie może narazić inwestora na straty. Tym niemniej warto pamiętać, że dogmatyczne utrzymywanie pozycji mimo rosnących strat również może nie być optymalne i prowadzić do ich kumulacji. Każdą sytuację należy oceniać indywidualnie.

Jak więc radzić sobie ze zmiennością?

  • Strategia – określa cele inwestycyjne i poziom akceptacji ryzyka, a także horyzont czasowy. Warto się jej trzymać bez względu na okoliczności. Dobrze opracowany plan ułatwia podejmowanie przemyślanych decyzji, które nie bazują wyłącznie na emocjach.
  • Dywersyfikacja – mimo prób ograniczenia ryzyka nie da się go wyeliminować. Dlatego warto wdrożyć dywersyfikację, a więc podzielić kapitał na określone klasy aktywów. Może to nieco ograniczyć straty w przypadku niepowodzenia jednej z inwestycji.
  • Regularne inwestycje – takie podejście daje szansę na skorzystanie ze zmienności i minimalizuje potrzebę ryzykownego „wstrzelenia się” w rynek w poszukiwaniu najlepszego momentu na otwarcie pozycji.

Podsumowanie

Zmienność jest wpisana w funkcjonowanie każdego rynku. Niesie za sobą ryzyko, ale można je nieco zmniejszyć (jednak nie wyeliminować całkowicie), działając rozsądnie i w zgodzie z raz obraną strategią. Warto także pamiętać o tym, by nie podejmować decyzji pod wpływem impulsu, ponieważ jest to jedna z najczęstszych przyczyn strat. Istotne jest także znalezienie profesjonalnego brokera, który udostępnia narzędzia umożliwiające wykonanie rzetelnej analizy technicznej. Tego rodzaju możliwości oferuje m.in. AvaTrade.

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów