Zwolnienia czy nowe rekrutacje – sztuczna inteligencja miesza na rynku pracy w IT

Zwolnienia czy nowe rekrutacje – sztuczna inteligencja miesza na rynku pracy w IT

Dyrektorzy IT (CIO) na całym świecie zmagają się z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem talentami w dziedzinie technologii, a strategie dotyczące ludzi i umiejętności są teraz kluczowym elementem ich planów na 2023 rok.

Według najnowszych badań firmy Gartner, Inc., 81% CIO dużych przedsiębiorstw planuje zwiększyć zatrudnienie w dziale IT w 2023 roku. Tylko 14% przewiduje zmniejszenie zasobów ludzkich, podczas gdy 5% spodziewa się utrzymania obecnej liczby pracowników. Faktem jest, że przyciąganie i zatrzymywanie talentów technologicznych staje się coraz bardziej skomplikowane.

Zaledwie 4% dyrektorów IT uważa, że technologie oparte na sztucznej inteligencji są obecnie najważniejszym źródłem zasobów. Głównym powodem tego jest to, że choć AI rozwija się dynamicznie, przedsiębiorstwa nadal muszą pokonać wiele przeszkód w zakresie implementacji, włączając w to czas, opóźnienia i krzywe uczenia się.

Jakie są przyczyny planowanego wzrostu zatrudnienia w sektorze IT w 2023 roku? W ciągu ostatnich dwóch lat firmy przeprowadziły szereg inicjatyw cyfrowych, skupiając się przede wszystkim na doskonałości operacyjnej i doświadczeniu klienta. Niestety, wiele z nich nie zaspokoiło potrzeb przedsiębiorstw wystarczająco szybko, co doprowadziło do decyzji o zwiększeniu zatrudnienia.

Nie jest jednak łatwo zrealizować te plany. Biorąc pod uwagę obecną niestabilność gospodarczą, 41% dyrektorów IT zgłasza powolną rekrutację na stanowiska IT, 35% zauważa zmniejszenie ogólnego budżetu IT, a 29% mówi o zamrożeniu zatrudnienia w sektorze IT. Niektóre firmy z powodzeniem zatrudniają technologów na początku swojej kariery i zapewniają im możliwości dalszego rozwoju, aby zaspokoić swoje kluczowe potrzeby technologiczne.

Widzimy również, że pełnoetatowi pracownicy nadal są kluczowym elementem pracy technicznej w przedsiębiorstwach, wykonując 56% pracy. Nowe technologie, takie jak automatyzacja i praca wspomagana sztuczną inteligencją, stanowią nieco ponad 9% pracy.

Najważniejszymi umiejętnościami, których szukają dyrektorzy IT, są wymagane umiejętności techniczne, umiejętności miękkie, takie jak komunikacja i zarządzanie relacjami, oraz dopasowanie kulturowe. Cyberbezpieczeństwo, platformy chmurowe i doświadczenie klienta/użytkownika to trzy najważniejsze umiejętności techniczne na 2023 rok.

Ponadto, prawie połowa dyrektorów IT planuje inwestować w programy szkoleniowe, aby podnosić i przekwalifikowywać personel IT, aby zapewnić zespołom odpowiednie role, umiejętności i zdolności do realizacji celów przedsiębiorstwa.

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów