Zwrot podatku z Norwegii – jak wygląda?

Newsroom BrandsIT
Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit 4 min
4 min

Pracujesz w Norwegii i potrzebujesz rozliczyć się z Urzędem Podatkowym? Do uzyskania zwrotu podatku z Norwegii wymagane jest dostarczenie niezbędnych dokumentów. Dowiedz się, komu przysługuje zwrot pieniędzy oraz jakie dokumenty musisz dostarczyć do norweskiego Urzędu.

Czy rozliczenie podatku w Norwegii jest obowiązkowe?

Rozliczenie z Norwegii jest obowiązkowe i odbywa się ono na dwa sposoby – w przypadku, w którym podatnik nie skorzysta ze swojego prawa do złożenia deklaracji rozliczeniowej, zostanie ono automatycznie wypełnione przez norweski Urząd Podatkowy. Takie rozwiązanie jest wygodne dla osób, które nie są biegłe w składaniu deklaracji – wszelkie dokumenty są wypełniane przez urzędników. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku pracownicy Urzędu nie uwzględniają w deklaracji żadnych ulg – konsekwencją tego jest niższy zwrot podatku z Norwegii.

Komu przysługuje zwrot podatku z Norwegii?

Zwrot podatku z Norwegii przysługuje każdej osobie, która pracowała legalnie na terenie tego państwa w danym roku podatkowym. Warunkiem do ubiegania się i otrzymania zwrotu podatku są dokumenty pracownicze i urzędowe. Zgodnie z norweskim prawem podczas wykonywania pracy pracodawca ma obowiązek potrącać część z wynagrodzenia pracownika w celu odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zwrot podatku z Norwegii – niezbędne dokumenty

Rozliczenia podatkowe wymagają złożenia odpowiednich dokumentów, które potwierdzają pracę oraz wysokość wynagrodzenia na przestrzeni roku. Pierwszą czynnością w kwestii zwrotu podatku z Norwegii jest pozyskanie karty podatkowej – w przypadku jej nieposiadania, norweski Urząd Podatkowy nałoży na Twojego pracodawcę obowiązek odliczenia podatku o wysokości 50% od uzyskanego przychodu. Oprócz karty podatkowej do zwrotu podatku z Norwegii niezbędne są również:

  • Selvangivelse – formularz do zeznania podatkowego, który dostarczany jest na przełomie marca i kwietnia przez urząd; w dokumencie zawarte są informacje o klasie podatkowej, wysokości dochodu czy potrąconych kwot na rzecz podatku,
  • Lønns- og trekkoppgave – jest to roczne zestawienie wynagrodzeń podatków; wysyłany jest przez pracodawcę na przełomie stycznia i lutego; dokument stanowi potwierdzenie okresu pracy i wysokości uzyskanych dochodów,
  • Årsoppgave – jest to dokument, który zawiera informacje o stanie Twojego konta na dzień 31 grudnia; wysyłany jest pocztą przez bank,
  • Årsoppgave fra NAV – dokument ten jest rocznym wykazem zasiłków, jakie były pobierane w danym roku podatkowym.

Wstępne zeznanie a zwrot podatku

Każda osoba, która złożyła deklarację podatkową do norweskiego urzędu skarbowego, na przełomie marca i kwietnia otrzyma wstępne zeznanie. Dokument ten wypełniany jest na podstawie informacji, jakie urząd otrzymał od pracodawców, banków i innych podmiotów, którzy mają związek z wysokością rozliczenia podatkowego. Pamiętaj jednak o dokładnym zbadaniu zawartych informacji w dokumentach – jeżeli nie zgłosisz żadnych uwag, Urząd Podatkowy potraktuje tę deklarację jako ostateczne rozliczenie podatkowe. Wyniki zeznania podatkowego zostają udostępnione przez Internet – na platformie Altinn lub wysłane pocztą na wskazany adres zameldowania.

Zwrot podatku z Norwegii – kiedy jest wypłacany?

Norweskie prawo nie reguluje dokładnej daty, w której pieniądze trafiają na konto podatników. Decyzje podatkowe wydawane są od końca czerwca aż do 15 października – w tym czasie pieniądze należne z tytułu zwrotu podatku są przelewane na konta pracowników. Kolejność przyznawania świadczeń jest losowa – pamiętaj jednak, że składając deklarację w formie elektronicznej, masz szansę uzyskać zwrot podatku w pierwszej kolejności. W takim wypadku Urząd wypłaca pieniądze w okresie około 6 tygodni od otrzymania deklaracji.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz