Zysk netto Grupy AB spadł o 1,3 mln zł w I kwartale roku obrotowego 2017/2018

Grupa AB podała dane finansowe dotyczące pierwszego kwartału roku obrotowego 2017/2018. Kwartał rozpoczął się 1 lipca i zakończył 30 września. W tym okresie skonsolidowany zysk netto firmy wyniósł 12,83 mln zł i jest on o 1,3 mln zł niższy niż rok wcześniej (14,15 mln zł).

Zysk operacyjny Grupy wzrósł i wyniósł 21,13 mln zł wobec 20,99 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży są nieznacznie niższe niż rok wcześniej i wynoszą 1 859,23 mln zł (rok wcześniej: 1 874,66 mln zł).

W ujęciu jednostkowym Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 5,4 mln zł i jest on niższy w stosunku rok do roku o 3,72 mln zł. Spadł również zysk z działalności operacyjnej i wyniósł 10,25 mln zł wobec  12,61 mln zł rok wcześniej. Spółka w omawianym okresie wygenerowała zysk na sprzedaży w wysokości 41,57 mln zł i jest to wzrost o 2,54 mln zł r/r.

Firma podała, że w I kwartale roku finansowego 2017/2018 podpisała nowe lub rozszerzyła dotychczasowe umowy z m.in. następującymi firmami: Logitech (akcesoria komputerowe), Gembird (akcesoria komputerowe), Sharp (AGD), Eterio (serwery) oraz Fibaro (smart home).

” Grupa nieustannie uzupełnia swoje portfolio produktowe nie tylko o towary należące do sektora IT, ale również o segmenty takie jak RTV – AGD oraz zabawki. Od kilku kwartałów zauważalny jest pozytywny wpływ na poziom sprzedaży segmentu RTV/AGD, gdzie osiągnięto 29 proc. wzrost obrotów w porównaniu do III kwartału ubiegłego roku. W ostatnim kwartale Grupa powiększyła dotychczasowy asortyment RTV/AGD o produkty marki Sharp.” – podano w raporcie.

Andrzej Przybyło AB S.A.Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych wyników kwartalnych. Są one zresztą wyższe niż rynkowy konsensus i potwierdzają, że Grupa AB jest stabilnym podmiotem, którego model biznesowy i strategia działania sprawdzają się w każdych warunkach rynkowych – podkreśla Andrzej Przybyło, założyciel i Prezes Zarządu AB S.A.

Ponadto Grupa AB przewiduje, że dobra sprzedaż produktów Apple, który znajduje się w ofercie AB, pozytywnie wpłynie na dynamikę wzrostu sprzedaży firmy w kolejnych kwartałach.

18 grudnia Akcjonariusze AB podejmą decyzję o niewypłaceniu dywidendy za rok obrotowy 2016/2017. 46,42 mln zł zysku netto ma zostać w całości przeznaczone na kapitał rezerwowy Spółki.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.