6G – w jakim miejscu jesteśmy?

Era 6G zwiastuje rewolucję w świecie komunikacji bezprzewodowej, obiecując prędkości i możliwości przetwarzania danych, które przekraczają wszystko, co do tej pory uznawaliśmy za możliwe. Stanowi nie tylko ewolucję od 5G, ale zupełnie nową erę w technologii, która ma potencjał zrewolucjonizować branże, zmieniając sposób, w jaki żyjemy i pracujemy.

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit
8 min

W ciągle ewoluującym krajobrazie technologii komunikacji bezprzewodowej, 6G zarysowuje się jako kolejna granica, obiecując przewyższyć osiągnięcia swojego poprzednika, 5G. Ostatni wzrost działań związanych z patentowaniem podkreśla zaangażowanie graczy branżowych w napędzanie rozwoju standardów komunikacji 6G.

Rewolucja prędkości

Technologia 6G, będąca jeszcze w swoich początkach, obiecuje transformacyjną łączność, potencjalnie oferując prędkości przekraczające 1 terabajt na sekundę, ponad 100 razy szybciej niż 5G. Ten skok technologiczny oznacza znaczący postęp, szczególnie w systemach autonomicznych, rozszerzonej rzeczywistości (AR), wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz w rozwoju inteligentnych miast. Przewidywane pełnoskalowe wdrożenie do końca tej dekady podkreśla przejście ku głęboko połączonemu światu, charakteryzującemu się przełomami w wszechobecnej łączności, wysokiej jakości AR/VR oraz zintegrowanej sztucznej inteligencji. Krótko mówiąc, ewolucja 6G reprezentuje głęboką zmianę nie tylko w prędkości, ale także w holistycznym doświadczeniu łączności.

Prędkości, jakie obiecuje 6G, otwierają nowe możliwości dla systemów autonomicznych, w tym samochodów bez kierowcy, dronów i robotów przemysłowych. Szybsza i bardziej niezawodna łączność pozwoli na bezpieczne i efektywne funkcjonowanie tych systemów w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe dla ich szerokiej adopcji. Systemy autonomiczne będą mogły lepiej współpracować między sobą, wymieniając dane w czasie rzeczywistym, co zwiększy ich efektywność i bezpieczeństwo.

Inteligentne miasta i infrastruktura

Potencjał 6G do przenoszenia danych z niezwykłą prędkością ma również ogromne znaczenie dla rozwoju inteligentnych miast. Technologia ta umożliwi lepsze zarządzanie infrastrukturą miejską poprzez bieżącą analizę danych z czujników i kamer, optymalizację ruchu, zarządzanie zasobami energetycznymi i wodnymi, a także usprawnienie reakcji na sytuacje awaryjne. Wszystko to przyczyni się do zwiększenia jakości życia mieszkańców.

Choć rewolucja prędkości, którą obiecuje 6G, otwiera przed nami nowe możliwości, niesie również ze sobą wyzwania technologiczne i regulacyjne. Konieczne będzie rozwinięcie zaawansowanej infrastruktury, zabezpieczeń oraz globalnych standardów, aby w pełni wykorzystać potencjał tej technologii.

Ramowy projekt rekomendacji 6G IMT-2030

Projekt Ramowej Rekomendacji 6G, znany jako IMT-2030, sfinalizowany w czerwcu 2023 roku, stanowi kamień milowy na drodze do globalnego wdrożenia technologii 6G. Ten dokument nie tylko definiuje techniczne aspiracje dla przyszłej sieci 6G, ale także nakreśla wizję komunikacji przyszłości, która ma być realizowana na przestrzeni najbliższej dekady.

Przekraczanie granic prędkości i łączności

IMT-2030 wykracza poza tradycyjne ujęcie technologii komunikacyjnych, koncentrując się nie tylko na zwiększeniu prędkości transmisji danych, ale także na stworzeniu podstaw pod całkowicie nowe doświadczenia użytkownika. Z wykorzystaniem widma terahercowego, projekt zakłada umożliwienie prędkości przesyłu danych na niespotykane dotąd poziomy, co otworzy drogę do aplikacji wymagających ogromnych mocy przetwarzania i błyskawicznej wymiany informacji.

Holograficzna komunikacja i zaawansowane technologie wykrywania

Jednym z najbardziej rewolucyjnych elementów IMT-2030 jest nacisk na rozwój komunikacji holograficznej oraz zaawansowanych technologii wykrywania. Komunikacja holograficzna, kiedyś uważana za domenę science fiction, dzięki 6G ma stać się rzeczywistością, umożliwiając interakcje z trójwymiarowymi projekcjami w czasie rzeczywistym. Technologie wykrywania, z kolei, zrewolucjonizują sposób, w jaki urządzenia komunikują się z otoczeniem, umożliwiając precyzyjne mapowanie przestrzeni i identyfikację obiektów w niej się znajdujących.

Globalna współpraca i wyzwania regulacyjne

Projekt IMT-2030 podkreśla znaczenie globalnej współpracy i harmonizacji regulacji w celu osiągnięcia pełnego potencjału 6G. Osiągnięcie globalnych standardów, które umożliwią interoperacyjność na niespotykaną dotąd skalę, jest kluczowe dla sukcesu 6G. Wyzwania regulacyjne, w tym alokacja widma i zabezpieczenia prywatności, wymagają międzynarodowego dialogu i współpracy, aby stworzyć sprzyjające środowisko dla tej przełomowej technologii.

Rola organizacji i instytucji

W rozwoju i implementacji standardów 6G kluczową rolę odgrywają organizacje takie jak 3GPP, ITU oraz inne ciała normatywne, które współpracują z branżą i rządami na całym świecie. Projekt IMT-2030 jest wynikiem ich wspólnych wysiłków, mających na celu zdefiniowanie technologicznych i regulacyjnych ram pracy dla 6G. Praca ta będzie kontynuowana w nadchodzących latach, aby dostosować się do rozwijających się technologii i zmieniającego się krajobrazu komunikacyjnego.

Wzrost zainteresowania patentami i branżą

Analiza trendów w zgłoszeniach patentowych i inicjatywach branżowych związanych z 6G ujawnia nie tylko rosnące zainteresowanie, ale i intensywne działania badawczo-rozwojowe mające na celu kształtowanie przyszłości komunikacji bezprzewodowej. Wzrost zgłoszeń patentowych związanych z 6G, wskazujący na CAGR wynoszący 46% w latach 2019-2023, świadczy o dynamicznym krajobrazie innowacji, który zwiastuje przełomowe zmiany w technologiach komunikacyjnych.

Kluczowe sektory i innowacje

Znaczące zainteresowanie 6G ze strony sektora motoryzacyjnego, stanowiącego ponad 14% wszystkich zgłoszeń patentowych, podkreśla potencjał tej technologii do rewolucjonizowania zarówno pojazdów autonomicznych, jak i szeroko pojętej mobilności miejskiej. Patenty te często dotyczą technologii umożliwiających szybszą i bardziej niezawodną komunikację między pojazdami oraz infrastrukturą drogową, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i efektywności transportu.

Równie ważne są innowacje zgłaszane przez firmy telekomunikacyjne i technologiczne, które obejmują szeroki zakres rozwiązań – od architektury sieci 6G, przez systemy agregacji danych, po ujednolicone i konfigurowalne struktury przebiegu sygnału. Przykładowo, zgłoszenia patentowe takich firm jak Intel, T-Mobile, MediaTek Inc., AT&T, i Samsung to de facto wgląd w przyszłość sieci o ultra-wysokiej przepustowości, zaawansowanego zarządzania danymi i zwiększonej bezpieczeństwa.

Analiza GlobalData dotycząca bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) wskazuje na szerokie geograficznie zaangażowanie w badania i rozwój 6G, z kluczowymi inicjatywami w Indiach, Niemczech, Kanadzie i innych krajach. Ta globalna dywersyfikacja odzwierciedla zarówno zainteresowanie różnych regionów wiodącą krawędzią technologiczną, jak i potrzebę współpracy międzynarodowej w celu osiągnięcia globalnych standardów i interoperacyjności.

W Indiach, Nokia i Capgemini wspólnie założyły laboratoria 6G, aby badać zaawansowane technologie sieciowe i rozwiązania energooszczędne. W Niemczech, NXP Semiconductors i Keysight Technologies utworzyły laboratoria do testowania produktów 6G i rozwiązań do transmisji danych. Tymczasem w Kanadzie, Ericsson rozszerza swoje badawczo-rozwojowe wysiłki na technologie nowej generacji, w tym 6G.

Potencjał transformacyjny

Technologia 6G ma potencjał stać się prawdziwie transformacyjną siłą z niezrównaną łącznością i możliwościami transmisji danych. Jej wdrożenie, w dużym stopniu zależne od globalnej standaryzacji i zaawansowanej infrastruktury, stanowi wyzwanie, ale jest niezbędne. Kiedy zostanie zintegrowana z innymi pojawiającymi się technologiami, szczególnie sztuczną inteligencją, potencjał 6G do zrewolucjonizowania branż i podniesienia globalnych standardów życia staje się oczywisty. Podczas gdy branża obserwuje jej ewolucję, oczekuje się znaczących przełomowych postępów w łączności cyfrowej.

Nadejście 6G zapowiada nową erę w komunikacji bezprzewodowej, obiecując niespotykaną prędkość i łączność. Z globalną współpracą i innowacją w swoim jądrze, 6G ma potencjał przekształcić branże i zdefiniować na nowo sposób, w jaki doświadczamy komunikacji cyfrowej. Stojąc na progu tej technologicznej rewolucji, przyszłość 6G trzyma w sobie ogromną obietnicę i potencjał.