Apple wyda aktualizację “łatająca” promieniotwórcze iPhone’y

Natalia Zębacka
Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit 2 min
2 min

Francuskie organy regulacyjne zarządzające częstotliwościami komunikacji bezprzewodowej zarzuciły Apple, że iPhone 12 nie spełnia norm UE dotyczących emisji promieniowania elektromagnetycznego. W odpowiedzi na to, rząd Francji nakazał wstrzymanie sprzedaży modelu i zmusił Apple do wydania aktualizacji oprogramowania. Jeśli Apple nie dostosuje się do tych wymagań, zakaz może zostać rozszerzony na wszystkie 27 krajów UE.

Odpowiedź Apple

Apple, które niedawno zaprezentowało swoją najnowszą generację iPhone’ów, broni się, twierdząc, że model 12 jest bezpieczny i został certyfikowany na całym świecie. Firma zauważa, że problem jest “związany ze specyficznym protokołem testowym” używanym przez francuskie organy regulacyjne. W oświadczeniu wydanym w piątek, Apple zapowiedziało wydanie aktualizacji oprogramowania dla użytkowników we Francji.

Co to oznacza dla użytkowników?

Francuski minister spraw cyfrowych zauważył, że poziomy promieniowania w iPhone’ie 12 są znacznie niższe niż te, które badania naukowe uważają za potencjalnie szkodliwe. Eksperci zalecają, aby osoby zaniepokojone ekspozycją na promieniowanie używały słuchawek lub przełączały się na SMS-y. Jest to jednak sygnał dla użytkowników, że powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem urządzeń mobilnych.

Szeroki kontekst: Promieniowanie i zdrowie

Telefony komórkowe zostały oznaczone jako rakotwórcze przez Światową Organizację Zdrowia, umieszczając je w tej samej kategorii co kawa i pestycyd DDT. Chociaż promieniowanie wytwarzane przez telefony komórkowe nie może bezpośrednio uszkadzać DNA, jest to kwestia, którą należy traktować poważnie.

Incydent z iPhone’em 12 w Francji jest znaczący nie tylko dla Apple, ale również dla całego przemysłu technologicznego. Otwiera to debatę na temat standardów bezpieczeństwa i wpływu technologii na zdrowie. Dla konsumentów jest to przypomnienie, że muszą być bardziej świadomi i ostrożni w korzystaniu z urządzeń mobilnych.

Ostatecznie, to, jak Apple i inne firmy zareagują na te wydarzenia, będzie miało długoterminowy wpływ na przyszłość technologii mobilnych i ich zgodność z globalnymi standardami bezpieczeństwa.

Udostępnij