Blockchain w branży energetycznej? To możliwe w PGNiG

Polska firma technologiczna Billon we współpracy z Microsoft rozpoczęła pracę nad możliwością wykorzystania technologii blockchain w PGNiG. Zakres współpracy może objąć zarówno stworzenie platformy obsługi klienta indywidualnego, platformy do handlu gazem i energią, jak również płatności w systemach elektromobilności.

W grudniu 2017 roku konsorcjum firm Billon i Microsoft zwyciężyło w konkursie Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów w ramach zorganizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa wydarzenia ARP Innovation Pitch, Zwycięski projekt przedstawia możliwości zastosowania technologii blockchain w energetyce. W jego ramach firmy rozpoczęły rozmowy nad wdrożeniem trzech zastosowań opartych na systemie blockchain firmy Billon działającym w chmurze Microsoft Azure.

Jednym z przedstawionych zastosowań technologii blockchain jest platforma obsługi klienta indywidualnego, obejmująca płatności za gaz, podpisywanie umów z klientami oraz publikację dokumentów takich, jak regulaminy lub cenniki. Kolejnym jest blockchainowa giełda energii, pozwalająca na rejestrację transakcji i zapisywanie ich historii na blockchainie oraz rozliczanie ich za pomocą regulowanego pieniądza elektronicznego. Trzecie rozwiązanie, możliwe do wprowadzenia w późniejszym terminie, to platforma płatności w systemach elektromobilności.

Zaproponowane przez konsorcjum rozwiązania oparte na blockchainie firmy Billon mogą pozwolić PGNiG obniżyć koszty obsługi klienta, spełnić wymogi prawne związane z wymogiem przekazywania informacji w niezmienionej formie i ochroną danych osobowych oraz zwiększyć bezpieczeństwo przechowywania danych w formie elektronicznej.

Niższe koszty obsługi dzięki cyfryzacji

Platforma obsługi klienta indywidualnego może przechowywać ważne dokumenty takie, jak cenniki, faktury, regulaminy, czy umowy z klientami. Technologia pozwala na zautomatyzowanie procesu zawierania umów, umożliwiając ich negocjację, podpisanie i przechowywanie w strukturze blockchain. Dla PGNiG może to oznaczać ogromne oszczędności wynikające z obniżenia kosztów wysyłki dokumentów w formie papierowej oraz ich archiwizowania, a także z utrzymywania drogich zabezpieczeń IT związanych z ochroną danych. Koszt rozwiązania tylko jednego problemu związanego z bezpieczeństwem może wynosić nawet 3,5 mln zł.[1]

Platforma handlu gazem i energią ma być oparta na tzw. inteligentnych umowach. Gdy tylko warunki umowy będą spełnione, zostanie ona automatycznie wykonana, minimalizując ryzyko błędu i manipulacji. W tym wypadku, gdy podmiot zajmujący się obrotem gazu zakupi i otrzyma od PGNiG zawartą w umowie ilość surowca, fakt przesłania gazu zostanie automatycznie sczytany z odpowiednich czujników i zapisany elektronicznie na blockchainie. Dzięki bezpośredniej transakcji pomiędzy stronami, bez pośrednictwa banków, koszt zakupu energii spadnie, a środki za sprzedany gaz trafią na konto PGNiG w ciągu kilku sekund. W przyszłości może to także obniżyć koszty dla klientów indywidualnych.

Bezpieczeństwo przechowywania danych

Rozproszona architektura blockchain gwarantuje pewność, że zapisane na niej informacje czy dane transakcji są zgodne z oryginałem. W proponowanych rozwiązaniach dokumenty znajdują się w chmurze Microsoft Azure, która umożliwia zabezpieczenie treści oraz dostępu do przechowywanych dokumentów. Technologia ta umożliwia wszystkim stronom umowy dostęp do zapisanych materiałów, ale ogranicza możliwość ich modyfikacji bez zgody klienta. Jeśli ktoś mimo tego chciałby zmodyfikować zamieszczone w technologii dokumenty, ta czynność zostanie automatycznie wykryta i zablokowana w czasie rzeczywistym. Zapisane na blockchainie dokumenty mogą być przechowywane bezterminowo, co daje możliwość audytu i dostępu wszystkim stronom w dowolnym terminie. Blockchain firmy Billon spełnia również wymogi polskich i unijnych regulacji w zakresie ochrony danych osobych, w tym wchodzącej w życie w maju br. dyrektywy RODO i prawa do zapomnienia. Dzięki możliwości zniszczenia kluczy szyfrujących, dostęp do poszczególnych dokumentów w szczególnych sytuacjach i za zgodą zainteresowanego klienta może być trwale zablokowany.

System płatności w rozwiązaniach do obsługi klienta oraz elektromobilności może stosować zapisany w blockchainie Billon pieniądz cyfrowy. Są to polskie złotówki emitowane w sposób elektroniczny na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i w zgodzie z regulacjami UE. Billon umożliwia już transakcje z wykorzystaniem tej technologii w Polsce i Wielkiej Brytanii. Architektura blockchain gwarantuje pełne bezpieczeństwo płatności. Dodatkowo, system może mieć wbudowane mechanizmy automatycznego wykrywania anomalii, pozwalające na identyfikowanie i blokowanie w czasie rzeczywistym podejrzanych transakcji.

To może być przełomowe wykorzystanie blockchain w sektorze niezwiązanym z finansami i jedno z pierwszych zastosowań tej technologii w branży energetycznej w Europie i na świecie. Nasz blockchain umożliwia natychmiastowy transfer regulowanych pieniędzy oraz danych. Dzięki temu może być wykorzystany przez niemal każdą branżę – mówi Jacek Figuła, Chief Commercial Officer firmy Billon.

[1] https://go.kaspersky.com/rs/802-IJN-240/images/Financial_Survey_Report_eng_final.pdf
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.