Ad image

Branża cyfrowa przedstawia nowy pomysł na strategię rozwoju AI w Polsce

Aktualna rządowa strategia AI dla Polski jest nieefektywna i wymaga wzmocnienia – uważa branża cyfrowa. Eksperci Związku Cyfrowa Polska dokonali przeglądu strategicznego dokumentu i wydali rekomendacje dla budowy nowego planu rozwoju sztucznej inteligencji w naszym kraju. – Bez rewizji strategii, polska gospodarka przegapi wyjątkową szansę, by stać się cyfrowym liderem w tym obszarze w Unii Europejskiej – ostrzegają.

Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit

Propozycje i uwagi ze strony organizacji reprezentującej polski sektor cyfrowy i nowych technologii zostały przedstawione w czwartek (6 czerwca) podczas konferencji  #AIChallenger Forum, zorganizowanej w Katowicach przez Związek Cyfrowa Polska oraz konsorcjum CyberScience (należą do niego Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz NASK). Przegląd strategii trafił również na biurko Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Rozwoju i Technologii. – Polska posiada ogromny potencjał w obszarze sztucznej inteligencji, wynikający nie tylko z naszej silnej pozycji w sektorze rozwoju oprogramowania, ale także z dynamicznie rozwijającego się ekosystemu innowacyjnych firm i znaczących inwestycji technologicznych. Dzięki temu potencjałowi, nasz kraj może stać się jednym z liderów w obszarze AI  w Unii Europejskiej. Dlatego tak ważne jest, aby polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce była spójna i dostosowana do dokonywanego postępu technologicznego w tym obszarzeuważa Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. 

Wsparcie dla świata nauki i biznesu w rozwoju AI

Propozycja ekspertów organizacji skupia się na kilku obszarach. Proponują oni przede wszystkim, by nowa polityka rządu w sprawie AI skupiła się na zacieśnieniu i wspieraniu współpracy pomiędzy rządem, światem nauki oraz biznesem w zakresie rozwoju i wdrażaniu nowej technologii. Ich zdaniem, potrzebne są m.in. ułatwienia dla przedsiębiorców, które pozwoliłyby firmom współfinansować działania uczelni i instytucji naukowych w obszarze sztucznej inteligencji. Prace badawcze nad AI w Polsce powinno – zdaniem autorów ekspertyzy – mocniej wspierać także samo państwo. Tu proponują, by – na wzór rozwiązań francuskich – rząd ustanowił granty doktorskie z dziedziny sztucznej inteligencji. „Rozwój AI wymaga dużych nakładów finansowych sektora publicznego przy jednoczesnym otwarciu się na współpracę strukturalną z sektorem prywatnym – zarówno z MŚP (startupy technologiczne), jak i firmami technologicznymi o ugruntowanej pozycji wprowadzających rozwiązania i narzędzia AIczytamy w rekomendacjach ekspertów Cyfrowej Polski. 

Strategicznego wsparcia wymagają także polskie firmy działające w obszarze sztucznej inteligencji. I to zarówno te, które tworzą usługi i rozwiązania oparte o AI, jak i te, które wdrażają je do swojej działalności. Dlatego eksperci apelują o zapewnienie przedsiębiorstwom z sektora MŚP możliwie szerokiego dostępu do narzędzi AI, a także edukacji w zakresie ich wykorzystywania, co – w ich opinii – poprawiłoby konkurencyjność polskich przedsiębiorców na krajowym i europejskim rynku. Jednocześnie konieczne są działania dążące do zwiększenia podaży produktów AI powstających w Polsce , np. poprzez wprowadzenie nowych form finansowania czy ustanowienia ulg podatkowych, które będą stymulowały rozwój – podkreślają autorzy przeglądu rządowej polityki dotyczącej sztucznej inteligencji.

Wyzwaniem automatyzacja oraz regulacje

Eksperci przyjrzeli się również wpływowi sztucznej inteligencji na rynek pracy. W ich opinii rząd powinien dążyć do tego, aby automatyzacja części procesów w przedsiębiorstwach nie oznaczała zmniejszenia zapotrzebowania na pracę, ale przesuwała istniejące zasoby pracowników na lepiej płatne stanowiska. Dlatego rządowa strategia powinna zawierać plan edukacji pracowników zagrożonych automatyzacją tak, aby nabyli w najbliższej przyszłości kompetencje, które pozwolą np. pracować w samej branży AI.

Eksperci Cyfrowej Polski przestrzegają również przed nadmiernym przeregulowaniem i obciążeniem administracyjnym obszaru sztucznej inteligencji w Polsce, co mogłoby wiązać się z ograniczeniem jego rozwoju w naszym kraju. Jednocześnie przyznają, że konieczne jest zapewnienie etycznego i odpowiedzialnego rozwoju AI. „Bezpieczeństwo powinno być zawsze priorytetem, tak aby zwiększać poziom zaufania do AI. Rozwiązania powinny być wypracowane przez wszystkich uczestników rynku, a nie wychodzić jedynie z założeń akademickich i administracyjnych” – podkreślono w rekomendacjach. Organizacja proponuje również korzystanie z wiedzy i doświadczeń zagranicznych w obszarze AI. W jej opinii konieczne jest wzmocnienie ścisłej współpracy międzynarodowej z podmiotami amerykańskimi i europejskimi. To pozwoliłoby Polsce wdrażać istniejące już i sprawdzone rozwiązania w zakresie nowej technologii.

– Sztuczna inteligencja to obszar, którego rozwój postępuje dynamicznie i priorytetem dla naszego kraju powinno być to, aby za tym postępem nadążać. Dlatego ważne jest też, aby polityka AI była na bieżąco aktualizowana i to przy udziale wszystkich interesariuszy tego rynku, zarówno przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych, ekspertów etycznych, biznesu i przedstawicieli społeczności użytkowników. Liczymy, że Ministerstwo Cyfryzacji będzie platformą do takich spotkań i rozmówpodkreśla Michał Kanownik.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *