Cyberbezpieczeństwo priorytetem dla największych – relacja z CYBERSEC 2019

Udostępnij

Choć za oknem coraz chłodniej, dni są krótsze, a motywacja do pracy jakby nieco spada, branża IT nie zwalnia tempa. W ostatnim tygodniu października, w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbył się CYBERSEC – V Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa, czyli jedna z największych imprez podnoszących tematy cyberbezpieczeństwa. Tegoroczny motyw przewodni imprezy to “Zabezpieczenie cyfrowego DNA świata”, a wśród prelegentów znalazło się ponad 150 specjalistów z całego świata.

Hasło przewodnie nie jest przypadkowe, bowiem stoi za nim apel organizatorów do członków branży, mówiący o tym, jak ważne jest kształtowanie branży digital w sposób odpowiedzialny – z poszanowaniem prywatności użytkowników i zgodnie z zasadami cyberbezpieczeństwa.

Forum rozpoczęto od uroczystego otwarcia, podczas którego zostały odczytane listy kolejno, prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. Przemówił także Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski.

W swoim liście prezydent podkreślił, że bezpieczeństwo rynku cyfrowego jest jednym z priorytetów polskiego rządu, jednocześnie także jednym z największych wyzwań. Zwrócił też uwagę na istotność sieci 5G:

Z uwagi na prawdopodobny istotny wpływ sieci 5G na rozwój polskiej gospodarki przy jej wdrażaniu, priorytetem powinno być zapewnienie cyberbezpieczeństwa, przy równoczesnej gwarancji zapewnienia odpowiedniego poziomu technologicznego – napisał prezydent.

Głos zabrał także premier Morawiecki, w swoim liście podnosząc temat nowo przyjętej strategii cyberbezpieczeństwa naszego kraju. Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024 to dokument, który określa strategiczne cele rządu polskiego w zakresie cyberbezpieczeństwa, uwzględniając nowe wyzwania, związane z rozwojem technologicznym. Premier Morawiecki tak wypowiedział się o dokumencie:

Bezpieczeństwo rynku cyfrowego stanowi jeden z priorytetów polskiego rządu. Jego znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, rozwoju społecznego i gospodarczego jest niepodważalne. Stąd tak istotne było ustawowe uregulowanie kwestii budowy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Rada Ministrów przyjęła niedawno Strategię Cyberbezpieczeństwa RP, która wytycza główne kierunki działania w ciągu najbliższych pięciu latach. Kolejnym krokiem będzie opracowanie planu wdrożenia Strategii.

Z kolei Minister Cyfryzacji Marek Zagórski podkreślił w swojej przemowie jak istotne jest organizowanie takich wydarzeń jak Cybersec, wobec rosnących wymagań bezpieczeństwa cyfrowego:

Kluczowa jest tu edukacja, współpraca międzynarodowa i wymiana informacji. Bez tego we współczesnym świecie żadne państwo nie jest w stanie osiągnąć samo bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i ochronić się przed zagrożeniami, jakie płyną z sieci.

European CYBERSEC Award rozdane

Pierwszego dnia Forum miało miejsce rozdanie nagród CYBERSEC Award. European CYBERSEC Award to nagroda za zasługi dla rozwoju cyberbezpieczeństwa, jako części bezpieczeństwa narodowego, społecznego i gospodarczego. W tym roku nagrodzona została Estonia, “za pracę, jaką wykonała na rzecz budowy zaufania w cyberprzestrzeni i zabezpieczenia cyfrowego DNA świata, a także wsparcie projektu „3 Seas Digital Highway” – inicjatywy budowy infrastruktury cyfrowej wzdłuż zaplanowanych dróg transportowych i linii energetycznych.” Nagrodę w imieniu prezydenta Estonii odebrał Ambasador Martin Roger, natomiast podziękowania pani prezydent zostały wyemitowane podczas nagrania:

Państwa nie są w stanie zagwarantować bezpieczeństwa systemów internetowych w pojedynkę. Aby móc myśleć o zastosowaniu prawa analogowego do cyberprzestrzeni, musimy wypracować wspólne porozumienie na arenie międzynarodowej – powiedziała Prezydent Kersti Kaljulaid.

Sektor publiczny i prywatny, a cyberbezpieczeństwo

W agendzie nie mogło zabraknąć, paneli dyskusyjnych, podzielonych na cztery ścieżki: Państwo, Obrona, Przyszłość i Biznes. Dyskusję rozpoczęły rozważania dotyczące cyberbezpieczeństwa w sektorze prywatnym i publicznym. Na szczególną uwagę zasłużyło wystąpienie Roberta Muggaha, dyrektora SecDev Group oraz współzałożyciela Igarapé Institute, który zauważył, że miasta przyszłości będą bezpieczne tylko wtedy, jeśli decydenci na poziomie samorządowym zapewnią odpowiednią ochronę przed atakami w cyberprzestrzeni.

Ścieżkę Biznes otworzył Nigel Ng, szef RSA, organizacji, która  jest organizatorem największej konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu. Podczas swojego wystąpienia Nigel Ng mówił m.in. o tym jak zarządzać biznesem, by chronić się przed zagrożeniami cyfrowymi.

5G w Europie – porozumienie na rzecz cyberbezpieczeństwa

W ciągu ostatnich miesięcy w Polsce wiele zainteresowania wzbudza sieć 5G, która umożliwia bardzo szybki transfer danych – według niektórych źródeł ma to być nawet do 10 gigabitów na sekundę. W sprawie budowy sieci 5G w ostatnich miesiącach podpisano szereg porozumień – między innymi pomiędzy USA a Polską i Rumunią. Podczas Forum CYBERSEC miało miejsce podpisanie deklaracji ws. budowy sieci 5G przez Estonię, oraz, co ważne, firmy Ericsson, Cisco i Nokia, podpisały z Ministerstwem Cyfryzacji porozumienie na rzecz cyberbezpieczeństwa.

Przyszłość sieci 5G w Europie to temat szeroko dyskutowany podczas konferencji – w trakcie panelu dyskusyjnego przedstawiciele Polski, USA i Unii Europejskiej wspólnie rozważali szanse i zagrożenia dotyczące budowy sieci 5G. Choć oczywistym jest, że wprowadzenie do użytku sieci 5G wpłynie bardzo pozytywnie na rozwój technologii oraz kluczowych sektorów gospodarki, takich jak energetyka, bankowość, zdrowie czy ubezpieczenia, warto podejść do tego rodzaju transformacji z należytą ostrożnością. Jeden z problemów na który wskazywali prelegenci to różnice poziomów infrastruktury i stanu prawnego krajów, które zdecydowały się na wdrożenie sieci 5G, co prowadzi do konieczności wprowadzenia standardów i ujednolicenia rynków cyfrowych.

Transformacja cyfrowa a biznes

W panelu o nazwie “Biznes”, nie mogło zabraknąć przedstawicieli sektora finansowego i ubezpieczeniowego. Paweł Surówka, prezes Zarządu PZU SA, zwrócił uwagę na fakt, że to właśnie wyżej wymienione branże odgrywają kluczową rolę w procesie transformacji cyfrowej, ze względu na wysoki poziom regulacji oraz doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem. Przemysław Kania, Dyrektor Zarządzający Cisco, zwrócił natomiast uwagę na konieczność ujednolicenia systemów bezpieczeństwa w procesie rozwoju Przemysłowego Internetu Rzeczy. Choć, jak sam mówi, Internet Rzeczy otwiera nowe, ogromne możliwości rozwoju, należy pamiętać, że jednocześnie może stać się piętą achillesową połączonych ze sobą systemów informatycznych. Po raz kolejny podniesiony został apel o współpracę sektora prywatnego i publicznego, co pozwoli na wyrównanie szans w pojedynku z czyhającymi na okazję cyberprzestępcami i oszustami.

Obrona cybernetyczna priorytetem NATO

Drugi dzień konferencji otworzył Generał Robert Spalding, były doradca prezydenta Donalda Trumpa ws. Chin. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na problem ochrony danych osobowych. Według Spaldinga brak wiedzy o tym, kto i jak wykorzystuje nasze dane, jest zagrożeniem dla naszej wolności. Generał podjął także temat stosunków politycznych USA z Chinami, ze szczególnym naciskiem na kwestię rozwoju sieci 5G w Państwie Środka.

Ciekawa okazała się także dyskusja w ramach panelu “Obrona”, która upłynęła pod hasłem “Bezpieczeństwo w ramach Sojuszu – wspólne wysiłki na rzecz zwiększenia cyfrowych możliwości obrony”. Pod tym nieco przydługim tytułem kryje się potrzeba opracowania standardów, zintensyfikowania działań oraz reakcji na cyberzagrożenia w ramach struktur NATO. Paneliści zauważyli, że oprócz teoretycznych założeń, kluczowe jest stworzenie możliwości operacyjnych w zakresie wzmacniania cyberobrony, gdyż standardy są bezużyteczne, w sytuacji, gdy nie ma praktycznej możliwości ich wdrożenia.

Podczas panelu dyskutowano także o potrzebie edukowania obywateli i organizacji, w ramach zwiększania świadomości dotyczącej nowych zagrożeń. O swoistej odpowiedzialności w tym aspekcie opowiedział John Frank, Wiceprezes Microsoft ds. Relacji Rządowych dla Europy:

To my przedstawiamy światu technologię. Dlatego musimy upewnić się, że nasze produkty są używane w sposób bezpieczny. – słusznie spuentował. 

Cyfrowa zimna wojna

Panel dyskusyjny pt “Przyszłość” skupiał się na rozwoju technologicznym i jego implikacjach względem rywalizacji państw na arenie międzynarodowej. Problem celnie podsumował Jacek Bartosiak, założyciel i prezes Strategy & Future, autor bestsellerowych książek dotyczących geopolityki i działań wojennych:

Wkraczamy w nową, nieznaną rzeczywistość, w której Internet zmienił sposób komunikacji. Zaczynamy sobie zdawać sprawę z niebezpieczeństw, polaryzacji świata, a także pojawiających się nowych płaszczyzn konkurencji. Jeśli Europa nie zdecyduje się na konsolidację, co do tej pory nigdy się nie udało, znajdzie się w krytycznym momencie, a jej przyszłość zależeć będzie od wyniku rywalizacji między Chinami a USA.

Tę niezbyt optymistyczną wizję wzmocniła dyskusja o potencjalnych skutkach cyfrowego wyścigu zbrojeń i walki o władzę na cyfrowej arenie. Wniosek jaki wypłynął z wypowiedzi ekspertów, mówi o negatywnym wpływie cyfrowej zimnej wojny na demokrację i suwerenność państw, jakim jest zaprzestanie współpracy w wyniku rywalizacji oraz zamiana szacunku i wolności w walkę o hegemonię w cyfrowym świecie.

 CYBERSEC Expo – targi technologii

Jedną ze składowych Forum było CYBERSEC Expo, czyli targi produktów i usług z branży cyberbezpieczeństwa. Wśród ponad 50 wystawców swoje stoiska miały takie technologiczne tuzy jak Microsoft, Cisco, Google czy Samsung.  Wśród gości dużym zainteresowaniem cieszył się robot rozpoznawczy firmy Cybersec Mil. Pełni on rolę “zwiadowcy” – służy on do sprawdzania pomieszczeń, czy terenów, co zwiększa poziom bezpieczeństwa żołnierzy podczas akcji.  Firma Samsung z kolei, pochwaliła się fotelem Pulsar, który za sprawą technologii VR imituje lot samolotem. Pulsar, wraz z rozwiązaniem Nokii – wizualizacją meczu tenisowego cieszyło się chyba największym zainteresowaniem odwiedzających. Warto też wspomnieć o naszych rodzimych stoiskach – Urząd Miasta Katowice zaprezentował jeden z największych joysticków, wykorzystywany do gry w popularną grę Pac-Man, a Muzeum Historii Komputerów i Informatyki przygotowało wystawę starych komputerów, na których można było zagrać w kultową już grę Prince of Persia.

Podsumowanie

Całą relację najlepiej konkludują słowa Przemysława Kucharzewskiego, wiceprezesa Cypherdog:

Forum CYBERSEC to rzadkie połączenie technologii i biznesu. W każdym przemówieniu, każdej debacie i prelekcji czuć było chęć współpracy i zmiany na rzecz rozwoju cyberbezpieczeństwa w Polsce i na świecie. Międzynarodowy charakter imprezy sprawia, że poziom dyskusji i merytoryki jest wyjątkowo wysoki, a profesjonalizmem organizatorów warto się inspirować przy planowaniu podobnych wydarzeń branżowych. Świetnym pomysłem okazało się stworzenie czterech ścieżek tematycznych –  dzięki temu uczestnicy spojrzeli na kwestię cyberbezpieczeństwa z różnych, z pozoru sprzecznych, perspektyw. CYBERSEC pokazuje, że dialog dotyczący cyberbezpieczeństwa trwa i z chwili na chwilę ma się coraz lepiej. Zarówno wielcy świata technologii, jak i władze stojące na czele państw UE i NATO wykazują prawdziwą chęć opracowania i rozwoju standardów cyberbezpieczeństwa, a to napawa głębokim optymizmem takie firmy jak Cypherdog ponieważ pokazuje, że nie jesteśmy osamotnieni w walce o bezpieczeństwo cyfrowej przestrzeni.

Autor: Natalia Dutkiewicz

Zobacz

GUS: szacunkowa wartość PKB Polski w 2021 r. wyniosła 2 bln 622 mld 2 mln zł

Według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto Polski w 2021 r. wyniosła 2622,2 mld zł - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

Dr Feleszko: Antybiotyki zmniejszają skuteczność szczepionek

Skuteczność popularnych szczepionek, które podaje się dzieciom w pierwszym i drugim roku życia, była osłabiona u tych, które otrzymały kuracje antybiotykowe – powiedział PAP dr Wojciech Feleszko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zdaniem świat naukowy wiąże wielkie nadzieje z bakteriofagami.

Co czwarty Polak nie czuje się w sieci bezpiecznie

Wydarzenia w Ukrainie mają tragiczne konsekwencje przede wszystkim dla...

Usługi, na które popyt corocznie będzie większy o 30%

Komunikację w firmie i pomiędzy firmami poprzez sms, email,...

Bezpieczeństwo danych i logów w mieście Oborniki

Jak miasto Oborniki radzi sobie z utrzymaniem i rozwojem...

Prezes Pekao dla PAP: wkrótce podniesiemy oprocentowanie lokat

W najbliższych dniach bank przedstawi nową ofertę depozytową; po raz kolejny podniesiemy oprocentowanie lokat - przekazał we wtorek PAP prezes Banku Pekao Leszek Skiba. Obserwujemy, że banki już rywalizują o gotówkę, np. oferując wyższe oprocentowanie depozytów - dodał.
- Reklama -