CYBERSEC 2019: Estonia zapowiedziała podpisanie z USA wspólnej deklaracji ws. 5G

- Reklama -

W Katowicach rozpoczęło się V Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2019. Jest to jubileuszowa edycja największego w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenia w całości poświęconego tematom cyberbezpieczeństwa, którego motywem przewodnim jest „Securing the World’s Digital DNA”, czyli „Zabezpieczenie cyfrowego DNA świata”.

Organizowana przez Instytut Kościuszki konferencja co roku gromadzi około 1500 gości reprezentujących różne sektory gospodarki oraz instytucje publiczne. W tym roku grono ponad 150 prelegentów z całego świata podzieli się wiedzą i doświadczeniem z zakresu działań podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpiecznej cyberprzestrzeni i przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym.

Apel o zapewnienie bezpiecznych fundamentów cyfrowego świata

Zabezpieczenie „cyfrowego DNA świata” to apel organizatorów wydarzenia o odpowiedzialne kształtowanie fundamentów cyfrowej infrastruktury świata w sposób, który zapewni jej bezpieczeństwo oraz warunki sprzyjające do dalszego rozwoju technologicznego i gospodarczego. Cyfrowe DNA odnosi się do sposobu tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań oraz infrastruktury cyfrowej, a także produktów i usług, mając na uwadze cyberbezpieczeństwo i poszanowanie prywatności użytkowników w całym cyklu ich życia. Jest to jednocześnie długotrwałe zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych i świadomych zachowań opartych na zasadzie „security and privacy by design”.

Uroczyste otwarcie CYBERSEC CEE

Gości CYBERSEC Forum powitała Prezes Instytutu Kościuszki Izabella Albrycht. Następnie profesor Andrzej Zybertowicz odczytał list Prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent Rzeczpospolitej podkreślił, że bezpieczeństwo rynku cyfrowego stanowi jeden z priorytetów polskiego rządu, a ład w cyberprzestrzeni to wyzwanie XXI wieku. Prezydent Duda zwrócił również uwagę na istotną rolę 5G.

„Z uwagi na prawdopodobny istotny wpływ sieci 5G na rozwój polskiej gospodarki przy jej wdrażaniu, priorytetem powinno być zapewnienie cyberbezpieczeństwa, przy równoczesnej gwarancji zapewnienia odpowiedniego poziomu technologicznego” – napisał w swoim liście Prezydent RP.

Następnie Izabela Albrycht, Prezes Instytutu Kościuszki odczytała list Mateusza Morawieckiego, w którym Premier odniósł się do niedawno przyjętej Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.

„Bezpieczeństwo rynku cyfrowego stanowi jeden z priorytetów polskiego rządu. Jego znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, rozwoju społecznego i gospodarczego jest niepodważalne. Stąd tak istotne było ustawowe uregulowanie kwestii budowy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Rada Ministrów przyjęła niedawno Strategię Cyberbezpieczeństwa RP, która wytycza główne kierunki działania w ciągu najbliższych pięciu latach. Kolejnym krokiem będzie opracowanie planu wdrożenia Strategii” – napisał w liście Premier Mateusz Morawiecki. „Nowe możliwości wynikające z zastosowania technologii związanych z budową sieci 5G, takich jak inteligentne miasta i pojazdy autonomiczne są w zasięgu polskich firm i ośrodków naukowych. Chcę, aby Polska była liderem nie tylko w wykorzystaniu tych technologii, ale również w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań przetwarzania danych. Podkreślam jednak, że wszystkie te rozwiązania muszą być tworzone w oparciu o najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa, tak aby ich stosowanie nie stanowiło zagrożenia dla użytkowników oraz dla bezpieczeństwa państwa” – dodał w liście Mateusz Morawiecki.

Następnie przemówił Minister Cyfryzacji Marek Zagórski, który wskazał, w jaki sposób Polska chce podejść do budowy sieci 5G. „Podpisane wczoraj memorandum w sprawie utworzenia polskiej spółki 5G to wydarzenie pokazujące sposób podejścia do budowy sieci 5G, jaki proponujemy w Polsce”. Minister Zagórski odniósł się również do samej konferencji, wskazując na jej kluczowe znaczenie dla dialogu na temat bezpieczeństwa cyfrowego. „Chcemy być innowacyjni i spotkania takie jak te, mają temu służyć” – podsumował Marek Zagórki, Minister Cyfryzacji.

Podczas ceremonii otwarcia Prezydent Katowic Marcin Krupa zwrócił uwagę na rosnącą atrakcyjność całej metropolii dla inwestorów z sektora nowoczesnych technologii. Śląsk już dziś staje się hubem technologicznym tej części świata, czego przykładem jest organizacja tegorocznej konferencji CYBERSEC w Katowicach.

„Katowice to miasto, które utożsamiane było z przemysłem ciężkim. Dzisiaj to miasto, które przemysł ciężki zamieniło w przemysł spotkań. To tutaj gościliśmy w zeszłym roku Szczyt Klimatyczny ONZ. Tu co roku odbywają się najważniejsze konferencje m.in. Międzynarodowa Konferencja Interpolu. Tutaj w przyszłym roku będziemy gościć Światowy Szczyt Miast. Dzięki temu, to miasto staje się coraz bardziej rozpoznawalne” – zapewnił Marcin Krupa, Prezydent Katowic.

European CYBERSEC Award

Ceremonii otwarcia towarzyszyło wręczenie European CYBERSEC Award, którą otrzymała Republika Estonii oraz Prezydent Kersti Kaljulaid. Nagrodę w jej imieniu odebrał Ambasador Martin Roger.

European CYBERSEC Award jest wyrazem uznania dla wyjątkowej osobowości lub wyjątkowego podmiotu, za zasługi dla rozwoju cyberbezpieczeństwa, jako części bezpieczeństwa narodowego, społecznego i gospodarczego. Estonia została nagrodzona za pracę, jaką wykonała na rzecz budowy zaufania w cyberprzestrzeni i zabezpieczenia cyfrowego DNA świata , a także wsparcie projektu „3 Seas Digital Highway” – inicjatywy budowy infrastruktury cyfrowej wzdłuż zaplanowanych dróg transportowych i linii energetycznych.

„Państwa nie są w stanie zagwarantować bezpieczeństwa systemów internetowych w pojedynkę. Aby móc myśleć o zastosowaniu prawa analogowego do cyberprzestrzeni, musimy wypracować wspólne porozumienie na arenie międzynarodowej” – powiedziała Prezydent Kersti Kaljulaid w nagraniu z podziękowaniami, które zostało wyemitowane podczas ceremonii otwarcia CYBERSEC.

Wspólna Deklaracja Estonii i USA na temat 5G już jutro

Mając świadomość, że zabezpieczenie infrastruktury cyfrowej w regionie ma charakter strategiczny i geopolityczny, na scenie zapowiedziano podpisanie Wspólnej Deklaracji Estonii i USA na temat 5G, podczas zaplanowanej na 30 października wizyty Premiera Estonii w Waszyngtonie.

„Głęboko wierzymy, że takie podejście do wspólnych standardów bezpieczeństwa sieci 5G powinno rozprzestrzeniać się w regionie Trójmorza. Z zadowoleniem przyjmujemy również fakt, że Stany Zjednoczone i Estonia potwierdziły ostatnio swoją ścisłą współpracę w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego” – powiedziała Izabela Albrycht, Prezes Instytutu Kościuszki.

Podczas ceremonii otwarcia Izabela Albrycht, Prezes Instytutu Kościuszki odczytała Deklarację Zabezpieczenia Cyfrowego DNA Świata (The Securing the World’s Digital DNA), która następnie została przedłożona Partnerom i uczestnikom konferencji do podpisania. Zapisy dokumentu zobowiązują sygnatariuszy do wspólnej pracy na rzecz zapewnienia bezpiecznej cyberprzestrzeni w Europie. W dokumencie podkreślono, że cyberprzestrzeń powinna służyć przede wszystkim człowiekowi, a wszystkie produkty i usługi należy opracowywać i tworzyć w sposób etyczny, mając na uwadze obecne i przyszłe cyberzagrożenia. Równocześnie przyznano, że obowiązkiem przedstawicieli rządu i biznesu jest wzajemna współpraca, a także obrona demokracji.

Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym i biznesie

Hasłu przewodniemu „Zabezpieczenia cyfrowego DNA świata” towarzyszą cztery ścieżki tematyczne: Państwo, Obrona, Przyszłość i Biznes. Na agendzie pierwszego dnia CYBERSEC Forum znalazły się panele dyskusyjne poświęcone sektorowi publicznemu i prywatnemu.

Panele dyskusyjne rozpoczęły się od wystąpienia Roberta Muggaha, dyrektora wykonawczego SecDev Group i współzałożyciela Igarapé Institute, który zwrócił szczególną uwagę na przyszłość ośrodków miejskich w kontekście rosnących zagrożeń wynikających z postępującej cyfryzacji. Robert Muggah zauważył, że miasta przyszłości będą bezpieczne tylko wtedy, jeśli decydenci na poziomie samorządowym zapewnią odpowiednią ochronę przed atakami w cyberprzestrzeni.

Ścieżkę Biznes otworzył Nigel Ng, szef firmy RSA odpowiadający za operacje globalne w Azji i Europie. RSA to organizator największej na świecie konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu. Obecność Ng to dowód na to, że zaangażowanie firm amerykańskich w Europie Środkowo-Wschodniej jest coraz większe, a sam region staje się atrakcyjnym partnerem i uczestnikiem procesów silnie wpływających na procesy związane z bezpieczeństwem cyfrowym. Podczas swojego wystąpienia Nigel Ng mówił m.in. o zarządzaniu procesami biznesowymi w kontekście ochrony przedsiębiorstw przed zagrożeniami cyfrowymi.

Organizowane przez Instytut Kościuszki V Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2019 odbywa się w Katowicach w dniach 29-30 października. Jubileuszowa edycja została wzbogacona o szereg nowych formatów i wydarzeń towarzyszących, m.in. CYBERSEC WOMEN adresujący problem deficytu kobiet w sektorze ICT czy CYBERSEC EXPO – targi produktów i usług cyberbezpieczeństwa. Celem konferencji jest wypracowanie praktycznych rekomendacji dotyczących najważniejszych kwestii związanych z zapewnieniem bezpiecznej cyberprzestrzeni, kierowanych do decydentów politycznych i przedstawicieli biznesu.

- Reklama -

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -