Druk atramentowy – dlaczego zyskuje coraz większą popularność?

Nowe badania wykazują, że dzięki korzyściom związanym z technologią druku atramentowego coraz częściej wybieramy urządzenia atramentowe zamiast laserowych. Mimo, że w Europie wciąż utrzymują się błędne przekonania dotyczące technologii druku atramentowego, jednak rosnące oczekiwania związane z ograniczeniem kosztów, wpływu na środowisko oraz wzrostem wydajności stwarzają dla niej nowe możliwości.

74 proc. decydentów i liderów biznesowych w Europie po zapoznaniu się z faktami dotyczącymi technologii druku stosowanej dotychczas w ich firmach, wybiera druk atramentowy.

Podczas badania przeprowadzonego online przez Epson Europe i Coleman Parkes zebrano opinie ponad 8000 profesjonalistów z 21 krajów europejskich, w tym z Polski. W oparciu o niezależnie potwierdzone fakty dotyczące wydajności biznesowych drukarek atramentowych w porównaniu z urządzeniami laserowymi respondenci poproszeni zostali o udzielenie odpowiedzi na serię pytań typu prawda/fałsz. Wyniki były zaskakujące. Okazało się, że nadal panują nieaktualne, błędne przekonania dotyczące tego, która technologia jest lepsza pod względem ilości odpadów oraz wydajności. Tylko 7 proc. respondentów wiedziało, że biznesowe drukarki atramentowe osiągają lepsze wyniki we wszystkich pięciu testowanych obszarach: odpadów, wydajności, szybkości, generowania CO2 oraz poboru mocy.

Co wiedzą respondenci na temat druku laserowego?

Gdy spojrzymy na wyniki pod kątem regionów, zauważymy interesujące podobieństwa między najważniejszymi rynkami w Europie. W przypadku Polski, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji odpowiedzi wykazują, że pomimo błędnych przekonań dotyczących druku atramentowego zdecydowana większość – 76 proc. respondentów,  po zapoznaniu się z faktami dotyczącymi stosowanych przez nich rozwiązań wybrałaby biznesową drukarkę atramentową.

Większość respondentów – 74 proc. we wspomnianych krajach  mylnie sądziło, że drukarka laserowa generuje mniejszą ilość CO​2, a 61 proc. mylnie wierzyło, że produkuje ona mniejszą ilość odpadów niż drukarka atramentowa. Co więcej, 77 proc. respondentów niepoprawnie uznało, że drukarka laserowa oferuje wyższą wydajność wynikającą z rzadszych czynności konserwacyjnych i przestojów.

Zalety druku atramentowego

Dzięki rozwojowi tej technologii powstały biznesowe drukarki atramentowe, które drukują z szybkością 100 stron na minutę, zapewniając niski koszt wydruku strony, do 99 proc. mniejszą ilość odpadów oraz do 96 proc. niższe zużycie energii w porównaniu z drukarkami laserowymi. Ponadto wymagają nawet o 98 proc. mniej czynności związanych z konserwacją i obsługą niż urządzenia laserowe.

Druk atramentowy zdobywa popularność na rynku technologii druku. Według analityków rynku z IDC popularność druku atramentowego w Europie Zachodniej wzrośnie do 2020 roku o 10,2 proc. (wskaźnik wzrostu CAGR). Wiedza o tym nie jest jeszcze jednak rozpowszechniona. Postanowiliśmy zatem zaprezentować wybór technologii druku na rynku i pokazać rzeczywiste porównanie druku atramentowego z laserowym oraz skutki decyzji każdego użytkownika wybierającego technologię druku.

Większość (74 proc.) ankietowanych Europejczyków, po zapoznaniu się z faktami dotyczącymi stosowanej technologii druku, wybrałaby biznesową drukarkę atramentową.

Korzyści płynące ze stosowania biznesowych drukarek atramentowych są szczególnie ważne dla dużych przedsiębiorstw, których działalność w coraz większej mierze będzie musiała odpowiadać standardom sprawozdawczości pozafinansowej w UE i poza UE, w ujęciu rocznym. Obecnie obowiązujące przepisy krajowe często są niewystarczające, by realizować postanowienia porozumienia paryskiego i ograniczać globalne ocieplenie do wartości poniżej 2 stopni Celsjusza. Aby osiągnąć te międzynarodowe cele, przedsiębiorstwa muszą wykazać, że działają zgodnie ze światowymi standardami i dbają o zrównoważony rozwój.

Informacje o badaniu
Firma Epson przeprowadziła badanie internetowe w mediach społecznościowych, mediach online i za pomocą bezpośrednich wiadomości e-mail w 21 krajach Europy (Finlandia, Polska, Węgry, Norwegia, Rumunia, Szwecja, Serbia, Czechy, Słowenia, Holandia, Grecja, Dania, Chorwacja, Słowacja, Belgia, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy, Portugalia i Niemcy) w okresie między wrześniem a listopadem 2017 r. Uzyskała w ten sposób 6326 odpowiedzi. Celem badania było sprawdzenie wiedzy użytkowników dotyczącej zalet technologii druku laserowego w porównaniu z atramentowym oraz uzyskanie informacji, jaką decyzję podjęliby po zapoznaniu się z faktami. Dodatkowe badanie zostało przeprowadzone online w listopadzie 2017 r. przez Coleman Parkes Research w imieniu firmy Epson. Wyniki obejmują opinie 1818 profesjonalistów z organizacji na terenie Europy.
Zgodnie z testami przeprowadzonymi na zlecenie firmy Epson przez firmę BLI na przestrzeni dwóch miesięcy do lutego 2017 r. w porównaniu z wybranymi drukarkami konkurencyjnymi.
IDC, Western Europe Business Inkjet Market Shares, 2015
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.