Ad image

Dyskryminacja w Microsoft? Firma zapłaci 14 milionów dolarów ugody w związku z zarzutami o dyskryminację pracowników na urlopach

Microsoft Corporation zgodził się zapłacić 14 milionów dolarów w ramach ugody z kalifornijskim Departamentem Praw Obywatelskich, który oskarżył firmę o nielegalne karanie pracowników za korzystanie z urlopów medycznych i rodzinnych. Departament zarzucił gigantowi technologicznemu dyskryminację pracowników, głównie kobiet i osób niepełnosprawnych, poprzez odmowę podwyżek, awansów i nagród giełdowych.

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 2 Min Read

Gigant technologiczny Microsoft Corporation zgodził się zapłacić 14 milionów dolarów, aby uregulować zarzuty kalifornijskiego Departamentu Praw Obywatelskich dotyczące nielegalnego karania pracowników za korzystanie z urlopów medycznych i rodzinnych. Informację tę podała agencja w środę.

Kalifornijski Departament Praw Obywatelskich w zgłoszeniu do sądu stanowego oskarżył Microsoft o odwet na pracownikach, którzy od 2017 roku korzystali z urlopów rodzicielskich, chorobowych,, ciążowych i rodzinnych. Zarzuty obejmowały odmowy podwyżek, promocji oraz nagród giełdowych dla tych pracowników. Departament wskazał, że dotknięci tym pracownicy, z których znacząca większość stanowiły kobiety i osoby niepełnosprawne, otrzymywali niższe oceny w przeglądach wyników, co negatywnie wpływało na ich wynagrodzenia i możliwości awansu, a także zmieniało trajektorię ich kariery.

Ugoda, która musi jeszcze zostać zatwierdzona przez sędziego stanowego, zakończy wieloletnie dochodzenie prowadzone przez Departament Praw Obywatelskich. Microsoft zaprzeczył zarzutom, ale zgodził się na ugodę. Rzecznik firmy w oświadczeniu podkreślił, że Microsoft dąży do tworzenia środowiska pracy, które umożliwia pracownikom korzystanie z niezbędnych urlopów, zapewniając im elastyczność i wsparcie potrzebne do rozwoju zawodowego i osobistego.

Kalifornijski Departament Praw Obywatelskich w ostatnich latach wielokrotnie osiągał duże ugody w sprawach o dyskryminację ze względu na płeć. Przykładem jest ugoda o wartości 100 milionów dolarów z producentem gier wideo Riot Games w 2021 roku, 54 miliony dolarów z Activision Blizzard w ubiegłym roku oraz 15 milionów dolarów z firmą Snap, właścicielem Snapchata, w zeszłym miesiącu.

Agencja oskarżyła Microsoft o dyskryminację ze względu na płeć i niepełnosprawność oraz o ingerencję w prawa pracowników do urlopu. Nie jest jasne, ilu pracowników może skorzystać z tej ugody, jednak według akt sądowych, Microsoft zatrudnia około 6700 pracowników w Kalifornii.

W ramach ugody, oprócz wypłaty 14,4 miliona dolarów, Microsoft zgodził się również na zatrudnienie niezależnego konsultanta, który zapewni, że polityka firmy nie dyskryminuje pracowników korzystających z urlopów. Firma zobowiązała się także do umożliwienia pracownikom zgłaszania skarg oraz przeprowadzenia szkoleń dla menedżerów i personelu zajmującego się zasobami ludzkimi.