ENISA i CISA: Czy transatlantycka współpraca zmieni oblicze cyberbezpieczeństwa?

W obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych, ogłoszenie współpracy między Europejską Agencją ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) a amerykańską Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) stanowi ważny krok w kierunku globalnej ochrony cyberprzestrzeni. To partnerstwo, opierające się na wymianie wiedzy, najlepszych praktyk i wspólnym budowaniu możliwości, sygnalizuje nową erę w międzynarodowej walce z cyberzagrożeniami.

Natalia Zębacka
Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit 2 min
2 min

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, gdzie granice cyfrowe są równie znaczące jak te geopolityczne, ogłoszenie współpracy między Europejską Agencją ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) a amerykańską Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) stanowi istotny krok naprzód w konfrontacji ze współczesnymi zagrożeniami cyfrowymi. Ta współpraca, zgodnie z ogłoszeniem prasowym ENISA, obejmuje wymianę wiedzy, najlepszych praktyk i budowanie wspólnych możliwości.

Współpraca ENISA-CISA koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: podnoszeniu świadomości i budowaniu zdolności do zwiększenia odporności cyberprzestrzeni, wymianie najlepszych praktyk dotyczących praktycznego wdrażania międzynarodowego prawa cybernetycznego oraz systematycznym dzieleniu się wiedzą i informacjami. Te inicjatywy są niezbędne, gdyż cyberbezpieczeństwo, jak podkreśla ENISA, nie zna granic.

Sponsorowane przez państwo cyberataki i zwiększająca się cyberprzestępczość są odzwierciedleniem geopolitycznych relacji, wymagają więc globalnej odpowiedzi. W tym kontekście, decyzja ENISA o wyborze CISA jako partnera jest strategiczna i myśląca przyszłościowo.

Josep Borell, przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Polityki Bezpieczeństwa, podkreśla wagę tej współpracy, mówiąc, że „Cyberzagrożenia nie mają granic. Dlatego współpraca międzynarodowa z naszymi partnerami jest koniecznością”. To oświadczenie uwydatnia rosnącą świadomość, że walka z cyberzagrożeniami wymaga zintegrowanego, transnarodowego podejścia.

Jednakże, współpraca ta stawia również pytania o to, jak różne podejścia do kwestii takich jak prywatność danych mogą wpływać na efektywność tego partnerstwa. W Europie podejście do prywatności danych jest zdecydowanie inne niż w Stanach Zjednoczonych. Ta różnica w wizji i podejściu może stanowić zarówno wyzwanie, jak i szansę na rozwój nowych, zintegrowanych strategii cyberbezpieczeństwa.

W kontekście narastających cyberzagrożeń, współpraca międzynarodowa staje się nie tyle opcją, co koniecznością. Porozumienie ENISA-CISA może być punktem zwrotnym w tworzeniu nowego porządku cyfrowego, w którym różne podejścia i wizje łączą się, tworząc bardziej holistyczne i efektywne strategie ochrony cyberprzestrzeni. Czas pokaże, jak te różne perspektywy zostaną zintegrowane i jakie będą efekty tej transatlantyckiej współpracy.

Udostępnij