in , ,

Grupa AB – stabilnie w pierwszym kwartale

W trzecim kwartale roku finansowego 2017/2018, tożsamym z pierwszym kwartałem kalendarzowym roku 2018, Grupa AB zanotowała stabilne rok do roku przychody ze sprzedaży o wartości 1,8 mld  zł. Wynik EBITDA miał wartość 21,6 mln PLN, a zysk netto to ponad 10 mln zł (13 mln zł rok wcześniej) przy jednoczesnym ruchu podstawowych wskaźników zadłużenia do strefy konserwatywnej struktury finansowania – wskaźnik zadłużenia ogółem oraz wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych poprawiły się o 5 pkt. proc., do odpowiednio 62 proc. i 49 proc.

W pierwszym kwartale pokazaliśmy siłę operacyjną na tle rynku dystrybucji IT oraz dynamicznie rozwijaliśmy nowe projekty. Wyniki pierwszego kwartału roku 2018 pokazują, że w każdych warunkach potrafimy generować dobre zyski w oparciu o mocny bilans – zdrowe zapasy, bezpieczne należności i optymalne finansowanie oraz bardzo dobre ratingi w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych. Potrafimy także w praktyce realizować strategię rozwoju z wpisanym w nią bezpieczeństwem – komentuje Andrzej Przybyło, założyciel i Prezes Zarządu AB SA.

Przy analizie rezultatów I kwartału 2018 roku należy zwrócić uwagę na zdywersyfikowany geograficznie i produktowo rozwój Grupy AB. Jednocześnie w omawianym okresie widać było w Polsce istotną presję na marże przede wszystkim w segmencie dystrybucji IT do sieci handlu detalicznego, co jest wynikiem agresywnej polityki handlowej konkurentów.

Na rynku czeskim i słowackim Grupa AB konsekwentnie umacnia swoją dominującą pozycję na rynku dystrybucji IT. W minionym kwartale poszczególne obszary biznesowe podlegały dalszemu rozwojowi. Jedynie w grupie urządzeń mobilnych na rynku dostępne były produkty w korzystnej ofercie cenowej spoza autoryzowanego kanału sprzedaży, co można wiązać ze osłabieniem dolara (EUR/USD powyżej 1,20) – wskazuje Grzegorz Ochędzan, Członek Zarządu ds. Finansowych w AB SA.

W Grupie AB w minionym kwartale, podobnie jak w poprzednich okresach, dynamikami wzrostu przekraczającymi 20 proc. w ujęciu rok do roku wyróżniały się zarówno relatywnie nowe obszary produktowe, m.in.  rozwiązania chmurowe (cloud), jak również bardziej dojrzałe projekty biznesowe, jak digital signage czy segment AGD/RTV. Grupa AB już wcześniej pracowała na swoją pozycję jako dystrybutor w modelu Cloud Solution Provider, co, w opinii firmy, poprzez długoterminowy charakter współpracy z użytkownikami, przyczynia się do uprzywilejowanej pozycji do zyskiwania na zmianach modelu dystrybucji.

Chmura oznacza dla Grupy AB budowę dużego obszaru biznesowego, opartego o przychody abonamentowe. Z kolei klientom finalnym chmura pozwala na elastyczność i skalowalność biznesu, nie obciążając ich kosztami inwestycyjnymi. Firmy cenią sobie rozwiązania abonamentowe również ze względu na fakt, że posiadają dostęp do najbardziej aktualnego oprogramowania i profesjonalnych narzędzi. Model abonamentowy jest wybierany nie tylko przez dojrzałe organizacje, ale też przez start-upy, które z natury nie mają środków na inwestycje w profesjonalny sprzęt w swojej organizacji – podkreśla Zbigniew Mądry, Członek Zarządu ds. Handlowych w AB SA.

Biorąc pod uwagę sprzedaż sprzętu dla graczy, firma podaje, że w tym obszarze zanotowano wzrosty (+107 proc. rdr w Polsce, +62 proc. rdr w Czechach i na Słowacji). Grupa AB oferuje w tym zakresie ofertę, na którą składa się ponad 7 tys. produktów, w tym Microsoft X-Box oraz Logitech. Co więcej, w zakresie obszaru gaming Grupa AB wykorzystuje kompetencje stworzone w ramach AT Computers, spółki-córki z rynku czeskiego i słowackiego. Wprowadziła ona na lokalny rynek nową sieć franczyzową w formacie shop-in-shop (X-Play) najpierw w Czechach, w ostatnim okresie na Słowacji – łącznie to już 185 POS.

Siłę rynkową Grupy AB wspiera największa w regionie sieć sklepów franczyzowych, licząca już blisko 1,9 tys. punktów sprzedaży detalicznej – w Polsce to marki Alsen (sprzęt IT, sponsor drużyny e-sportowej A-Team), Optimus (integratorzy), Kakto (RTV/AGD) i Wyspa Szkrabów (zabawki). Sieci franczyzowe Grupy AB to kanał, poprzez który w I kwartale 2018 roku sprzedaż tylko w Polsce wzrosła o 11 proc. rdr.

Budowany przez blisko 28 lat kanał partnerski to unikalna wartość dodana w skali regionu CEE. Z kolei restrykcyjna polityka kosztowa, zoptymalizowane procesy operacyjne oraz poczynione duże inwestycje w zakresie nowoczesnych rozwiązań logistycznych i automatyzacji procesów sprzedażowych sprawiają, że Grupa AB od lat utrzymuje najniższy w branży wskaźnik kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży w relacji do obrotów – SG&A dla Grupy to zaledwie 2,7 proc. To pozwala nam wygrywać w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym bez względu na fazę cyklu koniunkturalnego – podkreśla Prezes Andrzej Przybyło.

Grupa AB ma w swojej ofercie blisko 100 tys. produktów dostępnych na magazynie. Grupa AB jest także głównym partnerem w regionie dla takich globalnych firm IT, jak m.in Apple, Microsoft, HP Inc., Hewlett Packard Enterprise (HPE), Intel, Dell czy Samsung. Zarząd AB podaje, że dla rozwoju firmy istotny jest również obszar e-commerce.

Ponadto z informacji firmy wynika, że w I kwartale 2018 r. wygenerowane w sposób całkowicie automatyczny poprzez XML (pełna integracja systemów) obroty wzrosły o 20 proc. rdr, a na dynamikę wzrostu w kolejnych okresach będzie miało pozytywny wpływ przeprowadzenie o 58 proc. więcej rok do roku nowych integracji poprzez XML. O jedną trzecią wzrosła wartość zamówień poprzez moduł Allegro, a 2,5-krotnie wzrosła liczba profesjonalnych prezentacji produktów w trybie 360 stopni, udostępnianych klientom przez Grupę AB.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapisz się na nasz newsletter!
SUBSKRYBUJ
Amazon

3 podstawowe zasady dla przedsiębiorców od Amazon i Makr’a Cuban’a

Sztuczna inteligencja

Do 2021 wydatki na sztuczną inteligencję wzrosną do 200 mld dolarów