Grupa do cyfrowych zadań specjalnych

Michał Kanownik - Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska
6 min

Zaawansowane technologie i postęp digitalizacji nieuchronnie pociągają za sobą nowe zagrożenia specyficzne dla cyfrowej rzeczywistości, w której wszyscy funkcjonujemy. Odpowiedzią na pojawiające się niebezpieczeństwa jest branża cyberbezpieczeństwa. I choć w Polsce tworzą ją najwyższej klasy eksperci, to niestety rynek pozostawia nieco do życzenia dla rodzimego przemysłu cybersecurity, który boryka się z brakiem wiedzy wśród społeczeństwa, nierówną konkurencją i systemowymi brakami w finansowaniu cyberbezpieczeństwa. Z pomocą przychodzi powołana przez Związek Cyfrowa Polska i Instytut Kościuszki specjalna grupa robocza do spraw cyberbezpieczeństwa, która za cel stawia sobie wspieranie polskiej branży cybersecurity i proponuje rozwiązania na jej najbardziej palące problemy.

Branża cyberbezpieczeństwa niebezpieczna dla polskich firm

W czasach, gdy dane stanowią najcenniejszą z walut, a cyfryzacja przenika każdą sferę działania państwa, biznesu i codzienność obywateli, borykamy się z typowymi dla cyfrowej rzeczywistości zagrożeniami. Większość przedsiębiorstw ma za sobą przynajmniej jeden incydent związany z cyberbezpieczeństwem, a skala szkód, jakie mogą wywołać wycieki danych, paraliż cyfrowej infrastruktury przedsiębiorstwa czy administracji publicznej, przyprawiają o zawrót głowy. Naturalną odpowiedzią na taki stan rzeczy jest rozwój rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, które są dziś nie do przecenienia. Dotyczy to też oczywiście Polski. Niestety tutejsze warunki nie są dla rodzimej branży cybersecurity sprzyjające.

Przede wszystkim wśród samorządów lokalnych i przedsiębiorstw wciąż brakuje świadomości na temat potrzeb dbania o cyberbezpieczeństwo przez tworzenie infrastruktury czy zatrudnianie specjalistów z tego zakresu. Wiedza o zagrożeniach i potrzebie radzenia sobie z nimi pozostawia wiele do życzenia.  Wśród polskich przedsiębiorstw, samorządów i administracji publicznej brakuje zainteresowania tematyką bezpieczeństwa cyfrowego, a to naraża nas wszystkich na dotkliwe konsekwencje – zarówno przedstawiciele biznesu jak i władz dysponują przecież naszymi danymi, czy środkami finansowymi.

Po drugie, kłopot stanowi nierówna konkurencja z zagranicznymi  firmami. Polskie samorządy często zupełnie porzucają starania o zapewnienie cyberbezpieczeństwa przez wzgląd na związane z nimi koszty. Rozwiązania proponowane przez znane, zachodnie firmy są dla lokalnych władz zbyt kosztowne. Przez brak wiedzy w dziedzinie, nie zdają sobie one sprawy, że rodzime firmy mają często równie  dużo do zaoferowania za znacznie mniejsze pieniądze. Co więcej, polskim przedsiębiorstwom trudno przebić się i zyskać zaufanie decydentów – nie są w końcu równie duże i znane. Oznacza to, że wybór usługodawcy często dyktowany jest wyłącznie przez jego rozpoznawalność. Problem tkwi w braku świadomości, że można wybierać polskie rozwiązania, które są z sukcesem wdrażane. Choć polskie firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem mają wielki potencjał, nie są wystarczająco znane, by konkurować ze światowym biznesem. W efekcie zainteresowani czasem w ogóle nie decydują się na wdrożenie rozwiązań cybersecurity, gdyż przewidziany na to budżet jest niewystarczający.

W końcu razi też fakt, że w wielu instytucjach w ogóle nie ma środków dedykowanych na wdrażanie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Co gorsza, niska świadomość sprawia, że takie wydatki są postrzegane jako zbędne utrudnienie, a nie jako inwestycja. Dotyczy to przedsiębiorstw i administracji publicznej. Budżety samorządów są napięte i mało elastyczne, a jeśli wydatki na cyberbezpieczeństwo w ogóle są w nich przewidziane, to lądują zwykle na dnie listy.

Wszystko to sprawia, że rozwój sektora cyberbezpieczeństwa w Polsce potrzebuje wsparcia.
W odpowiedzi na tę potrzebę Związek Cyfrowa Polska i Instytutu Kościuszki powołały do życia specjalną grupę roboczą Cyber Made in Poland, którą tworzą firmy oferujące produkty i usługi dla cyberbezpieczeństwa oraz organizacje zajmujące się tą dziedziną. Jakie remedium na palące problemy polskiej rzeczywistości cybersecurity może zaproponować branżowa specgrupa?

Wsparcie w nierównym starciu

Nadrzędnym celem zespołu jest zainteresowanie firm, samorządów i administracji publicznej cyberbezpieczeństwem, aby budować świadomość i edukować w zakresie potrzeby dbania o dane i urządzenia oraz pokazać, że wydatki na cyberbezpieczeństwo to nie tylko koszt, ale przede wszystkim inwestycja – uprzątnięcie skutków wycieku danych czy cyberataku może być znacznie bardziej kosztowne niż wdrożenie zabezpieczeń. Wsparcie merytoryczne stanowić mogą opracowane przez zespół ekspertów z Cyber Made in Poland zalecenia dla samorządów i firm co do wyboru usług cybersecurity. Edukacja pomoże dwojako – zwiększy ogólny poziom wiedzy w dziedzinie oraz uświadomi szerzej potencjał drzemiący w rodzimych firmach. Specgrupa zabiegać będzie również, aby w budżetach jednostek samorządowych zaistniały wydzielone środki lub dodatkowe subwencje na działania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Cyber Made in Poland planuje zaprezentować wyzwania stojące przed rodzimą branżą polskiemu rządowi. Celem jest opracowanie rozwiązań stymulujących rozwój polskich firm, takich jak ulgi podatkowe, ale również zmiana regulacji, aby umożliwić zaliczenia wydatków na cyberbezpieczeństwo do kosztów rozwojowo-badawczych. Wszystko, aby zachęcać biznes do inwestycji w produkty i usługi cybersecurity.

Dziś polska, jutro świat

Specjalna grupa robocza ma ambicje, by umożliwić polskiemu sektorowi cyberbezpieczeństwa konkurowanie z zagraniczną branżą. Cyber Made in Poland aspiruje, by we współpracy z rządem sprawić, że polski sektor cybersecurity rozwinie skrzydła. W planach są prace nad stworzeniem funduszu celowego na  zagraniczną ekspansję rodzimych firm z branży oraz zmiana oferty grantów badawczo-rozwojowych na takie, które będą się zajmowały cyberbezpieczeństwem.

Wszystkim obywatelom powinno zależeć, by administracja publiczna i prywatne przedsiębiorstwa operujące naszymi danymi działały w sposób bezpieczny i świadomy. Cyber Made in Poland podejmuje walkę, by podnieść standardy cyberbezpieczeństwa w kraju, jednocześnie wspierając polskich specjalistów. Bo ostatecznie to przecież korzyści dla nas wszystkich w postaci  cyberbezpiecznej Polski i podboju zagranicznych rynków przez przedsiębiorców znad Wisły.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *