Jak reagują pracownicy MSP na nielegalne praktyki w miejscu zatrudnienia?

Najnowsze badanie przeprowadzone na zlecenie BSA, organizacji reprezentującej branżę producentów oprogramowania dowodzi, że prawie jedna piąta (15 proc.) pracowników biurowych sektora MSP w Europie jest świadoma nielegalnych lub nieetycznych praktyk w swoim aktualnym miejscu zatrudnienia. Najliczniejszą grupę stanowią pracownicy w Polsce (22 proc.). Najmniej oporów przed zgłaszaniem przypadków takich zachowań mają pracownicy w Wielkiej Brytanii, ponad trzy czwarte z nich (82 proc.) już kiedyś to zrobiła lub ma taki zamiar.

Wyniki badania, w którym wzięło udział ponad 12 000 pracowników biurowych sektora MSP z Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Francji i Niemiec wskazują, że prawie trzy czwarte (74 proc.) z nich nie miałoby skrupułów, aby zgłosić nielegalną lub nieetyczną praktykę biznesową w swoim miejscu pracy, a część z nich już to kiedyś zrobiła. To pokazuje, że pracownicy w Europie mają pozytywny stosunek do sygnalizowania (ang. whistleblowing) o nieprawidłowościach, co powinno być ostrzeżeniem dla właścicieli małych i średnich firm.

Dokonanie takiego zgłoszenia w przeszłości deklaruje co dziesiąty pracownik w Polsce (9 proc.), w Europie ten odsetek wzrasta do 12 proc. Pracownicy polskich firm, zapytani o powody takiej decyzji, najczęściej wskazywali na moralny (54 proc.) i profesjonalny (38 proc.) obowiązek, jedna piąta (22 proc.) na nagrodę finansową. Te same powody wymienili przedstawiciele innych europejskich rynków (odpowiednio 45 proc., 42 proc. i 14 proc.).

Pracownicy ze wszystkich krajów biorących udział w badaniu, zapytani o powody, które skłoniłyby ich do dokonania zgłoszenia, wymienili m.in. prześladowanie i dyskryminację (66 proc.), oszustwo (60 proc.), kradzież własności firmy (56 proc.), defraudację (54 proc.), unikanie płacenia podatków (47 proc.) i nieprzestrzeganie regulacji branżowych (40 proc.). Jak pokazują wyniki badania, niezależnie od miejsca pracy, Europejczycy kierują się podobnymi wartościami i nie mają oporów przed zgłaszaniem nieetycznych lub nielegalnych praktyk w miejscu pracy.

Nielegalne praktyki IT

Ponad jedna trzecia (34 proc.) wszystkich pracowników biorących udział w badaniu, jako powód potencjalnego zgłoszenia podało nielegalne praktyki IT, w tym korzystanie z nielegalnego oprogramowania, korzystanie z oprogramowania bez odpowiednich licencji lub pobranego ze stron z torrentami. Wśród pracowników w Polsce wskaźnik ten jest jeszcze wyższy (38 proc.). Co więcej, co dziesiąty pracownik biurowy w Europie (12 proc.) podejrzewa firmę, w której aktualnie pracuje o korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania. W Polsce ten wskaźnik jest niewiele niższy (9 proc.).

Liczba zgłoszeń z Europy

BSA zachęca do zgłaszania przypadków korzystania  z nielegalnego oprogramowania w miejscach pracy oferując za to nagrody finansowe, których ostateczna wysokość zależy od zawartych ugód. W 2017 roku zgłoszeń z Europy było łącznie 4 500 (3 900 w 2015 roku). Korzystanie z nielegalnego oprogramowania kosztowało w 2017 roku europejskie firmy z sektora MSP ponad 7 mln Euro tytułem odszkodowań.

Biorąc po uwagę, że aż 74 proc. pracowników biurowych w Europie nie zawahałoby się zgłosić przypadku nieetycznego lub nielegalnego działania we własnym miejscu pracy, zarówno małe, jak i średnie firmy powinny zadbać o tę sferę swojej działalności i tym samym chronić i nie narażać swojego biznesu na szkody reputacyjne i finansowe – komentuje Sarah Coombes, dyrektor zarządzający ds. zgodności licencyjnej i egzekwowania przepisów w BSA na region EMEA.

Badanie
Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie BSA w 2017 roku wśród 12 030 pracowników biurowych firm z sektora MSP w Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Niemczech i we Włoszech.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.