Ad image

Jak szybko odzyskać siły po cyberataku? 

W obliczu coraz częstszych i coraz bardziej zaawansowanych ataków cybernetycznych, odzyskanie pełnej operacyjności po incydencie staje się kluczowym wyzwaniem dla współczesnych firm. Jak wynika z najnowszych badań Commvault i GigaOm, istnieje pięć kluczowych filarów, które mogą znacząco wspomóc przedsiębiorstwa w szybszym powrocie do normalnego funkcjonowania po cyberatakach.

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 3 min czytania

Coraz bardziej skomplikowane i zorganizowane ataki cybernetyczne stają się realnym wyzwaniem dla firm na całym świecie. Jak więc można szybko odzyskać siły po takich incydentach? Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Commvault, istnieje pięć kluczowych filarów, które mogą znacząco pomóc w odbudowie po cyberataku.

Badanie, przeprowadzone we współpracy z firmą badawczą GigaOm, wykazało, że firmy stosujące przynajmniej cztery z pięciu wymienionych filarów odzyskiwały się o 41 procent szybciej niż te, które nie miały takiej kompleksowej strategii.

Pięć filarów odporności cybernetycznej

Według raportu “Gotowość do odzyskiwania cybernetycznego z 2024 roku”, pięć kluczowych filarów odporności obejmuje:

  1. Wczesne ostrzeganie – narzędzia bezpieczeństwa, które monitorują i ostrzegają przed ryzykiem cybernetycznym, w tym atakami na poufne dane.
  2. Znane miejsce czystego cienia – dostępność systemu wtórnego do szybkiego przywrócenia operacyjności w razie ataku.
  3. Izolowane środowisko kopii zapasowych – kluczowa jest możliwość przechowywania niezmiennych kopii zapasowych w środowisku, które jest odizolowane od potencjalnych zagrożeń.
  4. Zdefiniowane procesy reagowania – jasno określone skrypty, role i procedury reagowania na incydenty, co pomaga szybko i skutecznie reagować na ataki.
  5. Monitorowanie i wgląd w ryzyko – konkretne środki umożliwiające ciągłe monitorowanie oraz zrozumienie ryzyka i możliwość szybkiego odzyskiwania.

Zaawansowanie cybernetyczne organizacji

Analiza wyników ankiety wykazała, że tylko 13 procent respondentów uzyskało klasyfikację jako “cyber dojrzałe” organizacje, czyli te, które wdrożyły przynajmniej cztery z wymienionych filarów. Te zaawansowane organizacje nie tylko szybciej odzyskują po atakach, ale również rzadziej doświadczają incydentów bezpieczeństwa.

Wyzwania

Ponad połowa badanych firm w pełni polega na swojej zdolności do odzyskiwania po incydentach bezpieczeństwa, co stanowi istotną przewagę nad mniej przygotowanymi podmiotami. Jednakże istnieje również wyzwanie w postaci niskiego odsetka organizacji (poniżej 85%) wdrażających warstwowe podejście do cyberresywności.

Aby zwiększyć odporność na ataki cybernetyczne, eksperci zalecają przeprowadzanie regularnych testów i ciągłe doskonalenie strategii odzyskiwania. Organizacje, które regularnie testują swoje plany odzyskiwania, mają większe szanse na szybkie i skuteczne działanie w przypadku rzeczywistego ataku.

Aby skutecznie bronić się przed coraz bardziej złożonymi zagrożeniami cyfrowymi, przedsiębiorstwa muszą nie tylko inwestować w technologie i narzędzia, ale także w procesy i ludzi odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. Tylko w ten sposób mogą być pewne, że są gotowe na najgorsze scenariusze i mogą szybko wrócić do normalnego funkcjonowania po ataku.