- Reklama -

Kvarko inwestuje w technologię do hiperspektralnego obrazowania Ziemi

Zobacz

- Reklama -

Kvarko, fundusz inwestujący w innowacyjne spółki naukowe i technologiczne, zainwestował 1 mln zł w spółkę Hyperlab Solution, która prowadzi prace nad stworzeniem unikatowej bazy danych oraz opracowaniem autorskich algorytmów przetwarzania danych teledetekcyjnych, w tym hiperspektralnych. Dzięki opracowanej technologii będzie możliwa szybka identyfikacja i kartowanie wybranych zjawisk i obiektów, np. zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, wykrywanie budynków z dachami azbestowymi, nielegalnych wysypisk śmieci, badanie stanu i kondycji lasów, w tym nielegalnej wycinki drzew.

Hyperlab Solution to ósma spółka portfelowa funduszu Kvarko.

Hyperlab Solution 3D

Hyperlab Solution

Inwestycja przeprowadzona została w ramach działania BRIdge Alfa współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz w koinwestycji z funduszem INFINI.

Teledetekcja to zdalne (bez bezpośredniego kontaktu z obiektem) pozyskiwanie danych przy pomocy sensorów (lotniczych, satelitarnych, naziemnych) rejestrujących obrazy w różnych zakresach spektralnych (promieniowanie widzialne, podczerwień, mikrofale itp.). Obrazy te są wykorzystywane w wielu dziedzinach, takich jak:  geologia, geodezja i kartografia, monitoring środowiska (w tym badanie stanu wód, jakości powietrza, identyfikacja zanieczyszczeń gleb), górnictwo odkrywkowe, rolnictwo precyzyjne czy rozpoznawanie szkodliwych materiałów, takich jak eternit.

Tradycyjne obrazy wielospektralne rejestrują od kilku do kilkunastu kanałów spektralnych, zaś hiperspektralne są pozyskiwane dla kilkuset kanałów (nawet powyżej 400) w bardzo wąskich zakresach spektralnych. Wysoka rozdzielczość spektralna pozwala na identyfikację obiektów z większą dokładnością, niż na obrazach wielospektralnych. Stworzenie bazy bibliotek spektralnych pozwoli na uzyskanie danych referencyjnych dla przyszłych pomiarów hiperspektralnych.

Obecnie na rynku polskim rzadko stosuje się do celów komercyjnych techniki detekcji obiektów i zjawisk w oparciu o dane hiperspektralne, z uwagi na wysoki koszt pozyskania danych oraz bardzo wymagający sposób analizy danych hiperspektralnych w stosunku do danych wielospektralnych. Wciąż brakuje algorytmów do przetwarzania i analizy danych hiperspektralnych oraz danych referencyjnych pod kątem konkretnych zastosowań w określonych dziedzinach. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest rozwiązanie proponowane przez Hyperlab Solution.

Obrazowanie hiperspektralne jest pojęciem bardzo szerokim, obejmującym m.in. zastosowania militarne, teledetekcję, sortowanie optyczne, nauki przyrodnicze czy też diagnostykę medyczną. Hyperlab Solution skupi się na technologiach teledetekcyjnych. To jest nowy, dynamiczny i silnie wzrostowy rynek, na którym wiele się dzieje. Powstają nowe czujniki, rośnie liczba projektów badawczych wykorzystujących hiperspektralne systemy obrazowania, poszerza się zbiór aplikacji przemysłowych, tanieją kamery, a drony i satelity są coraz bardziej dostępne. Dzisiaj nie wystarczy już jednak zrobienie zdjęcia hiperspektralnego, trzeba je jeszcze umieć przeanalizować. To jest trochę tak, jakby 100 lat temu rozdać wszystkim aparaty fotograficzne, ale nie wytłumaczyć, w jaki sposób wywoływać zdjęcia. Właśnie dlatego stworzenie dużej biblioteki krzywych spektralnych jest takie ciekawe. Nie jest to łatwy proces i bardzo mnie cieszy, że będziemy go realizować w oparciu o wieloletnie doświadczenia naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – powiedział Paweł Wielgus, Prezes Zarządu Kvarko.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -