Ad image

Metaversum nową żyłą złota. Powstał komitet, który wesprze jego rozwój w Polsce

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 4 min

Do 2035 roku polski rynek metaverse może osiągnąć wartość pomiędzy 5 a 10 miliardów euro – takie dane wynikają z najnowszych analiz przeprowadzonych przez firmę Meta. Roczne tempo wzrostu tej technologii może przekraczać imponujące 40 procent, co sytuuje metaverse jako jedną z najbardziej obiecujących i dochodowych technologii przyszłości. Świadomi nadchodzących możliwości, Związek Cyfrowa Polska podjął decyzję o utworzeniu Komitetu ds. Metawersum. Jest to strategiczny krok, mający na celu pełne wykorzystanie potencjału i szans, które niesie ze sobą rozwój metaświata.

“Głównym zadaniem komitetu jest nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami, które wykorzystują i rozwijają metawersum. Chcemy łączyć firmy, instytucje naukowe oraz organizacje pozarządowe. Wspólne dyskusje ułatwią nam zrozumienie, w jakim kierunku zmierzają technologie oparte na wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Pomogą nam też zdefiniować ich znaczenie dla przyszłości polskiej gospodarki.”

Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska
Meta4
Metaversum nową żyłą złota. Powstał komitet, który wesprze jego rozwój w Polsce 3

W skład powołanego komitetu wchodzi szerokie grono przedstawicieli najważniejszych firm technologicznych, instytucji oraz świata naukowego nie tylko zrzeszonych w ramach Związku Cyfrowa Polska. Działaniami grupy kieruje Andrzej Horoch, ekspert immersyjnych technologii i metawersum, właściciel firmy Connected Realities.

“Do końca roku chcemy odbyć co najmniej cztery spotkania. Będziemy dyskutować na temat strategii rozwoju metawersum oraz regulacji prawnych min. w obszarach biznesu, edukacji, badań i wsparcia sektorów kreatywnych. Najważniejsze wnioski znajdą się w raporcie końcowym, który stanie się wzorem strategii rozwoju metawersum w Polsce.”

Andrzej Horoch

Metawersum pomoże rozwinąć także inne obszary gospodarki cyfrowej

Inicjatorem powstania komitetu jest firma Meta, która – choć najbardziej znana jest jako właściciel Facebooka – od wielu lat prowadzi prace nad rozwojem metaświata. Dlatego w inauguracji grupy wziął udział Markus Reinisch, wiceprezes Meta ds. polityki publicznej w Europie.

Jakub Turowski, dyrektor Meta ds. polityki publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, podkreśla, że publikowane przez firmę raporty jasno wskazują na rosnącą rolę metawersum w gospodarce cyfrowej:

“Wartość rynku VR i AR w Unii Europejskiej osiągnęła 7 mld euro w 2021 roku, a w ciągu najbliższych trzech lat ma wzrosnąć do 34 miliardów euro. Wyliczenia dotyczące wpływu metawersum na europejską i polską gospodarkę nie pozostawiają złudzeń, że powinniśmy inwestować w rozwój tej technologii. Jej potencjał jest ogromny i zostanie osiągnięty jedynie wspólnym wysiłkiem, poprzez współpracę między firmami technologicznymi, decydentami, społeczeństwem obywatelskim i innymi.”

Jakub Turowski

Kto może skorzystać z metawersum?

Choć o wykorzystaniu metawersum często myśli się w kategoriach rozrywkowych, do czego skłania nas bogactwo gier w rzeczywistości VR i AR, eksperci zwracają uwagę na ogromny potencjał dla biznesu. W Polsce realizuje się już wiele projektów związanych z wykorzystaniem immersyjnych technologii na potrzeby onboardingu i szkoleń pracowniczych (w raporcie firmy Meta czytamy, że trening nowego pracownika może być aż o 4 razy szybszy w metaświecie, niż poza nim), a także w projektowaniu, produkcji czy handlu produktami. Na metawersum coraz większą uwagę zwracają też banki (jednym z najbardziej znanych przykładów jest bank PKO BP, który na platformach Decentraland i Mazer stworzył cyfrową wersję warszawskiej Rotundy) oraz europejskie marki odzieżowe, tworzące wirtualne przymierzalnie i sklepy.