OpenStack – co myślą klienci Red Hat?

- Reklama -

Dwa lata temu Red Hat przeprowadził ankietę wśród swoich klientów, w której zadał pytanie o sposób wykorzystania OpenStack w środowiskach produkcyjnych. Celem było zebranie  najważniejszych obserwacji, oczekiwań i korzyści związanych z wdrożeniem Red Hat OpenStack Platform.

Ponieważ w 2018 roku przypada piąta rocznica istnienia Red Hat OpenStack Platform, firma ponownie zwróciła się do swoich klientów, aby porównać ich doświadczenia i oczekiwania w stosunku do OpenStack. Z tegorocznego sondażu wynika, że:

·         organizacje niezmiennie doceniają solidne wsparcie techniczne w ramach rozwiązania OpenStack;

·        największymi zaletami infrastruktury chmurowej opartej na OpenStack pozostaje szybsze dostarczanie usług IT i skalowalnej infrastruktury;

·         OpenStack zapewnia infrastrukturę do wdrażania aplikacji, zwłaszcza w kontenerach;

·         OpenStack nie służy wyłącznie do wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV).

Rosnące użycie kontenerów w OpenStack

Współczesne firmy potrzebują infrastruktury chmurowej, która umożliwiłaby alokację zasobów szybko, efektywnie i na dużą skalę. Wiele spośród tych organizacji chce też łatwiej budować i wdrażać natywne aplikacje chmurowe. Obie te potrzeby mogą spełnić kontenery linuksowe działające na platformie OpenStack. W najnowszej ankiecie 68 proc. respondentów wskazało, że wdrożyło lub planuje wdrożyć kontenery w swoich środowiskach OpenStack. Jest to 19-procentowy wzrost w porównaniu z 2016 rokiem, w którym 57 proc. używało lub planowało używać kontenerów w OpenStack.

Obciążenia robocze klientów działające w OpenStack

Jeśli chodzi o typy obciążeń roboczych, które klienci wykonują lub planują wykonywać w swoich środowiskach OpenStack, respondenci wskazywali kombinację istniejących, tradycyjnych procesów oraz nowych obciążeń roboczych stworzonych specjalnie pod kątem środowisk chmurowych (63 proc.). Oznacza to znaczny wzrost w porównaniu z 2016 r., kiedy tylko ok. 50 proc. respondentów optowało za kombinacją hybrydową.

Co do konkretnych obciążeń roboczych, respondenci używają OpenStack do wielu różnych zastosowań. Pięć najczęstszych wskazań to:

·         usługi infrastrukturalne, takie jak chmura publiczna i prywatna (66 proc.);

·         tworzenie oprogramowania, testowanie, kontrola jakości i ciągła integracja (55 proc.);

·         wirtualizacja funkcji sieciowych (39 proc.);

·         usług internetowe i e-handel (36 proc.);

·         bazy danych (36 proc.).

Główne obserwacje i zalety wdrożenia

Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2016 roku przy kupowaniu komercyjnych rozwiązań OpenStack wsparcie ma duże znaczenie. Ponad 70 proc. badanych organizacji zgodziło się, że pomoc techniczna oraz dokumentacja poziomu produkcyjnego to kluczowe kryterium wyboru dostawcy OpenStack. Ponadto dużą rolę w procesie decyzyjnym odgrywały elastyczność rozwiązania i możliwość przenoszenia obciążeń roboczych (45 proc.), a także uproszczony proces instalacji i aktualizacji (67 proc.).

Kiedy przedsiębiorstwo wybierze już dostawcę OpenStack, oczekuje krótszego czasu dostarczania nowych funkcji, elastyczności, skalowalności i redukcji kosztów. Niemal 70 proc. respondentów wskazało, że szybsze dostarczanie nowych usług IT w celu spełniania potrzeb biznesowych to najważniejsza przewidywana korzyść, a wielu (62 proc.) doświadcza lub oczekuje większej elastyczności i skalowalności infrastruktury. Nieco ponad połowa respondentów (54 proc.) liczy również na zmniejszenie ogólnych kosztów operacyjnych związanych z IT.

O badaniu
Red Hat przeprowadził sondaż wśród 670 klientów Red Hat OpenStack Platform i użytkowników Red Hat Enterprise Linux, którzy wyrazili zainteresowanie OpenStack w ciągu minionych dwóch lat. Pochodzący z 78 krajów respondenci działają w szerokiej gamie branż (ponad 20) i organizacji, od przedsiębiorstw z list Fortune i Global 500 do małych firm.
- Reklama -

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -