Ad image

OpenText redukuje zatrudnienie. Firma zwolni ponad 1000 pracowników

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 2 Min Read

OpenText Corp, kanadyjska firma specjalizująca się w zarządzaniu informacjami, ogłosiła plany zwolnienia około 1200 pracowników, co stanowi około 1,7% jej globalnej siły roboczej. Decyzja ta jest częścią nowego planu optymalizacji biznesowej, mającego na celu zwiększenie efektywności operacyjnej firmy.

Koszty i oszczędności

Zwolnienia będą kosztować OpenText około 60 milionów dolarów kanadyjskich (44,01 miliona dolarów amerykańskich), które zostaną ujęte w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025. Mimo początkowych kosztów, firma przewiduje, że dzięki tej redukcji uda się zaoszczędzić 150 milionów dolarów kanadyjskich w roku 2025.

Inwestycje w przyszłość

Pomimo planowanych zwolnień, OpenText zamierza inwestować w przyszłość. Firma zapowiedziała, że zainwestuje 50 milionów dolarów kanadyjskich rocznie w tworzenie 800 nowych stanowisk w dziale sprzedaży i inżynierii. Ma to na celu wsparcie planów rozwoju i innowacji, które mają przyczynić się do długoterminowego wzrostu i konkurencyjności na rynku.

Kontekst branżowy

Redukcje zatrudnienia w OpenText wpisują się w szerszy trend zwolnień w sektorze technologicznym. Według danych ze strony Layoffs.fyi, w tym roku zwolniono ponad 100 900 pracowników w 356 firmach technologicznych na całym świecie. To świadczy o trudnej sytuacji wielu firm w branży technologicznej, które borykają się z wyzwaniami związanymi z globalną gospodarką i rosnącymi kosztami operacyjnymi.

OpenText, z siedzibą w Ontario w Kanadzie, jest jednym z czołowych dostawców oprogramowania do zarządzania informacjami. Firma obsługuje klientów na całym świecie, oferując rozwiązania z zakresu zarządzania treścią, analizy danych i bezpieczeństwa informacji.