PaperStream Capture Pro – nowe oprogramowanie do rejestrowania obrazu

Firma PFU (EMEA) Limited, spółka zależna Fujitsu, zaprezentowała na odbywającej się w Monachium konferencji Fujitsu Forum oprogramowanie do skanowania PaperStream Capture Pro. Rozwiązanie to, w połączeniu ze skanerami dokumentowymi z serii fi i SP, umożliwia przedsiębiorstwom i instytucjom szybkie przekształcenie danych dostępnych w papierowych dokumentach w wartościowe informacje biznesowe. PaperStream Capture Pro to rozwiązanie przeznaczone dla różnych klientów, zarówno małych i średnich firm, jak i dużych korporacji oraz instytucji administracji publicznej. Pozwala ograniczyć złożoność i pracochłonność procesu rejestrowania dokumentów oraz zwiększyć jego wydajność.

PaperStream Capture Pro

Elastyczność i skalowalność

Oprogramowanie umożliwia skanowanie i konsolidację obrazów pochodzących z wielu źródeł. Jest dostępne na skanerach Fujitsu z serii fi i SP, ale zeskanowane obrazy mogą zostać wygenerowane również przez inne źródła elektroniczne, takie jak urządzenia wielofunkcyjne czy współużytkowane zasoby sieciowe. Także pliki TIFF pochodzące ze starszych faksów są obsługiwane przez standardowe procedury rejestrowania, z wykorzystaniem tych samych zaawansowanych procesów wzbogacania obrazu, kontroli jakości i przetwarzania. Oprogramowanie PaperStream Capture Pro zarządza metadanymi skanów. Można je zastosować do automatycznego indeksowania zeskanowanych plików i przesyłania ich do odpowiedniego miejsca, np. do repozytoriów lokalnych i chmurowych, albo skierować do przepływów pracy w systemach zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM) lub systemach zarządzania dokumentami (DMS), zgodnie z ustalonymi regułami i profilami użytkowników.

Proces skanowania dostępny dla wielu użytkowników

Dzięki trybowi pracy na wielu stanowiskach administratorzy są w stanie udostępnić identyczne ustawienia nawet siedmiu użytkownikom i zdecentralizować eksploatację systemu. Liczbę pracowników zajmujących się skanowaniem można w elastyczny sposób zwiększać, dopasowując ją do struktury organizacyjnej, wielkości firmy lub instytucji oraz do potrzeb obsługiwanych lokalizacji. Pozwala to w efektywny sposób rozdzielać zadania i przypisywać poszczególne fazy procesu rejestrowania dokumentów właściwym osobom, odpowiedzialnym np. za wyodrębnianie danych oraz ich zatwierdzanie i dystrybucję. Dodatkowe korzyści wiążą się z konsolidacją cyfrowych źródeł wejściowych w ramach jednego standardowego procesu zapewniającego jakość danych i ich bezproblemowe przetwarzanie. Ponadto na oprogramowanie PaperStream Capture Pro udzielana jest dożywotnia licencja, nie ma zatem niebezpieczeństwa wzrostu kosztów w przypadku większej liczby przetwarzanych stron i zmiany częstotliwości używania produktu.

Automatyzacja integracji

Rozwiązanie PaperStream Capture Pro automatyzuje procesy wyodrębniania danych i indeksowania, dzięki czemu procesy biznesowe zasilane są danymi wysokiej jakości. Rozbudowane metadane zwiększają dostępność i użyteczność obrazów przetwarzanych przez kolejne aplikacje. Szczegółowe raporty umożliwiają monitorowanie wydajności stanowisk skanowania, wykorzystania indeksów i przetwarzania zadań wsadowych. Funkcje te pozwalają wprowadzić mechanizmy równoważenia obciążenia i pomiaru wydajności systemu. Dodatkowe funkcje obejmują odczyt kodów paskowych i wielostrefowe rozpoznawanie tekstu (OCR) do określenia metod rozdzielania dokumentów, a także możliwość zastosowania maksymalnie 20 pól metainformacji w regułach nazewnictwa plików.

Zaawansowany, intuicyjny interfejs użytkownika

Oprogramowanie PaperStream Capture Pro wyróżnia się intuicyjnym interfejsem użytkownika oraz prostymi mechanizmami nawigacji i konfigurowania profili. Pozwala to usprawnić proces przekształcania papierowych dokumentów w obrazy wysokiej jakości i poindeksowane informacje. Kreator prowadzi użytkowników krok po kroku przez proces konfiguracji, w tym etapy określania parametrów wyjściowych obrazu i reguł procesów. Dzięki bezproblemowej interakcji oprogramowania do rejestrowania obrazu PaperStream Capture Pro i PaperStream IP – sterownika oraz oprogramowania do optymalizacji obrazu, można wyeliminować potencjalne konflikty związane z użyciem produktów innych firm. Nie są konieczne ani specjalne szkolenia, ani korzystanie z pomocy zewnętrznych ekspertów. Aktualizacje tego zintegrowanego rozwiązania są proste, a przy tym bezpłatne.

Optymalny model licencjonowania i wsparcia

W odróżnieniu od innych profesjonalnych produktów do obsługi skanowania, koszty tego oprogramowania nie rosną w miarę wzrostu liczby skanowanych materiałów. Niezależnie od tego, czy skanowaniu podlega milion, czy 50 milionów dokumentów, cena rozwiązania PaperStream Capture Pro jest taka sama.

PaperStream Capture Pro to wyjątkowe rozwiązanie do obsługi stanowisk skanowania, które pozwala w istotny sposób ograniczyć koszty i zmniejszyć czasochłonność pracy, oferując jednocześnie najwyższą jakość obrazów. […] Produkty PaperStream Capture Pro i PaperStream IP w połączeniu z najlepszymi na rynku skanerami Fujitsu pozwalają uprościć złożone procesy rejestrowania dokumentów, począwszy od ich skanowania, a skończywszy na zarządzaniu danymi i ich przechowywaniem. – Mike Nelson, wiceprezes firmy PFU (EMEA) Limited

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.