Platformy antyplagiatowe w Polsce

Zobacz

- Reklama -

Artur Winckiewicz, przedstawiciel systemy antyplagiatowej plag.pl, stwierdza że Polska pod względem plagiaryzmu wciąż jeszcze odbiega od zachodnioeuropejskich standardów: „Przeprowadzone badania porównujące zjawisko plagiaryzmu w Polsce i krajach sąsiednich wykazały, że Polacy często popełniają plagiat i niestety w tym względzie Polska wciąż jest bliżej do wschodu niż do zachodu Europy”.

„Jedynie w tym roku za pomocą naszej platformy sprawdziło swoje prace ponad 20 000 polskich studentów, w tym u 15 000 studentów wykryto ponad 20% odsetek plagiatu. Od czasu do czasu sprawdzamy też prace magisterskie oddawane na różnych polskich uczelniach i według naszych statystyk blisko 10% z nich ma ponad 15% odsetek plagiatu”- A. Winckiewicz. Biorąc pod uwagę zaprezentowane powyżej statystyki zastanawiające jest, dlaczego same uczelnie nie dbają dostatecznie o walkę z kradzieżą intelektualną lub robią to w sposób mniej skuteczny niż uniwersytety Europy Zachodniej? Należy zauważyć, że choć z roku na rok świadomość problemu jest coraz większa i w ostatnich latach sytuacja ulega poprawie, wciąż pozostaje ona daleka od ideału.

Studencie – sprawdź swoją pracę

Jak się okazuje obecnie coraz więcej uczelni wyższych w Polsce włącza się w walkę z kradzieżą intelektualną. Niektórzy studenci oddający prace zaliczeniowe, a zwłaszcza prace dyplomowe, zobligowani są do „przepuszczenia” ich przez programy antyplagiatowe uczelni. Jednak, według Winckiewicza : „Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z samymi studentami, możemy stwierdzić, że nie są oni dostatecznie poinformowani o ich własnej odpowiedzialności w tym zakresie. Większość z nich przyznaje wprawdzie, że słowo „plagiat” obiło im się o uszy, ale zaraz też dodaje, że to „nie jest ich problem”. Zwiększenie świadomości samych studentów w tym zakresie stanowi więc istotny krok w walce z plagiaryzmem. Odpowiedzialność samych studentów staje się tym większa, jeśli uświadomią sobie, że plagiat jest nie tylko zjawiskiem nieetycznym ale jest po prostu przestępstwem. Dlatego przedstawiciel plag.pl, zaznacza: „Jesteśmy przekonani, że studenci powinni mieć prawo do sprawdzenia własnych prac pod kątem plagiatu przed ich wysłaniem. Co więcej, w dzisiejszych czasach stanowi to nie tylko normalną praktykę, ale jest to po prostu standardowym wymogiem uczelni. Naszą licencję posiadają już liczne uniwersytety w Europie Zachodniej”. Dostęp do najnowszych programów antyplagiatowych jest więc z jednej strony wymogiem stawianym wobec Uniwersytetu, z drugiej zaś niezbywalnym prawem studenta wciąż niedostatecznie respektowanym w polskim środowisku akademickim.

Własna polityka Polski

Oczywiście twórcy plag.pl są świadomi nie tylko tego, że na rynku polskim istnieją już programy antyplagiatowe, ale także własnej polityki Polski w tym zakresie, to znaczy planu scentralizowania platformy antyplagiatowej. Można więc postawić pytanie: Czy jest potrzebny kolejny taki program? Jak zauważa Winckiewicz: „Producenci oprogramowania weryfikującego plagiat nie wierzą jednak, że projekt ten (wprowadzenia scentralizowanej platformy) może w najbliższym czasie zakończyć się powodzeniem (…) Oczywiście, z zainteresowaniem śledzimy poczynania polskiego rządu w tym zakresie, ale uważamy, że możemy Państwu zaproponować lepszą ofertę”. Co zatem wyróżnia plag.pl pośród innych tego typu narzędzi dostępnych w naszym kraju?

Twórcy plag.pl są przekonani, że w dobie współczesnej digitalizacji, oprogramowanie antyplagiatowe musi sprostać większym wymaganiom, niż przykładowo jeszcze kilka lat temu. Właśnie konieczność wyjścia naprzeciw współczesnym wymogom stanowiła motor napędowy prac nad tą platformą. Jednym z nowych wyzwań jest wykrywanie plagiatów w cytatach z prac w językach obcych. Winckiewicz stwierdza: „Oczekiwanie rynku jest takie, aby istniała możliwość wykrycia tłumaczeniowych plagiatów (a więc plagiatów które występują w dokumentach tłumaczonych z języka angielskiego bądź niemieckiego na język polski)”. Kolejną zaletą plag.pl ma być możliwość szybkiej weryfikacji tekstu. Dostępne na rynku polskim programy są bardzo wolne. Założeniem plag.pl jest weryfikacja dokumentu w przeciągu 60 sekund. Platforma plag.pl ma więc stanowić szybszą i dokładniejszą alternatywę dla dotychczasowych rozwiązań. Z tej platformy korzysta już wiele zachodnich uniwersytetów.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -