Pozew wobec Polski ws. prawa autorskiego

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE kolejny pozew przeciwko Polsce. Tym razem dotyczy on wdrażaniem unijnych przepisów dotyczących prawa autorskiego.

Komisja Europejska postanowiła dzisiaj wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niedopełnieniem przez to państwo obowiązku powiadomienia o pełnej transpozycji (częściowy brak transpozycji) do prawa krajowego przepisów UE dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (dyrektywa 2014/26/UE) – w komunikacie napisała KE.

 

Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie na Polskę sankcji w postaci kary finansowej w wysokości 87 612 euro za dzień opóźnienia we wdrożeniu przepisów. Czas na dostosowanie przepisów minął 10 kwietnia 2016 roku.

Przeczytaj także: https://brandsit.pl/unijna-reforma-prawa-autorskiego-co-na-to-europejska-branza-cyfrowa/

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.