Prezydent podpisał ustawę ułatwiająca działalność innowacyjną

BiznesPrezydent podpisał ustawę ułatwiająca działalność innowacyjną

Liczne ulgi podatkowe, m.in. na działalność badawczo-rozwojową (B+R) i dla przedsiębiorców działających w specjalnych strefach ekonomicznych, rozszerzenie możliwości uzyskania statusu centrów badawczo-rozwojowych, a także umożliwienie uczelniom prowadzenie działalności w formie spółek kapitałowych – to tylko niektóre zmiany, które znalazły się w podpisanej w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę znowelizowanej ustawie dotyczącej działalności innowacyjnej.

Druga ustawa o innowacyjności

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT przy ul. Poleczki w Warszawie. CEZAMAT jest elementem powstającego w Warszawie Kampusu Nowych Technologii (KNT), największego w Europe „żywego laboratorium” opartego na unikalnym modelu współpracy firm technologicznych z instytutami naukowymi. Nowa ustawa to przełom dla takich właśnie projektów, bowiem wydatki na współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi również będą się kwalifikowały do ulg podatkowych. W wyniku tych działań jest szansa na zwiększenie skali realizacji projektów o charakterze innowacyjnym. Zwiększa się również atrakcyjność Polski dla przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, które w tym sektorze chcą inwestować.

prezydent andrzej dudaPodpisanie tej ustawy, a za chwilę wejście jej w życie oznacza kolejną, można powiedzieć III erę -patrząc na cykl legislacyjny – w budowaniu innowacyjnej Rzeczypospolitej, a przede wszystkim w budowaniu środowiska dla wszelkiego typu innowacji w naszym kraju – Prezydent RP, Andrzej Duda

„Cieszę się, że ustawa została podpisana w tych pięknych laboratoriach, które zostały niedawno oddane do użytku; tutaj w Centrum, które jest nie tyle Centrum badaczy, ale Centrum wdrożeniowym, a więc tu następuje ten końcowy etap, kiedy wynalazek jest badany i wdrażany po to, by mógł ulec ostatecznej komercjalizacji (…) Chciałbym, aby takie centra powstawały w Polsce. To oczywiście są ogromne wydatki, ale one muszą być czynione, jeśli Polska ma być innowacyjna” – podkreślił prezydent.

Obecny w trakcie uroczystości minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powiedział, że jest to unikalne miejsce. „Takich nowoczesnych laboratoriów w Europie można spotkać zaledwie kilka” – ocenił minister Gowin.

Druga ustawa o innowacyjności

Warszawski Kampus Nowych Technologii będzie wyjątkowy ze względu na skalę przedsięwzięcia i wynikającą z niej możliwość zintegrowania w jednym „żywym laboratorium” kompleksowych rozwiązań dedykowanych życiu mieszkańca i pracownika nowoczesnego miasta – smart living. Kompleks będzie obejmował kilkanaście budynków oraz przestrzenie publiczne – wszystko zlokalizowane na rewitalizowanych terenach Politechniki Warszawskiej oraz w podwarszawskim Zamieniu. Łączna powierzchnia użytkowa projektu to ponad 300 tys. m2. Mieszkańcy, naukowcy i przedsiębiorcy wspólnie będą mogli tu tworzyć, testować i udoskonalać technologie z branży tzw. smart living w skali rzeczywistej.

Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Jan Szmidt wyjaśnił, że Centrum jest pod względem inżynieryjnym „wyśmienicie zaprojektowane i zrealizowane”. „Jest to bardzo nowoczesny obiekt. Jako Centrum Materiałowo-Technologiczne będzie fantastycznym poligonem do tego, aby procesy technologiczne i materiałowe (…) wprowadzać do etapu powtarzalności technologii i oferować tym, którzy mają pieniądze, mogą wybudować fabrykę i razem z nami czerpać z tego korzyści” – powiedział.

„Kampus Nowych Technologii to milowy krok w realizacji polityki przekształcenia Politechniki Warszawskiej w uniwersytet badawczy zgodnie z programem „uczelnia 2.0” – powiedział Łukasz Madej z Pro Development, firmy która jest jednym z konsorcjantów KNT i jego operatorem. „Wspólnie z Politechniką Warszawską oraz czołowymi przedsiębiorstwami technologicznymi polskimi i zagranicznymi będziemy tworzyć nowe rozwiązania dla miast przyszłości, analizować, w jaki sposób można poprawić jakość życia mieszkańców miastach. Planujemy skupić się na pięciu obszarach badawczych związanych z codziennym życiem i przebywaniem w przestrzeni miasta: inteligentnych przestrzeniach miejskich, inteligentnych budynkach, inteligentnych mieszkaniach, tzw. przemyśle 4.0 – czyli zakładach przyszłości, w których procesy od projektowania produktu do jego wypuszczenia na rynek są radykalnie skrócone – i zmianach społecznych będących konsekwencją rozwoju inteligentnych technologii. Po raz pierwszy w jednej otwartej przestrzeni miejskiej zostaną zintegrowani i skłonieni do współdziałania mieszkańcy, naukowcy, studenci, przedsiębiorstwa i samorządy” – dodał Łukasz Madej.

W prace nad strategią i agendą badawczą Kampusu Nowych Technologii zaangażowanych jest obecnie 62 naukowców z 9 wydziałów Politechniki Warszawskiej, a oprócz tego zespoły Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Brało w nich udział również blisko 100 ekspertów z działów R&D czołowych firm technologicznych uczestniczących w przedsięwzięciu. Projekt przygotowywany jest od 2015 r. W tym czasie 25-osobowy zespół przebadał 15 najlepszych parków technologicznych w Polsce i na świecie, przeprowadził wywiady i warsztaty z międzynarodowymi ekspertami od living labów m.in. z uniwersytetów: Cambridge, Harvard, Technopolis, przedstawicielami rządu, regionu, biznesu, w tym potencjalnymi partnerami technologicznymi, a także organizacjami pozarządowymi. W efekcie Kampus Nowych Technologii otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, otrzymując największą liczbę punktów spośród wszystkich projektów wybranych do dofinansowania w obszarze wsparcia infrastruktury badawczo-rozwojowej dla jednostek naukowych. Znalazł się on także na liście strategicznych inwestycji w ramach Kontraktu Terytorialnego – umowy zawartej pomiędzy rządem a władzami Mazowsza.

W warszawskim Kampusie Nowych Technologii znajdą się m.in. budynki, w których zastosowane będą najnowocześniejsze technologie. Będą to mieszkania, biura, sklepy, punkty usługowe, sale co-workingowe, strefy spotkań nieformalnych, parkingi i wszystko to, co wiąże się z codziennym życiem, pracą i odpoczynkiem w mieście. Już dziś przedsiębiorstwa są zainteresowane testowaniem w tych obiektach np. zasilania energią z paneli z kropek kwantowych, bioklimatycznych fasad, które sterują temperaturą, oświetleniem i wentylacją, ale także np. tzw. inteligentnych mebli, rozwiązań z zakresu telemedycyny czy edukacji integracyjnej. Ponadto w warszawskim living labie znajdą się – również opomiarowane i służące do testów – otwarte przestrzenie publiczne, w tym place, ulice, w pełni zautomatyzowane parkingi, miejsca wypoczynkowe, a także systemy rowerowe, bezpieczeństwa czy komfortu przebywania. Dopełnieniem living labu Kampusu Nowych Technologii będą najwyższej klasy clean roomy do prototypowej produkcji np. tzw. inteligentnych mebli czy „aktywnych” urządzeń AGD.

Z infrastruktury Kampusu Nowych Technologii będzie mogło korzystać jednocześnie ok. 100 przedsiębiorców oraz firm realizujących łącznie 70 projektów badawczo-rozwojowych. Przewiduje się, iż rocznie komercjalizowanych tu będzie ok. 10 wyników badań oraz po tyle samo zgłoszeń patentowych i wzorów przemysłowych.

Sztuczna inteligencja podpowiada: