Szkolenia BHP dla firm – jakie obowiązkowe, kiedy trzeba wykonać?

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe. Pracodawca może sam je przeprowadzić, lub zlecić to uprawnionej do tego jednostce, prowadzącej działalność szkoleniową. Ale jaką właściwie wiedzę trzeba przekazać pracownikom? I kiedy trzeba to zrobić?

Dlaczego trzeba szkolić pracowników z zakresu BHP?

Przeszkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy do obowiązków pracodawcy. Dzieje się tak, ponieważ przepisy nakładają na niego konieczność zapewnienia pracownikom odpowiednich, czyli bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szkolenie BHP, o którym więcej przeczytać możemy na stronie http://gdbhp.pl/kursy-szkolenia/szkolenia-bhp/, ma być jednym ze sposobów, w jaki wypełnia on to zobowiązanie.

Czego uczy się pracownik podczas szkolenia BHP?

Obowiązek nakładany przez prawo to oczywiście bezpośredni powód, dla którego urządza się takie szkolenia, ale co stoi za tą powinnością? Dlaczego uznano tę kwestię za tak ważną, by regulować ją przepisami?

Oczywiście chodzi tu o to, że wiedza o warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo istotna dla każdego pracownika i może pomóc mu uniknąć niefortunnych wypadków, o których tak często słyszymy. Naturalnie nie każda praca charakteryzuje się takim samym ryzykiem – wiadomo, że praca w biurze jest bezpieczniejsza niż na przykład w kopalni – niemniej każda, w mniejszym lub większym stopniu, wiąże się z pewnymi zagrożeniami.

Sednem szkolenia jest, by pracownik poznał te zagrożenia i nauczył się, w jaki sposób może ich uniknąć. Poszerza więc swoją wiedzę o czynnikach, które w jego pracy stwarzają zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Uczy się, jak wykonywać pracę bezpiecznie, co robić, by zapobiegać zagrożeniom, a jeśli już się pojawią, jak postępować, by pomóc sobie samemu lub innej poszkodowanej osobie. Oczywiście musi również dowiedzieć się, jakie konsekwencje go spotkają za niedostosowanie się do owych przepisów.

Jakie szkolenia BHP są obowiązkowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganej wiedzy o zasadach higieny i bezpieczeństwa pracy. Jak z tego wynika, szkolenia należy przeprowadzić, zanim pracownik zostanie zatrudniony. Takie szkolenie nazywamy szkoleniem wstępnym.

Warto tutaj dodać, że powinno odbywać się ono w czasie pracy, a jego koszty pokrywa pracodawca. Nie jest ono konieczne jedynie w sytuacji, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, jakie zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio zanim nawiązał z nim kolejną umowę.

Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. Ogólny służy zapoznaniu pracowników z zasadami bhp zawartymi w kodeksie pracy i wewnątrzzakładowych przepisach, a także udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy natomiast, jak sama nazwa wskazuje, jest już dostosowany do konkretnego stanowiska, jakie pracownik ma zajmować, musi zatem uwzględniać czynniki występujące w danym środowisku pracy. Powinni odbyć go pracownicy zatrudniani na stanowisku robotniczym, lub innym wiążącym się z narażeniem na działanie niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników. Udziela się go również studentom odbywającym praktykę.

Oprócz szkolenia BHP wstępnego są jeszcze szkolenia okresowe. Ich zadaniem jest uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy pracowników. Jak często takie szkolenie powinno się odbywać? To już zależy od obejmowanego przez pracowników stanowiska. W przypadku stanowisk robotniczych powinno mieć miejsce nie rzadziej niż raz na trzy lata, jeśli zaś chodzi o stanowiska administracyjno-biurowe – nie rzadziej niż raz na sześć lat. A kiedy powinno odbyć się pierwsze? W ciągu roku od rozpoczęcia pracy. Jedynie w przypadku pracodawców i osób kierujących pracownikami okres ten wynosi pół roku.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.