Top 20 – Oracle

W 2023 roku Oracle ponownie potwierdził swoją pozycję jako lider innowacji w branży technologicznej, wprowadzając przełomowe rozwiązania w dziedzinie baz danych w chmurze i generatywnej sztucznej inteligencji. Te osiągnięcia nie tylko umocniły jego rolę jako pioniera technologicznego, ale także znacząco wpłynęły na przekształcenie różnych sektorów przemysłu.

Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit
3 min

W 2023 roku Oracle po raz kolejny udowodnił, że jest jednym z największych innowatorów w branży technologicznej. Dzięki znaczącym osiągnięciom w dziedzinie baz danych w chmurze, generatywnej sztucznej inteligencji i rozwoju platformy Exadata, Oracle nie tylko utrzymał swoją pozycję lidera, ale również aktywnie kształtował przyszłość technologii.

Kluczowym elementem sukcesu Oracle w 2023 roku było dalsze rozszerzanie oferty usług baz danych w chmurze, szczególnie poprzez wprowadzenie nowej generacji Oracle Exadata, uznawanej za najbardziej wydajną, dostępną i bezpieczną platformę do wdrażania baz danych Oracle w chmurze.

Exadata Cloud@Customer X10M

Wprowadzenie Exadata Cloud@Customer X10M w czerwcu 2023 r. było punktem zwrotnym. Platforma ta zapewniała niezrównaną wydajność i dostępność dla wszystkich obciążeń Oracle Database. Ulepszenia obejmowały m.in. procesory AMD EPYC czwartej generacji, co przekładało się na znaczącą poprawę wydajności.

Oracle Database@Azure

Grudzień 2023 przyniósł ogólną dostępność Oracle Database@Azure, wspólnego rozwiązania z Microsoft. To rozwiązanie pozwala klientom łatwo korzystać z usług Oracle Database jako natywnych zasobów w Microsoft Azure.

Innowacje AI

Oracle w 2023 roku skupił się także na wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji. Firma wprowadziła nową usługę zarządzaną, pozwalającą na integrację dużych modeli językowych w aplikacjach przedsiębiorstw za pośrednictwem API. Ta usługa umożliwia personalizację modeli językowych przy użyciu danych firmowych.

Poza tym, Oracle zaktualizował swoje produkty bazujące na AI, w tym Oracle Digital Assistant, OCI Language Healthcare NLP, OCI Language Document Translation, OCI Vision, OCI Speech, i OCI Data Science.

Database 23c z AI Vector Search

Do Oracle Database 23c dodano nowe funkcje, takie jak wyszukiwanie wektorowe, umożliwiają przechowywanie i szybkie przeszukiwanie semantycznej zawartości dokumentów i innych danych nieustrukturyzowanych.

Aktualizacje w Oracle Fusion Cloud

Prawie wszystkie pakiety Oracle Fusion Cloud zostały zaktualizowane o generatywne usługi AI Oracle Cloud Infrastructure (OCI), w tym Cloud Customer Experience (CX), Human Capital Management (HCM), Enterprise Resource Planning (ERP) i Supply Chain Management (SCM).

Wzmocnienie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju

Oracle zwiększył inwestycje w bezpieczeństwo danych i zobowiązał się do promowania zrównoważonego rozwoju. Firma rozwijała rozwiązania pomagające w monitorowaniu i zmniejszaniu śladu węglowego, wspierając tym samym klientów w osiąganiu ich celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

W 2023 roku Oracle wykazał się nie tylko zdolnością do innowacji, ale także do wykorzystania tych innowacji w praktyczny i efektywny sposób. Osiągnięcia te sprawiają, że Oracle słusznie zasługuje na miano jednego z największych innowatorów roku. Jego wpływ na przemysł technologiczny jest niezaprzeczalny, a długoterminowa wizja i zaangażowanie w innowacje nadal prowadzą firmę ku przyszłości.