W 2024 rok wkraczamy z poważnymi wyzwaniami cyberbezpieczeństwa. Poznaj 4 z nich

W 2024 roku cyberprzestępczość osiąga nowy poziom profesjonalizacji, stawiając przed firmami i ich Chief Information Security Officers (CISO) wyjątkowe wyzwania. Na podstawie analizy ponad miliarda punktów danych, eksperci przewidują, że taktyki i narzędzia cyberprzestępców staną się bardziej zaawansowane i dostępne, co wymaga od organizacji zdecydowanej i innowacyjnej odpowiedzi.

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 2 min
2 min

W obliczu ewoluującego świata cyberprzestępczości, rola CISO (Chief Information Security Officer) staje się coraz bardziej złożona i wymagająca. Przegląd raportu Elastic Security Labs ujawnia, jak głęboko zakorzeniona jest profesjonalizacja w cyberprzestępczości i jakie wyzwania stoją przed firmami w 2024 roku.

Profesjonalizacja cyberprzestępczości

Pierwszym zauważalnym trendem jest transformacja nielegalnych rynków. Oferują one teraz nie tylko skradzione dane, ale również złośliwe oprogramowanie jako usługę (MaaS) i narzędzia ransomware jako usługę (RaaS). To oznacza, że cyberprzestępcy mogą teraz łatwiej niż kiedykolwiek zyskać dostęp do zaawansowanych narzędzi, nie posiadając specjalistycznej wiedzy.

Wykorzystanie Open Source w atakach

Drugą istotną obserwacją jest wykorzystanie oprogramowania typu open source przez cyberprzestępców. Korzystają oni z zalet, jakie daje otwarty kod – dostępności i jakości, by tworzyć bardziej skuteczne narzędzia do ataków. Firmy muszą zatem być bardziej czujne w kwestii pobierania i korzystania z kodu, nawet jeśli pochodzi on z zaufanych źródeł.

Malware-as-a-Service (MaaS) jako narzędzie ataku

Zagrożenie wynikające z MaaS polega na tym, że umożliwia ono nawet mniej doświadczonym przestępcom przeprowadzanie skomplikowanych ataków. Wzrost popularności Ransomware-as-a-Service jest tu najlepszym przykładem. Obrońcy muszą być świadomi szybko zmieniających się narzędzi i taktyk stosowanych przez przestępców, a także stosować odpowiednie narzędzia do monitorowania i wykrywania takich zagrożeń.

Manipulacje i wykorzystanie luk bezpieczeństwa

Trzeci trend dotyczy bezpośrednich ataków na systemy bezpieczeństwa. Atakujący coraz częściej próbują dezaktywować lub manipulować czujnikami bezpieczeństwa, wykorzystując luki w systemach operacyjnych i oprogramowaniu. Firmy muszą zatem zainwestować w zaawansowane systemy monitorujące, które są w stanie wykryć takie manipulacje i odpowiednio na nie reagować.

Raport Elastic Security Labs jasno pokazuje, że cyberprzestępczość nie tylko się rozwija, ale staje się coraz bardziej dostępna i zorganizowana. CISO i zespoły bezpieczeństwa muszą być przygotowane na te nowe wyzwania, stosując zaawansowane narzędzia monitorowania, wykrywania i zapobiegania, aby skutecznie chronić swoje organizacje przed rosnącym zagrożeniem. W erze cyfrowej, wiedza i ciągła czujność są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa danych i infrastruktury firmy.

Udostępnij