Wrocławski Park Technologiczny a współpraca polsko-izrealska

Przemysław Kucharzewski
7 min

Spotkanie „Polish – Israeli B2B Meeting” odbyło się 21.11.2018 w budynku Wrocławskiego Parku Technologicznego. Główną częścią spotkania były prezentacje i rozmowy polskich i izraelskich firm związanych z nowymi technologiami. W czasie spotkania miały miejsce również wystąpienia przedstawicieli: Wrocławskiego Parku Technologicznego, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Fundacji Start-up Hub Poland oraz podmiotów Venture Capital.

Spotkanie rozpoczął Maciej Potocki, Prezes Zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego, który wspólnie z Sylwią Wójtowicz, Dyrektorem ds. Rozwoju i Komercjalizacji przedstawił wsparcie i możliwości jakie oferuje WPT dla przedsiębiorców z naciskiem na startupy. WPT to połączenie nowoczesnej infrastruktury, specjalistycznej wiedzy i światowej klasy zaplecza badawczego, które pozwoliło na stworzenie miejsca, gdzie skupia się środowisko naukowo-biznesowe Dolnego Śląska. Jest to miejsce, w którym dzięki przepływowi wiedzy rozwinąć może się każdy pomysł i każdy biznes. Oferta Wrocławskiego Parku Technologicznego kompleksowo wychodzi naprzeciw potrzebom zarówno dopiero rozwijających się jak i już prężnie działających przedsięwzięć. Obejmuje ona m.in. wynajem powierzchni biurowej i produkcyjnej, dostęp do 12 laboratoriów czy zaplecza konferencyjnego. W strukturach WPT działają dwa inkubatory przedsiębiorczości, Klaster NUTRIBIOMED z Zakładem Doświadczalnym.

„Wrocław wspierając startupy występuje w wielu rolach. Po pierwsze udostępniając nowoczesną infrastrukturę badawczą, czego przykładem jest Wrocławski Park Technologiczny, po drugie jako klient startupów, np. wrocławskiego Explain Everything, po trzecie jako partner w programie akceleracyjnym MIT Enterprise Forum Poland – wymienia Magdalena Wypych z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej – Po czwarte wreszcie w samym ARAW-ie funkcjonuje zespół Startup Wrocław współpracujący z młodymi firmami technologicznymi. Ich przedstawicieli kontaktujemy z dojrzałymi przedsiębiorstwami, funduszami VC, mediami czy instytucjami rządowymi. Organizujemy dla nich wydarzenia merytoryczne i networkingowe takie jak Startup Wrocław: meetup. Prowadzimy także bazę wrocławskich startupów, tak by każdy mógł się przekonać jak wiele mamy w mieście ciekawych firm. Uważamy, że Wrocław to dobre miejsce do życia i prowadzenia biznesu. Jest w nim odpowiednie zaplecze akademickie, dostęp do utalentowanych i kreatywnych ludzi, a także możliwość znalezienia dużych klientów czy inwestorów.” – Magdalena Wypych, Project Manager, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

WPT organizuje specjalistyczne szkolenia oraz prowadzi doradztwo dla sektora badawczo-rozwojowego obejmujące zarówno technologiczne jak i biznesowe aspekty działania na rynku. WPT wspiera pozyskiwanie przez przedsiębiorców dofinansowań ze środków unijnych czy krajowych na start ich projektów i rozwój innowacji.

„WPT wspólnie z partnerem z Izraela Golden Ventures Incubator zorganizował wizytę 8 startupów z Izraela we Wrocławiu oraz spotkania indywidualne z firmami z Wrocławia i Dolnego Śląska. Firmy z Izraela reprezentują głównie branże IT, medyczną oraz ochrony środowiska. Celem przyjazdu do Polski jest poszukiwanie polskich partnerów w celu wspólnego wejścia na polski i europejski rynek z innowacyjnymi rozwiązaniami oferowanymi przez firmy izraelskie. Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się ponad 30 polskich podmiotów: firm oraz funduszy VC. Rozmowom b2b towarzyszyły również prezentacje na temat warunków prowadzenia biznesu we Wrocławiu, przygotowana przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, przygotowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu w Warszawie, Fundację Przedsiębiorczości Starter z Gdańska oraz wrocławską firmę Eurolider. Intencją Wrocławskiego Parku Technologicznego jest aby stać się platformą rozwoju kontaktów gospodarczych pomiędzy młodymi firmami technologicznymi z Polski i z Izraela.” – Bartłomiej Ostrowski, Dział Komercjalizacji i Rozwoju, Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Główną część spotkania stanowiła prezentacja Golden Venture Incubator prowadzona przez prezesa spółki Kobi Kalderona, której główny przekaz to informacja, że dla wielu firm izraelskich „przyczółek Polska” oznacza możliwość wyjścia na rynki CEE, Europy Zachodniej, a potem Stanów Zjednoczonych. Ze strony partnerów Izraelskich pojawiło się kilka bardzo ciekawych podmiotów, które zainteresowane były albo zbudowaniem sieci sprzedaży w Polsce, powołaniem lokalnych oddziałów, ośrodków badawczo-rozwojowych lub osób mogących wesprzeć organizacje od strony wytwórczej oprogramowania.

„Czego szukamy w Polsce? – przede wszystkim silnych partnerów handlowych, którzy już zdobyli doświadczenie w segmencie Private Senior Living lub skalowali usługi telemedycyny w zakresie monitorowania Home Health.  Jednocześnie zainteresowani jesteśmy zespołami developerów i chcielibyśmy stworzyć lokalny zespół specjalizujący się w Mobile OS, Cloud DevOp, Data Analytics” – Gill Zaphrir, CEO, Owlytics, Izrael

Finałem spotkania były prezentacje poświęcone wsparciu finansowemu dla startupów udzielane przez organizacje rządowe, możliwości finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej i funduszy Venture Capital.  Po prezentacjach miały miejsce spotkania B2B, co pozwoliło na indywidualne rozmowy uczestników spotkania. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zobaczyć zaplecze laboratoryjne i biurowe Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz wziąć udział we wspólnym zwiedzaniu centrum Wrocławia.

„W Polsce szukamy możliwości współpracy z giełdami i bankami, a także całym ekosystemem Blockchain. Polska, a w szczególności Wrocław,  staje się ważnym ośrodkiem w innowacji i nowoczesnych rozwiązań biznesowych.  Wpływają na to tradycje akademickie i przemysłowe, zaś scena startupowa w mieście stale rośnie. Interesujące są dla nas koszty osobowe, rozwinięta infrastruktura, ceny nieruchomości i nastawienie polskiego rządu. Szukamy zespołu badawczo-rozwojowego, wsparcia i marketingu w Europie. Szukamy sprawdzonych partnerów, aby razem budować biznes.” – David Ben Ha’rosh, CEO, Molten Image, Izrael

W pewien sposób zaskakujące dla wielu uczestników spotkania z Polski, był fakt, że startupy w Izrealu zakładane są i zarządzane przez osoby w średnim, czy też sile wieku, zazwyczaj były to osoby powyżej 50 roku życia czy 60-letnie (jak to często nazywamy „siwe głowy”). Dlaczego tak się dzieje? Zazwyczaj osoby te mają bardzo duży bagaż doświadczeń, a jednocześnie nierzadko trochę popełnionych błędów biznesowych, z których wyciągnęli wnioski, co pozwala na właściwe prowadzenie nowego biznesu. To co jest ważne dla stabilności projektów – nie liczą na szybki zysk, wiedzą, że wartość biznesu buduje się latami i nie ma dróg na skróty. To co pomaga im realizować założone cele to przede wszystkim rozbudowane relacje na całym świecie, rozumienie biznesu i roli człowieka, wiedza z zakresu sprzedaży i marketingu, czego nierzadko brakuje polskim startupowcom.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz