Wyniki finansowe Grupy LiveChat Software: 76,1 mln zł zysku

Podobne tematy

InteliWISE: Sprzedaż kwartalna zwiększyła się o 52 % w porównaniu do II kwartału 2019

O ponad 52% wzrosły przychody grupy kapitałowej InteliWISE w II kwartale bieżącego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku...

Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego za I półrocze 2020 – zysk netto spadł o 26%

W I półroczu 2020 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 583,5 mln zł w porównaniu z...

Grupa Atos ogłasza wyniki za pierwsze półrocze 2020

Atos ogłosił wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 roku. Firma osiągnęła wzrost liczby zamówień  rok do roku o +9,4%,...

“Pomagać ludziom i firmom lepiej się komunikować i wyrażać siebie” (Help People and Businesses communicate better and fully express themselves) – to misja LiveChat Software, którą spółka przedstawiła publikując równocześnie swój raport roczny. Wizja Grupy to “Komunikacja z klientami bez barier’ (Customer communication without barriers).

W 2019/20 roku finansowym (zakończonym 31 marca) Grupa LiveChat Software zanotowała wzrost przychodów o 19,7% do 130,9 mln zł, a skonsolidowany zysk wzrósł o 33% do 76,1 mln zł. Wśród najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy znajduje się przekroczenie liczby tysiąca płacących klientów rozwiązania ChatBot. Na początku czerwca Spółka poinformowała, że liczba klientów jej flagowego rozwiązania LiveChat przekroczyła 30 tysięcy.

“Kiedy debiutowaliśmy na giełdzie, mówiliśmy że mając 30 tysięcy klientów będziemy musieli wyznaczyć sobie kolejne cele. Jesteśmy zupełnie inną firmą niż wtedy. Mamy kilka produktów, które już generują przychody, a przede wszystkim – ponad 170 osób na pokładzie wobec około trzydziestu kiedy zaczynaliśmy pracę nad wejściem na giełdę. Nie zmieniło się to, że nadal jesteśmy bardzo ambitni, dlatego naszym celem jest zmiana tego jak klienci komunikują się z firmami” powiedział prezes Mariusz Ciepły.

Równocześnie z raportem rocznym LiveChat przedstawił swoją “Konstytucję”, która oprócz Misji i Wizji wskazuje również kluczowe wartości dla Spółki. Z pełnym dokumentem można się zapoznać na stronie internetowej spółki (investor.livechatinc.com), stanowi też część raportu rocznego.

“Nie wyznaczamy sobie dziś celów polegających na osiągnięciu określonych przychodów, czy liczby klientów. Wierzymy jednak, że realizacja naszej misji, jaką jest likwidacja obecnych barier i stworzenie narzędzi, które pozwolą wprowadzić do komunikacji warstwę emocjonalną, przełożą się na sukces biznesowy.  Czujemy się odpowiedzialni za znoszenie barier komunikacyjnych w biznesie i chcemy dostarczać technologię, która skraca dystans między biznesem a klientem. Ostatecznie mamy doprowadzić do sytuacji, w której komunikacja online jest tak skuteczna jak spotkanie ‘face to face’. To jest nasza odpowiedzialność i sens istnienia naszej organizacji”podkreślił Mariusz Ciepły.

Równocześnie dla spółki ważne jest utrzymanie modelu biznesowego w którym osiąga wysokie rentowności, generuje pozytywne przepływy finansowe i dzieli się zyskami z Akcjonariuszami. Grupa pracuje obecnie m.in. nad budową działu sprzedaży w USA i docieraniu do coraz większych klientów.

W zakończonym roku finansowym LiveChat Software utrzymał bardzo wysoki poziom rentowności – marża sprzedaży brutto wyniosła 86,7%, marża operacyjna 62,6%, a marża netto 58,2%. Grupa udowadnia tym samym, że sprawnie generuje gotówkę – przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 75,8 mln zł. Na koniec roku finansowego Spółka dysponowała gotówką w wysokości 38,7 mln zł i potwierdziła swoją politykę dywidendową, która zakłada wypłacanie Akcjonariuszom najwyższej, możliwej z punktu prawnego, części zysku.

W 2019/20 roku finansowym zysk operacyjny wzrósł o 15,7% do 81,9 mln zł a wynik EBITDA o 18,6% do 88,4 mln zł. Istotny wpływ na wynik netto miało zastosowanie ulgi podatkowej “IP Box”, której wartość wyniosła 10,6 mln zł. Ostatecznie skonsolidowany zysk netto wyniósł 76,1 mln zł.

LiveChat Software został założony w 2002 r., jednak na globalny rynek wszedł w 2010 r., kiedy zaczął oferować swój produkt wyłącznie w modelu SaaS (Software as a Service). Pierwszym tysiącem klientów mógł się pochwalić już w kolejnym roku. Obecnie Spółka ma już kilka produktów, a na początku 2020 r. poinformowała o przekroczeniu granicy tysiąca płacących klientów przez ChatBot.

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.