- Reklama -

XTPL zmierza na parkiet główny GPW

Zobacz

- Reklama -

Posiadająca przełomową technologię drukowania nanomateriałów spółka XTPL S.A., rozpoczęła intensywne przygotowania do wejścia na parkiet główny GPW. Jednocześnie firma aktywnie realizuje kolejny etap komercjalizacji swoich rozwiązań na międzynarodowych rynkach. Zweryfikowane zostały główne segmenty aplikacyjne, mające stanowić oś strategii rozwoju biznesu. Spółka koncentruje się obecnie na nawiązaniu współpracy w formule JDA lub joint venture, prowadząc negocjacje z czołowymi graczami w wybranych branżach.

XTPL intensyfikuje prace zmierzające do zmiany rynku notowań swoich akcji z alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect) – na rynek główny GPW w Warszawie, w celu uzyskania tzw. Jednolitego Paszportu Europejskiego. Pozwoli to spółce podjąć starania o równoległe notowanie akcji na otwartym rynku giełdowym Open Market (Freiverkehr), funkcjonującym przy Deutsche Börse AG, operatorze jednej z największych giełd papierów wartościowych na świecie. Dual listing ma na celu przybliżenie firmy i jej przełomowej technologii inwestorom oraz potencjalnym partnerom z Europy Zachodniej – to obszar stanowiący jeden z kluczowych kierunków planowanej na 2018 r. ekspansji zagranicznej.

XTPLUtworzony w czwartym kwartale minionego roku dział rozwoju biznesu XTPL koncentruje się na pozyskaniu partnerów wśród globalnych liderów najważniejszych dla nas branż. Zmierzamy do nawiązania współpracy w oparciu o Joint Development Agreement (JDA), gdzie prace rozwojowo-badawcze będą współfinansowane przez partnera w zamian np. za prawo pierwszeństwa do zakupu rozwiązania finalnego. Dopuszczamy także możliwość zawiązania klasycznego joint-venture lub finansowania kolejnego etapu komercjalizacji w oparciu o wsparcie dotacyjne – podkreśla dr Filip Granek, pomysłodawca i prezes zarządu XTPL.

Spółka prowadzi aktywne działania na międzynarodowych rynkach, zmierzające do komercjalizacji technologii głównie w obszarze naprawy zepsutych połączeń metalicznych w cienkowarstwowych układach elektronicznych (tzw. Open-Defect Repair) oraz dla branży nowej generacji warstw TCF (przezroczystych warstw przewodzących, wykorzystywanych m. in. w produkcji wyświetlaczy, monitorów, ekranów dotykowych, a także w sektorze producentów ogniw fotowoltaicznych). Wartość światowego rynku dla pierwszego typu rozwiązań szacowana była na ok. 4,5 mld USD w 2016 r. i rośnie w tempie ponad 7 proc. rocznie, natomiast w tym samym okresie wartość rynku przezroczystych warstw przewodzących szacowana była  na ok. 5 mld USD. W obu tych obszarach technologia XTPL ma znaczne przewagi konkurencyjne, stanowiące ewidentny przełom.

Od debiutu we wrześniu 2017 r. i pozyskania od inwestorów ponad 10 mln zł konsekwentnie realizujemy cele emisji. Jako organizacja czujemy się pewnie na drodze do ekspansji zagranicznej. Głównymi kierunkami rozwoju biznesu będą USA, Chiny, Singapur, Korea, Tajwan, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Francja, Anglia, Szwajcaria, Włochy, Finlandia, Izrael, Austria, czy Holandia. Zbudowaliśmy nowe kompetencje, zatrudniając m.in. doświadczonych menedżerów posiadających know-how w zakresie zarządzania strategicznego, wdrażania nowych technologii, ekspertów z sukcesami w obszarze rozwoju produktów, marketingu i komunikacji, a także rynku kapitałowego. Ważnym atutem jest fakt, że w kadrze XTPL znalazło się wielu profesjonalistów, skutecznie działających w swojej karierze na międzynarodowych rynkach – zaznacza Filip Granek.

Liderami XTPL przy wdrożeniu rynkowym nowej technologii są dyrektorzy ds. rozwoju biznesu. Do zespołu weszli: dr Alessio Gerardo Maugeri –- specjalista w zakresie komercjalizacji nanotechnologii z doświadczeniem zdobytym m.in. we Włoszech i Holandii oraz dr Bartosz Walter – posiadający szerokie kompetencje we wdrażaniu rozwiązań w zakresie biotechnologii, a także w finansowaniu nowych przedsięwzięć (doświadczenie w funduszach venture capital). Business development wspierać będzie Marta Ziobrowska, dyrektor marketingu i PR – menedżer z wieloletnim doświadczeniem w tych obszarach, a także w szeroko rozumianym wspieraniu biznesu oraz wdrażaniu innowacyjnych technologii na wielu międzynarodowych rynkach (m.in. dla Zehnder i Grupy Selena).

Równolegle z pracami zmierzającymi do skutecznego wejścia na rynki zagraniczne w branży TCF i Open-Defect Repair, ze względu na platformowy charakter rozwijanej technologii, XTPL weryfikuje kolejne segmenty aplikacyjne. Pod lupą spółki znalazły się m.in.  produkcja biosensorów, szeroko rozumiana elektronika drukowana oraz technologia zabezpieczeń antypodróbkowych. Jednocześnie trwają zaawansowane prace nad kolejną wersją drukarek laboratoryjnych. Po przeprowadzeniu analiz wyników z testów alfa (wewnętrznych) – prowadzonych w ostatnich miesiącach przez laboratorium aplikacyjne, XTPL rozpoczął właśnie prace nad wersją beta innowacyjnego urządzenia do nanodruku. Wersja beta drukarki uwzględniać będzie oczekiwania przedstawicieli globalnych firm przemysłowych.

Wersja beta będzie bliska funkcjonalnością egzemplarzom seryjnym i posłuży do prowadzenia testów w laboratoriach u partnerów i klientów zewnętrznych, zatem w warunkach odpowiadających warunkom późniejszej eksploatacji – wyjaśnia Filip Granek.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.