XXV Forum Teleinformatyki pod znakiem cyfryzacji

Podobne tematy

Polpharma – nowoczesne miejsce pracy przy wsparciu Microsoft

Polpharma jest przykładem jednej z najbardziej zaawansowanych cyfrowo firm na polskim rynku farmaceutycznym. W niełatwym procesie digitalizacji procesów biznesowych...

FedEx i Microsoft łączą siły transformując handel detaliczny

W połowie maja 2020 firmy Microsoft oraz FedEx ogłosiły początek wieloletniej współpracy, która ma pomóc w przekształceniu doświadczenia klientów...

Polska chce być ambasadorem dla kwestii cyfrowych wśród krajów Trójmorza

Gospodarka cyfrowa po pandemii, budowa sieci 5G, cyberbezpieczeństwo, Kodeks Usług Cyfrowych czy reforma systemu opartego na opłatach z tytułu...

Prezentacja „Polska’25 – założenia i cele strategii cyfrowej transformacji”, którą wygłosi Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji, wprowadzi uczestników w tematykę tegorocznej, 25. już edycji Forum Teleinformatyki.  Poświęcona jest ona najbardziej aktualnym zagadnieniom budowy nowoczesnego, sprawnie działającego państwa, bazującego na precyzyjnie zaplanowanej i konsekwentnie realizowanej cyfrowej transformacji oraz stale usprawnianych systemach informacyjnych państwa i obywatela.

Forum gromadzi przedstawicieli środowisk najbardziej zainteresowanych i zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa. W ubiegłorocznym uczestniczyło 495 specjalistów z administracji publicznej, środowisk naukowych, przemysłu teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

Dwudniowe obrady Forum to 9 sesji tematycznych i zamykający obrady kocioł dyskusyjny „Krajowe strategie technologiczne a potencjał przemysłu teleinformatycznego”.

Forum odbędzie się w dniach 26-27 września 2019 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS Warszawa-Miedzeszyn. Więcej informacji: www.forumti.pl 

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a zarazem najstarszych i największych cyklicznych imprez branży teleinformatycznej. Nieprzerwanie od 25 lat Forum corocznie porusza najbardziej aktualne tematy związane z efektywnym wykorzystaniem szeroko pojętej teleinformatyki w zarządzaniu państwem, z dużym naciskiem na usprawnianie usług świadczonych obywatelom przez administrację publiczną.

Forum otworzy sesja zaproszonych gości, a w niej wystąpienia: Marka Zagórskiego – Ministra Cyfryzacji, Adama Marciniaka – Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego, prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej – Prezes ZUS i dra hab. inż. Radosława Wiśniewskiego – Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Drugą sesję, której Partnerem jest PKO Bank Polski, otworzy wystąpienie Gościa specjalnego, Wojciecha Wiewiórowskiego – European Data Protection Assistant Supervisor. Sesja, zatytułowana „INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA – STAN, WYZWANIA, PERSPEKTYWY KLUCZOWYCH PROJEKTÓW”, w poświęcona będzie istotnym dla funkcjonowania państwa projektom informatycznym, realizowanym przez administrację rządową. Sesję tworzą cztery bloki: Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Miar oraz blok „Rozszerzamy Horyzonty”, prezentujący projekt chmury krajowej realizowany przez PKO Bank Polski wraz z PFR.

Trzecia sesja „ZAAWANSOWANA ANALITYKA W UBEZPIECZENIACH, której patronuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, będzie poświęcona rozwiązaniom dedykowanym dla zakładów ubezpieczeniowych.

Sztuczna inteligencja, analiza danych i cyberbezpieczeństwo będą tematami przewodnimi sesji czwartej „WSPÓLNA INFRASTRUKTURA PAŃSTWA – ARCHITEKTURA, BEZPIECZEŃSTWO, INTEROPERACYJNOŚĆ, TECHNOLOGIE”, której Partnerem jest EUVIC. Sesja ta będzie przeglądem technologicznym modeli, metod i narzędzi informatyki wykorzystywanych w budowie nowoczesnego państwa.

Sesja piąta Rady Sektorowej ds. Kompetencji – Informatyka to prezentacje i debata środowiskowa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W drugim dniu Forum odbędą się cztery sesje równoległe: FORUM MŁODYCH MISTRZÓW – „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa, cyfrowa modernizacja Polski” (Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz przy wsparciu partnerów; sesja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego), FORUM NOWYCH IDEI – „Scenariusze upowszechnienia chmury obliczeniowej w Polsce”, FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI TERENOWEJ – „Złote usługi i praktyki do wzięcia” poświęcona cyfryzacji administracji terenowej, w tym zwłaszcza zarządzaniu dokumentacją elektroniczną oraz sesja pod Honorowym Patronatem i „siłami” Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii „ROLA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE INFORMACYJNYM PAŃSTWA”.

Zwieńczeniem programu Forum będzie tradycyjnie Kocioł Dyskusyjny, w tym roku pod hasłem: „KRAJOWE STRATEGIE TECHNOLOGICZNE A POTENCJAŁ PRZEMYSŁU TELEINFORMATYCZNEGO”.

Na Forum zostaną wręczone nagrody: im. Marka Cara i „Złotego Herolda”. Lista laureatów tych nagród z poprzednich lat: www.forumti.pl

Wszyscy Uczestnicy Forum, oprócz materiałów konferencyjnych, otrzymają certyfikat potwierdzający merytoryczny udział w konferencji.

Komitet Honorowy tegorocznego Forum tworzą: Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, dr hab. inż. Radosław Wiśniewski – Prezes Głównego Urzędu Miar, prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Adam Marciniak – Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dr inż. Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT i Przewodniczący Rady Programowej Forum.

Honorowymi Patronami XXV Forum są: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Honorowy Patronat nad sesją dedykowaną administracji terenowej objęli: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego i Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski.

Patronem Honorowym sesji Forum Młodych Mistrzów jest Narodowy Bank Polski. Partnerami tej sesji i Konkursu Młodych Mistrzów są: Atende Software, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Samsung Electronics Polska, T-Mobile Polska.

Partnerami Forum są firmy Microsoft i SimplicITy.

Patronami medialnymi są: BrandsIT.pl, Computerworld, CyberDefence24, Gazeta Ubezpieczeniowa, ITWIZ.pl i Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

Organizatorami Forum są: BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.