Top 20 – Salesforce

W 2023 roku Salesforce, lider technologii chmurowych CRM, wyznaczył nowe standardy innowacji i wpływu na branżę. Przełomowe technologie, zrównoważony rozwój oraz wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw stanowiły filary jego sukcesu jako jednego z największych innowatorów roku.

Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit
2 min

Rok 2023 był dla Salesforce rokiem niezwykłych osiągnięć, które umocniły jego pozycję jako jednego z czołowych innowatorów branży. Przełomowe technologie, zaangażowanie w zrównoważony rozwój, a także kluczowe inicjatywy wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), wszystko to składa się na obraz firmy, która nie tylko podąża za trendami, ale je kreuje.

Salesforce Starter Suite dla MŚP

W sierpniu Salesforce wprowadził pakiet Starter Suite, będący odpowiedzią na potrzeby MŚP. Zapewniając dostęp do zaawansowanych narzędzi CRM w przystępnej cenie, firma umożliwiła mniejszym przedsiębiorstwom skorzystanie z tej samej technologii, co większe korporacje.

Innowacje w Einstein AI

Rozwój sztucznej inteligencji poprzez platformę Einstein AI to kolejny kamień milowy. Salesforce wzbogacił swoją ofertę o nowe algorytmy, które usprawniają personalizację i automatyzację, otwierając nowe możliwości w interakcjach z klientami.

Integracja generatywnej sztucznej inteligencji

Wprowadzenie Einstein GPT oraz współpraca z OpenAI w celu integracji aplikacji Chat GPT dla Slack, to przejawy innowacyjnego podejścia Salesforce do wykorzystania AI w biznesie. Poza tym, firma wdrożyła AI Cloud, czyli kompleksowe rozwiązanie zapewniające generatywne doświadczenia w różnych aplikacjach i przepływach pracy, z kluczowym naciskiem na ochronę wrażliwych danych klientów za pośrednictwem Einstein Trust Layer.

Airkit.ai

W 2023 roku Salesforce przejął Airkit.ai, platformę low-code, która pomaga firmom z branży e-commerce budować agentów obsługi klienta opartych na sztucznej inteligencji. Ten strategiczny ruch ma na celu integrację Airkit.ai z platformą Service Cloud Salesforce, co docelowo ma poszerzyć ofertę giganta.

W 2023 roku Salesforce nie tylko potwierdził swoją dominację na rynku CRM, ale również wyznaczył nowe standardy w dziedzinie innowacji technologicznych i społecznej odpowiedzialności. Dzięki wprowadzeniu Salesforce Starter Suite, firma zrewolucjonizowała dostępność narzędzi CRM dla MŚP, a jej inicjatywy w zakresie AI, zrównoważonego rozwoju i inkluzywności pracowniczej stanowią wzór do naśladowania dla innych w branży.