- Reklama -

XTPL z nowym programem motywacyjnym dla pracowników

Zobacz

- Reklama -

Nanotechnologiczna spółka zaproponuje akcjonariuszom przyjęcie nowego programu motywacyjnego dla pracowników. Jego oś stanowią opcje na akcje, które pracownicy będą mogli objąć w trakcie trwania programu po bieżącej cenie rynkowej. Rozwiązanie – wzorowane na systemach motywacyjnych firm z Doliny Krzemowej – spaja wynagrodzenia dla kluczowej kadry ze wzrostem wartości spółki.

Na najbliższym NZWA pod głosowanie akcjonariuszy XTPL skierowany zostanie pakiet uchwał, składający się na nowy pracowniczy program motywacyjny. Obejmie on kluczowe kadry XTPL SA i XTPL Inc., obowiązywać będzie do 2021 r. Jego filar to warranty (opcje na akcje), obejmujące maksymalnie 10 proc. kapitału spółki. Cena objęcia akcji przez beneficjentów programu ustalona zostanie na poziomie wartości rynkowej XTPL w momencie uchwalenia programu. Emisja warunkowa pod warranty zostanie zrealizowana stopniowo, w latach 2020-2029.

W Stanach Zjednoczonych akcjonariat pracowniczy to najpopularniejsza metoda konstruowania programów motywacyjnych. W zeszłym roku, w amerykańskiej gospodarce funkcjonowało przeszło 7 tys. programów motywacyjnych, obejmujących ponad 14 milionów pracowników i angażując aktywa warte ponad 1,3 bln USD. Ten mechanizm przynosi akcjonariuszom wymierne korzyści: w świetle statystyk, spółki z uruchomionym programem motywacyjnym opartym na warrantach lub akcjach rosną o kilka procent szybciej niż reszta rynku. Jest to także jeden z głównych powodów, dla których kluczowi pracownicy wybierają młode spółki technologiczne, a nie dojrzałe korporacje – zaznacza Maciej Adamczyk, członek zarządu i COO w XTPL.

Nabieranie uprawnień w nowym programie motywacyjnym XTPL będzie następowało corocznie. Zasilą go również niewykorzystane akcje ze starego programu motywacyjnego i dodatkowo – w niewielkim stopniu (ok. 2% kapitału) – emisja akcji serii P (w celu uzupełnienia puli w związku ze zwiększeniem liczby uczestników programu). W efekcie, program wniesie maksymalne korzyści dla budowania wartości XTPL, jednocześnie nie powodując odczuwalnego rozwodnienia akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.