Niezależna praca wkrótce będzie najcenniejszą umiejętnością w CV

Łączność zmienia nasz sposób życia. Przeobraża również naszą pracę. W rezultacie przyszłe pokolenia staną się ekspertami pod względem pracy indywidualnej, a jednocześnie będą świetnie sprawdzać się we współpracy za pomocą kanałów wirtualnych. Ten trend radykalnie zmieni krajobraz miejsc pracy dla ogromnej liczby pracowników w Europie. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez firmę Epson nasze sale lekcyjne i konferencyjne w miarę postępu technologicznego będą w coraz większym stopniu opierać się na technologii. Badania obejmowały rozmowy z 17 czołowymi ekspertami oraz ankietę przeprowadzoną wśród ponad 7000 pracowników europejskich firm.

Edukacja przyszłości

Nasze systemy edukacji wkraczają w epokę, w której będą dominować kreatywna współpraca oraz metanauka. Według 70 proc. respondentów nauczyciele nie będą już odpowiedzialni wyłącznie za przekazywanie wiedzy, lecz przyjmą bardziej istotną rolę przewodników dla uczniów w trakcie procesu uczenia. 64 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że system edukacji w przyszłości będzie skupiać się na wykorzystywaniu dostępnych informacji i umiejętności analitycznych. Jednak ta wizja budzi pewne opory – 69 proc. respondentów obawia się, że nadmierne poleganie na powszechnym dzięki technologii dostępie do informacji może doprowadzić do ogólnego obniżenia poziomu wiedzy. Podobnie 67 proc. respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że celem edukacji nie będzie już przyswojenie wiedzy, ponieważ informacje będą stale dostępne.

Wirtualna współpraca

Według 74 proc. respondentów technologia ma możliwość zrewolucjonizowania edukacji i praktyk dotyczących wykonywania pracy, jednak żadna wirtualna aplikacja nigdy nie zastąpi bezpośrednich kontaktów w budowaniu relacji. Można powiedzieć, że pogląd być może zostanie zrewidowany przez pojawiające się w przyszłości nowe technologie, rozwijające takie funkcjonalności jak obraz holograficzny. W związku z tą wirtualną ekspansją zaledwie 30 proc. respondentów uważa, że ewolucja fizycznego miejsca pracy poprawi łączność między pracownikami. Jednak wciąż istnieje uzupełniająca relacja między narzędziami dostępnymi w trybach online i offline. 71 proc.respondentów przyznało, że dzięki hybrydowej metodzie kształcenia edukacja będzie bardziej dynamiczna, a nauczyciele skuteczniejsi.

Świat globalnej pracy

Nowa technologia będzie sprzyjać jeszcze większej współpracy między pracownikami pracującymi lokalnie i w odległych lokalizacjach, choć istotne znaczenie będzie mieć rozwój szkoleń i wsparcia kadry pod kątem przyjęcia i wykorzystania nowej technologii. Według 71 proc. respondentów przyszłe sale konferencyjne będą całkowicie wirtualne. Przy użyciu takich technologii jak rzeczywistość rozszerzona i projektory holograficzne możliwe stanie się dołączanie do grup roboczych pracujących w czasie rzeczywistym w skali globalnej. Jasne jest jednak, że wciąż istnieje luka w świadomości tego, jak najlepiej wykorzystywać te technologie. Podczas gdy przyszłe pokolenia zyskują zrozumienie nowej technologii, obecna generacja pracowników będzie musiała podnieść swoje kwalifikacje w tych – nieznanych wcześniej – obszarach.

Rozwój chęci do nauki

Istotne znaczenie dla koniecznego podnoszenia kwalifikacji w zakresie technologii będzie mieć gotowość na nie ze strony samych pracowników. 65 proc. respondentów wyraziło zdanie, że odbyliby ponowne szkolenie w celu przekwalifikowania, gdyby uważali, że ich rola jest zagrożona. Firmy powinny wykorzystać tę chęć nauki w celu maksymalizacji szans zapewnianych przez technologię. Edukacja na potrzeby przyszłego rynku pracy będzie wymagać szerokiego zakresu nowych umiejętności, gdzie podstawą będą najważniejsze umiejętności miękkie związane z wyobraźnią, rozumieniem, empatią i budowaniem relacji. Rozpoznawanie tych umiejętności oraz angażowanie pracowników w celu promowania i wspierania rozwoju odegrają istotną rolę w przygotowaniu do transformacji technologicznej w tej branży.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.