„OVH chce wspierać młode inicjatywy” – rozmowa z Anną Wieluńską

Wsparcie innowacyjności zawsze wiąże się z dużym zainteresowaniem inwestorów. O akceleratorze stworzonym przez firmę OVH dla startupów rozmawiamy z Anną Wieluńską, Digital Sales Manager w OVH.

Anna Wieluńska, Digital Sales Manager w OVH

BrandsIT: Czym jest Digital Launch Pad i jak działa?

Anna Wieluńska: Rynkowy sukces osiąga niestety jedynie ok. 2 procent startupów, które próbują wejść na rynek. Powodów, które decydują o porażce może być wiele, począwszy od niewłaściwych założeń już na starcie, po błędne zdefiniowanie grupy docelowej, zapętlenie się twórców w stałe udoskonalanie produktu, aż po stale rosnące koszty przedsięwzięcia. Wychodząc naprzeciw potrzebom, z którymi mierzą się twórcy startupów, firma OVH uruchomiła w 2015 roku akcelerator Digital Launch Pad. Jego zadaniem jest wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć w początkowej fazie ich rozwoju już od momentu ich uruchomienia, aż do tzw. momentu go to market, czyli debiutu rynkowego zarówno w ich rozwoju technologicznym, jak i biznesowym. Na chwilę obecną, na współpracę z akceleratorem zdecydowało się już ponad 900 projektów. Wśród nich znajdują się raczkujące startupy, które są dopiero na początku swojej biznesowej przygody, jak i dojrzałe rozwiązania, odpowiadające na konkretne zapotrzebowania na rynku. 

Jeżeli chodzi natomiast o współpracę z OVH w ramach Digital Launch Pad, opiera się ona na trzech filarach, które są dopasowane do projektów na różnych poziomach rozwoju i zaawansowania produktów/ rozwiązań:

  1. Ideation – jest poziomem przeznaczonym dla startupów w początkowej fazie pomysłu lub początkowego rozwoju. Na tym etapie do akceleratora mogą dołączyć projekty finansowane z własnych środków założycieli lub te, które mają za sobą tzw. fazę pre–seed. Przystępując do programu na jego wstępnym poziomie, twórcy innowacyjnych pomysłów mogą liczyć m.in. na przestrzeń w chmurze publicznej OVH do równowartości 1000 Euro, dostęp do technologii Metrics Data Platform, wsparcie merytoryczne ekspertów OVH (2 godziny doradztwa i analizy technicznej), dostęp do treści online oraz szkoleń w ramach OVH Academy oraz udział w wydarzeniach networkingowych organizowanych przez firmę OVH.
  2. Build – ta faza współpracy skupia projekty, które są na etapie finalizacji swoich produktów lub usług oraz domykają strategię wejścia na rynek. Startupy wchodzące do akceleratora poprzez fazę „Build” są nadal w większości finansowane z własnych środków. Startupy współpracujące z akceleratorem OVH na tym poziomie mają do dyspozycji ekwiwalent do kwoty 10 000 Euro w dostępie do chmury publicznej, pakietów Dedicated Cloud oraz dostępu do serwerów (GPU oraz serwerów dedykowanych Game), pakiet 6 godzin doradztwa i analizy technicznej, dostęp do bazy wiedzy OVH oraz zaproszenia na wydarzenia i networking organizowane przez firmę z pakietem VIP.
  3. Market – „firmy” dołączające do akceleratora na tym poziomie mają już gotowy produkt i duży potencjał rozwoju. Co więcej, potrzeby ich finansowania na tym etapie mogą już być częściowo zaspokajane. Startupy, które już pracują nad dopracowaniem swojego modelu biznesowego i chcą skalować swoje produkty międzynarodowo mogą liczyć na dostęp do infrastruktury OVH (chmura publiczna oraz chmura prywatna, serwery oraz usługi dodatkowe – m.in. optymalizacja infrastruktury, marketing, SEO etc.) do 100 000 Euro. Dodatkowo eksperci OVH przygotują dla nich dedykowane szkolenia online oraz odbędą sesje mentoringowe na poziomie doradztwa technicznego, ale także handlowego. Wszyscy członkowie akceleratora na poziomie „Market” mają szansę na uczestnictwo w wydarzeniach networkingowych oraz warsztatach OVH na poziomie premium.

BrandsIT: Dlaczego firma OVH decyduje się na wspieranie startupów na szeroką skalę? Jakie korzyści wynikają z takich działań?

Anna Wieluńska: Jesteśmy obecnie w momencie, w którym śmiało możemy mówić o gospodarce opartej na innowacji i danych. Jednocześnie znajdujemy się w środku czwartej rewolucji przemysłowej, której fundamentem są ogromne ilości agregowanych informacji, a zwłaszcza ich umiejętne przetwarzanie i wyciąganie wniosków. Procesy te potrzebują odpowiedniego wsparcia i rozwoju usług, które odpowiedzą na nowe, nieznane dotąd wyzwania. Jest to więc doskonały moment dla twórców startupów. Wyzwania i potrzeby biznesowe czekają na przysłowiowe wyciągnięcie ręki, ważne jest tylko to, aby odpowiednio dopasować do nich swój produkt lub usługę.

Na początku swojej działalności firma OVH także działała jako startup i do dzisiaj główną zasadą, którą kierują się wszyscy członkowie firmy i która jest na stałe wpisana w DNA OVH jest hasło „Innovation is freedom”. Doskonale rozumiemy, jak ważna dla „młodych” twórców jest idea samodzielności i dążenie do stworzenia biznesu, który zmieni krajobraz rynku, lub wprowadzenia projektu, który ma szansę zmienić oblicze branży, której będzie dedykowany – medycyny, rozrywki, edukacji czy kultury.

Bazując na latach doświadczeń i rozwijania własnej infrastruktury, OVH chce wspierać młode inicjatywy oddając do ich dyspozycji gotową, sprawdzoną i bezpieczną technologię. Dzięki takiemu wsparciu twórcy startupów mogą znacząco skrócić czas potrzebny na wprowadzenie ich rozwiązań na rynek (go to market) i mieć pewność, że ich technologia będzie miała fundamenty o najwyższym poziomie innowacji i bezpieczeństwa.

To, co jest równie ważne we wspieraniu i współpracy ze startupami, to możliwość wzajemnej nauki i wymiany doświadczeń. Mamy tu do czynienia z tzw. zjawiskiem „startupizacji korporacji” – organizacje o rozbudowanej strukturze oraz dopiero raczkujące firmy mogą uczyć się od siebie i przejmować najlepsze praktyki. Te większe mają szansę przeszczepić projektowe podejście do rozwiązywania problemów i tworzenie interdyscyplinarnych zespołów, zawiązywanych na potrzeby określonych zadań. Te mniejsze natomiast, liczyć na know-how od bardziej doświadczonych kolegów, dostęp do ich partnerów biznesowych oraz technologię i środowisko, które pozwoli im skupić się na rozwoju tego, co jest najważniejsze, czyli ich projektu.

BrandsIT: Czym zajmował się najciekawszy, Pani zdaniem, startup, jaki został objęty akceleratorem?

Anna Wieluńska: Wiele projektów, które biorą udział w programie akceleracji, skupia się wokół analizy danych. Jednym z najciekawszych przykładów jest startup, który miał wpływ na wynik ostatnich wyborów prezydenckich we Francji. Jego twórcy, Guillaume Liegey, Arthur Muller oraz Vincent Pons, stworzyli narzędzie do analizy danych, które umożliwia prognozowanie opinii wyborców z dokładnością do osób mieszkających przy danej ulicy. Liegey Muller Pons (LMP) na podstawie danych demograficznych z INSEE, francuskiego Krajowego Instytutu Statystyki i Badań nad Gospodarką oraz wyników wszystkich wyborów we Francji od roku 1981, udostępnianych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, potrafią określić poparcie dla idei kandydata w danym okręgu wyborczym oraz współczynnik osób niezdecydowanych i osób, które nie głosują. Co więcej, ich narzędzie dostarcza także informacje o profilu socjodemograficznym osób, które kandydat powinien sobie zjednać.

Narzędzia WWW oferowane przez LMP wspomagały wolontariuszy, chodzących od drzwi od drzwi podczas wyborów, przyczyniając się do zwycięstwa François Hollande’a w 2012 roku oraz Emmanuella Macrona w 2017 r. Jeszcze kilka lat temu nie byłoby to możliwe ze względu na wysokie koszty mocy obliczeniowej niezbędnej do wykonania takich analiz. Dzisiaj rozwiązanie LMP wykonuje masywne obliczenia wykorzystując do tego chmurę publiczną OVH.

BrandsIT: Czy akceleratorem dla startupów OVH są objęte polskie startupy?

Anna Wieluńska: W ramach programu DLP działają przedsięwzięcia z całego świata, w tym także z Polski. Kilka startupów z naszego kraju już zdecydowało się dołączyć do akceleratora, są one jeszcze jednak w mniejszości. Dwa z nich znajdują się obecnie w fazie Build, czyli finalizują swoje rozwiązanie. Obecnie najwięcej startupów w programie to firmy francuskie, kanadyjskie oraz amerykańskie. Liczymy jednak, że będzie się to zmieniać.

BrandsIT: Jakie technologie są najczęściej rozwijane przez startupy? Na czym skupiają się innowacyjni przedsiębiorcy?

Anna Wieluńska: Według badań przeprowadzonych przez organizację Startup Poland, ponad połowa (51%) startupów w Polsce działa w modelu business to business (b2b), a jednocześnie co trzeci startup funkcjonuje w modelu SaaS (Software as a Service, czyli oprogramowanie jako usługa). Oznacza to, że twórcy inicjatyw biznesowych coraz lepiej rozumieją, jak działa rynek i w których jego obszarach powinni szukać swojego miejsca na startupowej mapie. Nie mam tu tylko na myśli Polski – 47% przedstawicieli startupów przyznało także, że eksportują swoje usługi. Oznacza to, że prawie co drugi startup realizuje za granicą więcej niż połowę swoich przychodów.

Trendy rozwoju startupów wynikają oczywiście z potrzeb rynku – dynamicznego przyrostu danych (liczonego w petabajtach), rosnącej popularności urządzeń mobilnych, potrzeby lepszego monitorowania naszych organizmów czy konieczności odpowiedzi na coraz bardziej złożone problemy biznesowe, czy rozwój Internetu Rzeczy.

Najpopularniejsze kierunki rozwoju, zauważamy coraz większe poruszenie w kierunkach takich jak usługi na rzecz finansów (tzw. fintechy), ubezpieczeń (insurtechy), mobilnych płatności, startupy medyczne czy te związane z szeroko pojętą analityką biznesową (business intelligence), a więc także te związane z Big data. Oczywiście na znaczeniu zyskują także projekty związane z rzeczywistością wirtualną (VR), rozszerzoną (AR – Augmented Reality, czy mieszaną (tzw. mixed reality). To trend, który dotyczy zarówno rozrywki (gry i filmy oparte na VR), jak również medycyny czy przemysłu.

BrandsIT: OVH działa już w 17 krajach. Podaje się, że jest 3. firmą hostingową na świecie. Co, Pani zdaniem, najbardziej przyczynia się do sukcesu jaki osiąga firma?

Anna Wieluńska: W tym miejscu ponownie wrócę do naszego hasła „Wolność dzięki innowacji”. To właśnie świadomość wolności i niezależności, którą daje stały rozwój, jest fundamentem działań OVH na każdym etapie rozwoju oraz tworzenia usług i technologii dla naszych klientów. Mam w tym miejscu na myśli zarówno centra danych ulokowane na czterech kontynentach, jak i własną sieć światłowodową czy dedykowane poszczególnych działom firmy zespoły R&D. 

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.