Potwierdza się zapowiedź Spółki: ABC Data wypłaci zaliczkę na dywidendę

Spełniły się wszystkie warunki wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2017 rok. Uprawnieni akcjonariusze spółki mogą liczyć na wypłatę ponad 10 mln zł, co oznacza  0,08 zł na jedną akcję. W ubiegłych latach ABC Data wypłaciła w sumie ponad 189 mln zł, osiągając najwyższą w Polsce stopę dywidendy, która wynosiła średnio 9,9 proc. w lataach 2011-2015.

Zgodnie z zapowiedziami Zarząd ABC Data postanowił wypłacić akcjonariuszom spółki łącznie 10.021.351,92 zł, tj. 0,08 zł (osiem groszy) na jedną akcję. Zaliczka zostanie wypłacona w dniu 15 grudnia 2017 roku, a akcjonariusze uprawnieni do jej otrzymania zostaną ustaleni w dniu 8 grudnia bieżącego roku. Kwota zaliczki pomniejszona będzie o kwotę przypadającą na akcje własne ABC Data. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 125 266 899 i zostanie pomniejszona o liczbę akcji własnych spółki, która wynosi 2 672 349 sztuk.

Wszystkie warunki wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2017 zostały spełnione. Wśród nich były m.in. wpisanie do rejestru przedsiębiorców KRS zmian statutu ABC Data upoważniających zarząd spółki do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2017 oraz decyzja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o utworzeniu kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty zaliczek.

abc data ilona weissDotrzymaliśmy słowa danego naszym akcjonariuszom. Polityka dywidendowa ABC Data nigdy nie uległa zmianie mimo, że zdecydowaliśmy o niewypłacaniu dywidendy za rok 2016 – mówi Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data. – Jako zarząd za każdym razem szczegółowo analizujemy sytuację spółki i podejmujemy optymalne decyzje dla firmy. Bardzo dobre wyniki finansowe spółki za III kw. 2017 roku, aktualna sytuacja w branży i widoczna poprawa relacji z instytucjami finansowymi dodatkowo sprzyjały podjęciu decyzji o wypłacie zaliczki – dodaje Ilona Weiss.

ABC Data wypłaca dywidendę od początku obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ubiegłych latach ABC Data wypłaciła w sumie ponad 189 mln zł, osiągając najwyższą w Polsce stopę dywidendy, która wynosiła średnio 9,9 proc. w latach 2011-2015. Celem polityki dywidendowej spółki jest optymalne kształtowanie struktury funduszy własnych z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu oraz potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem. Jest to też podstawą podejmowanych przez Zarząd decyzji.

Grupa Kapitałowa ABC Data zakończyła III kwartał 2017 roku ponad dwukrotnym wzrostem EBITDA i zysku operacyjnego EBIT oraz trzykrotnie wyższym zyskiem netto w ujęciu rok do roku. W tym czasie spółka wypracowała 15,7 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA, 14,3 mln  zł EBIT oraz 9,2 mln zł zysku netto. W III kwartale 2017 roku zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży na większości rynków, w których jest bezpośrednio obecna. Wyższym przychodom towarzyszył również wysoki poziom marży ze sprzedaży, który ukształtował się powyżej średniej rynkowej. Obecnie Grupa ABC Data kontynuuje działania mające na celu rozwój kluczowych obszarów wzrostu: mobile, usług z wartością dodaną, platformy chmurowej oraz usług e-commerce.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.