IT a efektywność i zaangażowanie pracowników mobilnych

Podobne tematy

Andrzej Kwaliński nowym Głównym Inspektorem Pracy

Marszałek Sejmu Elzbieta Witek w czwartek powołała Andrzeja Kwalińskiego na urząd Głównego Inspektora Pracy. Kwaliński przez ostatnie trzy lata był wiceszefem Państwowej Inspekcji Pracy.

Google przechodzi na hybrydowy model pracy

Google szykuje się do przyjęcia hybrydowego modelu pracy, umożliwiającego zatrudnionym kontynuowanie wykonywania zadań w formie zdalnej. Firma zaczęła już dostosowywać swoje biura do mniejszej liczby osób - poinformował szef koncernu Sundar Pichai.

Maląg: sierpień pierwszym miesiącem, od wybuchu pandemii, ze spadkiem liczby bezrobotnych

Sierpień jest pierwszym miesiącem, od wybuchu pandemii, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych - zwróciła uwagę szefowa MRPiPS Marlena Maląg, komentując dane GUS. W sierpniu osób bezrobotnych było o półtora tysiąca mniej niż w lipcu.

Wprowadzenie rozwiązań służących do zarządzania dostępem do firmowych zasobów z urządzeń mobilnych to dla wielu organizacji poważna decyzja. Kojarzy się nie tylko z szerokim dostępem do danych, ale również określanym przez to stylem życia, związanym z możliwością pracy w dowolnym miejscu i różnorodnością wykorzystywanych urządzeń. Kluczowe są także kwestie utrzymania, optymalizacji efektywności i zaangażowania takich pracowników.

By zwiększyć efektywność firmy i zaangażowanie jej pracowników dział IT, – podobnie jak inne – wymaga odpowiedniej strategii w zakresie zarządzania ludźmi. Podniesienie  wydajności i satysfakcji pracowników mobilnych wraz z utrzymaniem odpowiedniego poziomu ich zaangażowania stanowi jedną z funkcji IT. W tym celu zarówno strategia, systemy, narzędzia oraz inne procedury wymagane w zakresie mobilności muszą być rozwijane.

Właściwe nastawienie sprzyja efektywności i zaangażowaniu

Z definicji, zaangażowaniem określa się stopień relacji pracownika z organizacją. Jest ona powiązana z takimi elementami jak efektywność czy jakość pracy, przywiązanie do firmy, chęć pozostania i budowania swojej kariery w jej strukturach, czy w końcu gotowość do ponoszenia dodatkowego wysiłku na jej rzecz. Samo zaangażowanie jest budowane w oparciu o takie czynniki jak: styl zarządzania, relację z przełożonym, możliwości rozwoju i budowania własnej kariery, warunki zapewnione przez pracodawcę, jakość współpracy z innymi pracownikami czy wynagrodzenie. Stąd też tak ważna jest zmiana percepcji osób zarządzających.

Sebastian Kisiel - CitrixDoświadczenie pokazuje, że jeśli firma chce dostosować system pracy do wymogów pracowników zmieniając go na bardziej mobilny i jednocześnie utrzymać odpowiednie zaangażowanie, zmiany muszą również objąć kadrę zarządzającą. Powinna ona dostosować swoje wymagania odnośnie obecności ludzi w biurze na rzecz ich pracy z różnych lokalizacji, a także zrewidować metody ich rozliczania np. z systemu godzinowego na projektowy. To jedynie kilka istotnych czynników z perspektywy uzyskania optymalnego zwrotu inwestycji. Do kadry zarządzającej należy także opracowanie i wdrożenie w rzeczywistość odpowiedniego planu zarządzania mobilnymi pracownikami i zapewnienie im takich warunków, które sprzyjają ich efektywności i zaangażowaniu. – mówi Sebastian Kisiel z  Citrix Systems Poland.

Zarządzanie poprzez zaangażowanie wydaje się być najlepszą strategią, którą powinni kierować się managerowie. Takie podejście umożliwia pracownikom mobilnym uzyskanie konkretnych i określonych wcześniej w ramach procesu zarządzania celów; utrzymania terminów, wynikających z harmonogramów czy kontroli wydatków, realizowanych projektów w ramach wcześniejszych założeń budżetowych – bez względu na ich rzeczywistą lokalizację. Jednak do realizacji tej strategii istotne jest wzajemnie zaufanie.

W praktyce, zaangażowani pracownicy pracują lepiej. To z kolei w naturalny sposób podnosi jakość i efektywność ich pracy i przekłada się na sukces firmy. Dbając o jakość swojej pracy, wytwarzanych produktów i usług, czują się związani z organizacją, więc zależy im np. na rozwoju oferty, dobrej obsłudze klienta czy budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Tak więc niezwykle istotne dla zarządzających staje się zarówno określenie poziomu zaangażowania pracowników, ich identyfikacja, a następnie podejmowanie konkretnych działań w celu zatrzymania ich w organizacji. Aby posiadać pełną wiedzę na temat tego, co angażuje pracowników w danym miejscu pracy, trzeba znać zarówno siłę związku poszczególnych czynników z zaangażowaniem, jak i ich aktualną ocenę przez pracowników – dzięki temu można wyznaczyć mocne strony zarządzania i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Stały, systematyczny wzrost poziomu zaangażowania możliwy jest, jeśli firmy nie tylko analizują poszczególne wyniki badań zaangażowania i badań satysfakcji pracowników, ale przede wszystkim planują systemowe działania polegające na usprawnianiu procesów, systemów i narzędzi, a także poprzez wewnętrzne zespoły projektowe angażujące menedżerów i pracowników w tworzenie i wdrażanie nowych rozwiązań.

IT służy pracownikom – nie odwrotnie.

Określone polityki i procedury są istotne, podobnie jak systemy IT, które mają za zadanie wspierać pracowników mobilnych. IT powinno sztywno trzymać się takich zasad jak bezpieczeństwo i starannie je oceniać w regularnych odstępach czasu, by na bieżąco śledzić pojawiające się nowe zagrożenia i dostępne technologie, które pozwalają je niwelować. Wprowadzone elastyczne programy pracy, takie jak np. BYOD mogą być tym samym elastyczniejsze i bardziej zgodne z lokalnymi wymogami i celami.

Ta sama zasada działa w odniesieniu do nowych wersji, ulepszeń i aktualizacji narzędzi oraz  systemów IT. Kontrola systemu wsparcia pozwala upewnić się, że stosowane w firmie rozwiązania IT nie obniżają efektywności pracowników mobilnych. Ważne jest też wyszukiwanie i analiza skarg na uciążliwe procedury, powtarzające się prośby o wprowadzenie nowych funkcji czy możliwości oraz zapewnienie prostoty we wszystkich aspektach operacji mobilnych. Innymi słowy, systemy IT muszą wspierać misję i założenia biznesowe, muszą też być łatwe w obsłudze i w zarządzaniu oraz bezpieczne, a wszystko to bez obciążania pracownika mobilnego.

W każdym przypadku istotne jest słuchanie użytkowników i ich opinii dotyczących stosowanych polityk i procedur operacyjnych w organizacji. Elastyczni pracownicy powinni czuć, że ich czas jest odpowiednio wykorzystywany na rzecz organizacji a nie marnowany. Edukacja i szkolenia, regularna komunikacja i umacnianie relacji mogą w znacznym stopniu pomóc w utrzymaniu zadowolenia pracowników, co w konsekwencji ma wpływ na ich zaangażowanie i efektywność.

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.