Konsolidacja czy zagłada? Kryzys bankowy przyspiesza procesy fuzji i przejęć

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 2 min
2 min

Upadek kilku banków w USA i kryzys w innych firmach finansowych wzbudziły ostatnio poważne obawy na światowych rynkach. Godny uwagi wśród nich był kryzys w Credit Suisse i upadek Silicon Valley Bank, Silvergate Capital i Signature Bank . Chociaż upadek tych banków oznacza poważne niepowodzenie dla branży bankowej, toruje drogę fuzjom i przejęciom (M&A.

Analiza bazy danych transakcji finansowych GlobalData ujawnia, że ​​kilka dużych firm zgłosiło się na ratunek i zgodziło się przejąć aktywa takich zagrożonych banków. Niektóre z tych godnych uwagi ogłoszeń dotyczących fuzji i przejęć obejmowały przejęcie Credit Suisse przez UBS , przejęcie przez HSBC brytyjskiego oddziału Silicon Valley Bank oraz przejęcie przez Flagstar Bank niektórych aktywów Signature Bank.

„W tym, co jest w dużej mierze postrzegane jako umowa ratunkowa dla takich borykających się z problemami firm lub awaryjne działanie władz mające na celu zapobieżenie dalszym problemom finansowym, nabywcy okazują się wielkimi zwycięzcami na wiele sposobów”.

Aurojyoti Bose, główny analityk w GlobalData

Na przykład umowa UBS-Credit Suisse prawdopodobnie przyniesie znaczącą wartość dodaną dla UBS. Zgodnie z warunkami umowy, po zamknięciu transakcji fuzji UBS będzie podmiotem przejmującym. Transakcja prawdopodobnie doprowadzi do utworzenia globalnego zarządcy majątku, którego łączna wartość zainwestowanych aktywów wynosi około 5 bilionów USD.

„Chociaż takie dotknięte kryzysem banki i firmy finansowe mogłyby otworzyć drzwi firmom badającym możliwości fuzji i przejęć w celu wzmocnienia swojej pozycji rynkowej, ma to również wadę, ponieważ transakcje te prawdopodobnie będą miały wpływ na konkurencyjność. Takie przejęcia prawdopodobnie spowodują masową konsolidację globalnej przestrzeni bankowej, w wyniku czego bardzo niewielu graczy zdominuje branżę”.

Aurojyoti Bose, główny analityk w GlobalData
SOURCES:GlobalData
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz