Citrix bada potrzeby pracowników i możliwości rynku pracy w 2021

Pandemia zmieniła wielu ludziom plany na przyszłość. Trudna sytuacja nie sprzyja zmianom pracy, jednak w przyszłości wiele osób będzie poszukiwało nowych możliwości zatrudnienia. Nowe badanie „Talent Accelerator”przeprowadzone na zlecenie Citrix pokazuje, czego ludzie będą szukać na rynku pracy.

Cyfrowi nomadzi

Dla wielu pracowników elastyczność jest ważna. W rzeczywistości 88% ankietowanych pracowników stwierdziło, że szukając nowego stanowiska, szukałoby takiego, które dawałoby im w pracy elastyczność godzinową i lokalizacyjną. Ponadto 83%  pracowników i 69% dyrektorów HR uważa, że pracownicy będą częściej wyprowadzać się z miast i innych obszarów miejskich, jeśli będą mogli pracować zdalnie. Z kolei 78% pracowników i 67% dyrektorów HR przewiduje, że w ciągu kolejnych 12 miesięcy decentralizacja geograficzna organizacji spowoduje utworzenie nowych ośrodków pracy na obszarach podmiejskich/ wiejskich.

Ponadto większość ankietowanych pracowników jest zdania, że elastyczne modele staną się normą w nadchodzącym roku. 83% przewiduje, że firmy wykorzystają elastyczne modele pracy, aby dotrzeć do odpowiednich kandydatów bez względu na to, gdzie mieszkają. Jednak tylko 66% dyrektorów HR myśli podobnie.

Wirtualna rzeczywistość

Wiele osób przyznaje, że mimo iż pandemia fizycznie oddzieliła ludzi od siebie, technologia pomaga im utrzymać łączność, zaangażowanie i produktywność (89% pracowników jest tego zdania). Z kolei 86% pracowników i 69% dyrektorów HR twierdzi, że managerowie w ich organizacji wykorzystują technologie do efektywnej współpracy.

Średnio blisko dwie trzecie pracowników i dyrektorów HR twierdzi, że pracując zdalnie, mają lepsze relacje ze swoim przełożonymi i współpracownikami. Dodatkowo 73% pracowników i 72% dyrektorów HR uważa, że zwiększone wykorzystanie technologii w przyszłości doprowadzi do załamania hierarchii i bardziej otwartej komunikacji z managerami i zespołami zarządzającymi, co może przyczynić się do rozwoju ich kariery.

Wyniki vs wolumen produkcji

Według badania „Talent Accelerator” wiele osób chciałoby, by ich praca była mierzona wartością, którą dostarczają, a nie jej wolumenem. Liczą również, że otrzymają przestrzeń i zaufanie, których potrzebują. 86% pracowników stwierdziło, że wolałoby pracować dla firmy, która przedkłada wyniki nad wolumen produkcji, ale tylko 69% dyrektorów HR twierdzi, że ich firma obecnie działa w ten sposób. 69% pracowników twierdzi, że są bardziej produktywni – średnio o 72% – kiedy czują, że pracodawca ufa im, że wykonają pracę, bez ciągłego monitorowania ich postępów; jednak tylko 51% dyrektorów HR uważa, że ich organizacja jako całość byłaby bardziej produktywna, gdyby pracodawca/kierownictwo wyższego szczebla zajęło takie stanowisko.

Elastyczność pracy

Zarówno pandemia, jak i zmiany w preferencjach i potrzebach klientów kreują pojawianie się nowych stanowisk, które mają na celu wsparcie nowych modeli biznesowych. Podnoszenie własnych umiejętności i możliwość przekwalifikowania się będą kluczowym czynnikami w utrzymaniu tempa tych zmian. Jak pokazuje raport 82% pracowników i 62% dyrektorów HR uważa, że pracownicy będą musieli doskonalić swoje umiejętności lub zdobywać nowe przynajmniej raz w roku, by zachować przewagę konkurencyjną. Dyrektorzy HR uważają, że zapewnienie organizacji dobrej technologii współpracy, która umożliwia uczenie się, jest najważniejszym czynnikiem w rekrutacji, a 88% pracowników potwierdza to twierdzenie.

Informacje na temat badania
Badanie „Talent Accelerator” zostało przeprowadzone przez Man Bites Dog i Censuswide na zlecenie Citrix w listopadzie br. Wzięło w nim udział 2000 pracowników umysłowych i 500 dyrektorów HR z dużych i średnich firm z USA z takich sektorów jak  finanse, opieka zdrowotna, nauka, telekomunikacja, media i IT, przemysł i handel.  Sporządzono je w związku z wcześniejszym projektem „PRACA 2035”, który miał na celu zrozumienie, w jaki sposób pracownicy i dyrektorzy HR widzą przyszłość pracy.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.