Avatar photo

Michał Kanownik

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska, członek Zarządu Digital Europe. Wieloletni menadżer z branży RTV i IT, aktywnie zaangażowany w rozwój cyfryzacji.
15 Articles

Trójmorski klimat dla cyfrowych inwestycji

Lipcowy Szczyt i Forum Biznesowe Inicjatywy Trójmorza ukazał, że charakter kooperacji w regionie ewoluuje, a…

Michał Kanownik

Pandemia niestraszna cyfryzacji

Rola, jaką cyfryzacja odgrywa w czasie trwania pandemii koronawirusa, jest nie do przecenienia. Upowszechnienie i…

Michał Kanownik

Dzisiejszy ratunek dla sektora ICT jutrzejszym ratunkiem dla gospodarki

Pandemia doprowadzi do recesji w gospodarce – to wyrok, na którego skutki musimy się przygotować…

Michał Kanownik

Technologia w codziennej walce z pandemią

W obliczu nadzwyczajnej sytuacji, do której przyczynił się koronawirus, wszyscy musimy zmierzyć się z zupełnie…

Michał Kanownik

Grupa do cyfrowych zadań specjalnych

Zaawansowane technologie i postęp digitalizacji nieuchronnie pociągają za sobą nowe zagrożenia specyficzne dla cyfrowej rzeczywistości,…

Michał Kanownik

Stay Connected

Categories

Must Read

Create an Amazing Tech News Website
Discover thousands of options, easy to customize layouts, one-click to import demo and much more.